Obavijesti referade

19. veljače 2019.

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2018/2019.

***

15. veljače 2018.

Stipendije na stranicama Sveučilišta u Zagrebu na ovom linku.

***

24. rujna 2018.

Rang lista kandidata za upis u diplomske studije 2018_2019.

***

10. rujna 2018.

Upisi u više godine studija 2018./2019.

***

7. rujna 2018.

POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM  (4. IZLAZAK) u ak. god. 2017./2018.

 U referadi od 10. do 18. rujna 2018. mogu se upisati na listu studenti koji žele polagati ispit pred povjerenstvom. Ispit pred povjerenstvom slijedi tek kada je u STUDOMATU kod prijave određeno da je to četvrti izlazak. Ispiti će se održati 21. rujna 2018., o čemu će studenti biti obaviješteni, a sve informacije će biti dostupne i na oglasnoj ploči FFRZ-a.

***

5. rujna 2018.

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za ak. god. 20172018

Poziv na prijave za ostvarivanje prava na status iznimno uspješnih studenata

***

20. travnja 2018.

Univ. – Prof. Dr. Andreas Vonach nije u mogućnosti održati predavanja (23. do 27.04.2018.)14. ožujka 2018.

Promjena termina predavanja W. Löfflera. Zbog objektivnih razloga došlo je do promjene termina izvedbe kolegija Religious Experience and Religious Disagreement, koji se trebao izvoditi od 19. do 24. ožujka. Novi termin izvedbe je od 16. do 21. travnja 2018.


22. veljače 2018.

Predavanja akademika, prof. dr. sc. Mislava Ježića počinju, zbog odlaska na službeni put, od utorka, 27. ožujka 2018. prema rasporedu predavanja za ljetni semestar. U nastavku je naveden popis literature po kojoj se studenti mogu/trebaju pripremati. Za predmet Istočne religije, glavna literatura je: Istočne religije (2001), ur. Mislav Ježić; Indijske religije: brahmanizam (Mislav Ježić, str. 9-84), buddhizam i đinizam (Milka Jauk-Pinhak, str. 86-133), literatura (M. Ježić, 135-139). Religije Tibeta, Kine i Japana (Klara Gönc-Moačanin, str. 145-207). Kazalo (Krešimir Krnic, 209 238); Katedra za indologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Preporučena izborna literatura navedena je na str. 135 – 139 skripata. Dobro bi bilo da studenti do početka nastave pročitaju str. 9 – 40 iz skripata. Za seminar Poruke vedskih tekstova glavna su literatura knjige: Mislav Ježić (1987): Ṛgvedski himni. Izvori indijske kulture i indoeuropsko nasljeđe, Globus, posebna izdanja, Zagreb, str. 9 – 204 monografija, str. 205 – 270 komentirani izbor himana, str. 287 – 341 kazala (izradila Nina Nola), str. 342 – 343 sadržaj. Mislav Ježić (1999): Ṛgvedske upanišadi: Aitareya i Kaušītaki. Dodatak: Bāškalamantra. Sanskrtski izvornik i hrvatski prijevod. Uvodi, objašnjenja i izvodi, Zagreb, Matica hrvatska, 350 str. (+ 76 str. kazala: izradio K. Krnic). Preporučuje se da studenti pročitaju do početka nastave iz prve knjige  Ṛgvedski himni. dio Uvoda na str. 21 –  32, kao i dijelove Uvoda na str. 3 – 37 i 73 – 83 iz knjige  Ṛgvedske upanišadi: Aitareya i Kaušītaki


22. veljače 2018.

Raspored upisa izbornih predmeta i seminara u ljetnom semestru ak. godine 2017./2018.


16. veljače 2018.

Nova e-adresa referade: referada@ffrz.hr


16. veljače 2018.

