Naslovnica://Studentski zbor
Studentski zbor 2018-06-05T08:46:34+00:00

Studentski zbor

Studentski zbor Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sačinjavaju: Ivan Cikoja, Denis Horvat, Kata Jozović, Doris Kezić, Marija Meštrović, Karmen Perešin i Matija Rusan.

Vodstvo Studentskog zbora:

1. Predsjednica: Kata Jozović

2. Zamjenik: Denis Horvat

3. Zapisničar: Marija Meštrović

4. Studentski pravobranitelj: Doris Kezić

Pravilnik o radu Studentskog zbora FFRZ

Statut Studentskog zbora FFRZ