Naslovnica://Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja 2018-06-05T10:12:20+00:00

Međunarodna suradnja

Koordinator za međunarodnu suradnju te ECTS-koordinator je doc. dr. sc. Dražen Volk (e-mail: d.volk@ffdi.hr).

FFRZ je sklopio ugovore za Erasmus+ s Filozofskim fakultetom Akademije Ignatianum u Krakovu i Teološkim fakultetom u Bratislavi, Sveučilišta u Trnavi (za razmjenu nastavnika i studenata), te Katoličkim teološkim fakultetom Sveučilišta u Innsbrucku (za razmjenu nastavnika).

Sporazum između Hrvatskih studija i Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove za Erasmus+ [više].

Da bi lakše postigao svoju svrhu Fakultet ugovorno surađuje s ovim inozemnim ustanovama: Hochschule für Philosophie (München); Pontificia Università Gregoriana (Rim); Katholisch–Theologische Fakultät — Universität Innsbruck; St. Andrew’s College — University of Glasgow; Centre for Advanced Social Research (CISAV), Queretaro, Meksiko.

Erasmus+ Program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Agencija za mobilnost i programe EU

Academia Ignatianum (Kraków)

Trnavská univerzita / Teologická fakulta (Bratislava)

Universität Innsbruck / Katholisch-Theologische Fakultät

Pontificia Università Gregoriana (Roma)

Hochschule für Philosophie (München)

Centro de Investigación Social Avanzada / CISAV (Queretaro)