Ispiti pred Povjerenstvom (4. Izlazak)

U referadi od 15. do 26. veljače 2018. mogu se upisati na listu studenti koji žele polagati ispit pred povjerenstvom. Ispit pred povjerenstvom slijedi tek kada je u STUDOMATU kod prijave određeno da je to četvrti izlazak. Ispiti će se održavati od 27. veljače do 2. ožujka 2018., o čemu će studenti biti obaviješteni, a sve informacije će biti dostupne i na oglasnoj ploči FFRZ-a.


08. veljače 2018.

Upisi u ljetni semestar ak. godina 2017./2018.


19.prosinca 2017.

Tribina “Marko Marulić: hrvatski renesanscni kršćanski mislilac”


06. prosinca 2017.

Poziv za pomoć studentima s invaliditetom u studentskome domu.


20. studenog 2017.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi anketu o interesima i potrebama studenata u području educiranja o fondovima EU i pisanju projekata s ciljem osmišljavanja novog programa Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU.


13. studenog 2017.

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite redovitih studenata u ak. god. 2017./2018.


11. listopada 2017.

Doc. dr. sc. Zoran Peršec nije u mogućnosti održati u petak, 13. listopada 2017. predavanje (izborni predmet). Prvo predavanje biti će održano 20. listopada 2017.


11. rujna 2017.

Dr. sc. Aziz Hasanović 11. 09. 2017. nećei održati ispit. Poziva sve koji su planirali polagati ispit da dođu u četvrtak 14.9.2017. u 10 sati u Mešihat, Tomašićeva 12.  Nije potrebna prethodna najava. Uvjet za izlazak je prijava u ISVU na rok od 11. 09. 2017.


31. kolovoza 2017.

Ispiti pred Povjerenstvom (4. izlazak). Studenti koji trebaju polagati ispit „pred Povjerenstvom“ neka se do 14. rujna prijave u Referadi. Kako je poznato, ispit „pred Povjerenstvom“ slijedi onda kada je u STUDOMATU kod prijave ispita naznačeno da je to četvrti izlazak. Sam ispit biti će se održati u ponedjeljak 18. rujna 2017.! Sve ostale informacije će biti objavljene na oglasnoj ploči FFRZ-a.


25.07.2017. Vizualni identitet Smotre Sveučilišta u Zagrebu

Prorekotrica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić obavještava da se rok za sudjelovanje studenata u osmišljavanju vizualnog identiteta Smotre Sveučilišta produžuje do 28. kolovoza 2017. godine. Poziv je objavljen na sveučilišnoj mrežnoj stranici http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/smotra-sveucilista/ . 


14.07.2017.  Upisi na preddiplomske studije

Kandidati koji na dan upisa još ne posjeduju svjedodžbu o državnoj maturi, mogu obaviti upis na studij, a svjedodžbu su dužni donijeti na prvi dan predavanja – 2. listopada 2017.


3. srpnja 2017.

Želimo Vas informirati o mogućnosti prijave na Natječaj za dodjelu nagrada za najbolji rad u području intelektualnog vlasništva koji organizira Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama radova: 1. seminarski i završni radovi na preddiplomskom i diplomskom studiju, 2. seminarski i završni radovi na poslijediplomskom studiju, 3. stručni i znanstveni radovi znanstveno-istraživačkog i akademskog osoblja. Natječaj je otvoren od 20. lipnja 2017. do 15. studenog  2017. godine.  Obrasce za prijavu te pravila i uvjete natječaja možete pronaći na poveznici.


27. lipnja 2017.

Raspored ispita pred povjerenstvom (4. izlazak) nalazi se na oglasnoj ploči. Na relevatnim poveznicama nalaze se rasporedi za diplomske i komprehenzivne u srpnju. Usp. http://www.ffdi.hr/studenti/diplomski-ispiti


26. lipnja 2017.

Prosljeđujemo informaciju o objavljenom natječaju Američkog veleposlanstva koji bi mogao biti zanimljiv Fakultetu. Radi se o natječaju U.S. EMBASSY ZAGREB SMALL GRANTS PROGRAM FOR 2017-2018, a više informacija o prioritetima i uvjetima natječaja možete pronaći na sljedećem linku:
https://hr.usembassy.gov/u-s-embassy-zagreb-small-grants-program-2017/.


