Obiteljski centar FFRZ-a

OBITELJSKI CENTAR FFRZ-a u suradnji s LOGOS EDUKACIJOM nude program pod nazivom “TEŠKI RAZGOVORI – USPJEŠNO KOMUNICIRANJE U RAZLIČITIM KONTEKSTIMA”

48. Obiteljska ljetna škola

Od subote 24 do subote 31. 8. u suradnji s Kursiljom na Krapnju.
Ove godine nema posebnog programa na Jordanovcu!

Pastoral braka i obitelji ima dugu tradiciju među hrvatskim isusovcima. Među prvim u taj rad, ranih sedamdesetih godina prošloga stoljeća uključeni su pp Josip Jović i Stanko Weissberger koji rade sa zauzetim parovima i pojedincima. U sklopu toga rada u sklopu tadašnjeg Filozofsko-teološki Institut Družbe Isusove,

ustanovljen je 1971. Obiteljski institut koji je imao zadaću institucionalizirati i olakšati taj rad. Obiteljski institut pri Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu priredio je od 21. do 25. kolovoza 1972. prvu u nizu Obiteljsku ljetnu školu, koja je trebala biti sažetak rada tog Instituta u školskoj godini 1971./1972. Od tada je Obiteljski institut održavao svake godine Obiteljske ljetne škole. Mnoge vrijedne teme sa tih škola objavljene se u časopisu Instituta Obnovljeni život dok su u novije vrijeme radovi dostupni putem CD-a koji se mogu nabaviti za vrijeme trajanja Škole. Neke od tema objavljene su i u knjizi Život o obiteljji za Godinu obitelji koju je uredio p. Ivan Koprek. Kako navodi dr. Veronika Reljac u svom članku posvećenom ovoj temi: „Te su Obiteljske ljetne škole zacrtale odrednice osobita obiteljskog pastorala i ponudile ga domovinskoj Crkvi, i to ističući kršćansko shvaćanje obitelji, njezine suvremene teškoće, temelje obiteljskog pastorala, njegov sadržaj i samu obitelj kao njegova osobit čimbenik.“

Ovaj kratki prikaz bio bi nepotpun bez spomena p. Jure Bosančića (1942. – 2015.), dugogodišnjeg voditelja Centra i Škole bez čijeg zauzimanja, rada s brojnim suradnicima od kojih su mnogi aktivni i dana Škola zasigurno ne bi dostigla širinu tema i popularnost kakvu je imala kroz protekla desetljeća. Spomenimo također da je p. Bosančić do kraja života vodio je zaručničke tečajeve prvenstveno na području Zagrebačke nadbiskupije te bio jedan od inicijatora i prvi predstojnik Ureda za život i obitelj HBK (2002. – 2006.).

Iz već spomenutog članka dr. Reljac navedimo i sljedeće: „U radu Obiteljskih ljetnih škola mogu se uočiti i istaknuti tri razdoblja; prvo je od 1972. do 1980. godine, zatim slijedi drugo razdoblje od 1981. do 1989. godine, a treće teče od 1990. do danas. U prvom razdoblju glavne su teme izraz bolje analize stanja braka i obitelji kod nas i nastojanja oko prihvata crkvenih stavova Drugog vatikanskog koncila. Drugo razdoblje vrijeme je suočavanja sa stanjem obitelji upravo u tom vremenu devetog desetljeća 20. st. i usvajanje dokumenata crkvenog učiteljstva u tom razdoblju. U trećem razdoblju tražilo se više jasnoće o odnosu djece i roditelja, napose o odgojnim zadaća roditelja prema djeci u bitno promijenjenim društveno-političkim okolnostima kršćanskoga življenja i djelovanja. Konačni učinak tih Ljetnih škola očituje se u zbiru razjašnjenja na temelju kojih je nastao osobit program pastorala obitelji.“

Danas je Obiteljski centar sastavni dio Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te djeluje u prostorima Fakulteta (Jordanovac 110, Zagreb) gdje se škole već godinama uspješno održavaju. Pročelnik instituta od 2018. je p. Antun Volenik.