9. lipnja 2017. Stipendije Njemačkog parlamenta

Njemački savezni parlament raspisuje natječaj za više petomjesečnih stipendija za rad u njemačkom parlamentu. U prilogu su letak s informacijama o stipendiji te obrazac za prijavu. Rok za prijavu je 30. lipnja 2017., a natječajni postupak provodi njemačko veleposlanstvo u Zagrebu [više].


8. lipnja 2017.  Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor SuZ

Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora utvrdilo privremene ukupne rezultate izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Privremeni rezultati objavljeni su na oglasnoj ploči u sjedištu Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati će biti objavljeni i na mrežnim stranicama Sveučilišta čim stručne službe otklone kvar. Zato se rezultati mogu pronaći i na sljedećim poveznicama: 1. Popis kandidata poredanih po broju ostvarenih glasova 2. Rezultate izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu s glasovima koje su kandidati ostvarili na pojedinim sastavnicama. Protiv privremenih rezultata izbora može se podnijeti pisani obrazloženi prigovor u roku od 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora. Prigovori se podnose na e-mail studentski-izbori@unizg.hr ili na urudžbeni ured Rektorata.


8. lipnja 2017.

Prijave na ljetne ispitne rokove preko studomata počinju završetkom semestra od subote, 10. lipnja 2017.


30. svibnja 2017. Natječaj Sveučilišta

Na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu, danas 26. 5. 2017. ponovno objavljen Natječaj za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana u naselju Podbrežje. Natječaju se može pristupiti putem slijedećeg linka: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-pri-kupnji-odgovarajucega-stana-u-naselju-podbrezje-1/


24. svibnja 2017. Natječaj Erasmus+ za osoblje

Raspisan je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 – Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u ak. god. 2017./2018. za aktivnosti: podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH); kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica); osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica). Više na poveznici: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/. Natječaj je otvoren do 12. lipnja 2017.


22. svibnja 2017. Podsjetnik: plaćanje školarine

Prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17. i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na: Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./16., 2016./2017. i 2017./2018 (NN 83/2015). Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove pravila o plaćanju participacije i cijena ECTS BODA, ostaju ista. Važno: STUDENTI/CE KOJI SU U AKADEMSKOJ GODINI 2016/2017. IMALI OBAVEZU PLAĆANJA ŠKOLARINE (PARTICIPACIJE) ISTU TREBAJU PODMIRITI U CJELOSTI JER U SUPROTNOM NIJE MOGUĆE SLIJEDEĆE: 1. U ISVU provesti završetak studija (preddiplomskog/diplomskog) te izdati dokumente o završetku studija – potvrda o završetku studija, dopunska isprava o studiju. 2. U ISVU provesti ispis sa Fakulteta. 3. U ISVU provesti upis u više godine studija u akademskoj godini 2017/2018.

ISVU koordinator, Stjepan Mišić


22. svibnja 2017. Projekt “Iskustvo zlata vrijedi” 

Poslovni dnevnik i Večernji list spajaju partnere poslodavce sa studentima slabijega materijalnog statusa i sa studentima s invaliditetom, s ciljem omogućavanja prakse kod partnera poslodavaca, koja će im omogućiti lakše zapošljavanje u budućnosti. U natječaju “Iskustvo zlata vrijedi2017” mogu sudjelovati studenti u dobi od 18 do 25 godina, a prijaviti se mogu na http://bit.ly/2pQlvVE, najkasnije do 16. lipnja 2017. Više: http://www.poslovni.hr/specijal/iskustvo-zlata-vrijedi-2017.


11. svibnja 2017. CEEPUS – prijave produljene do 15. svibnja

Apply to the Pécs Debate Academy 2017 – CEEPUS Summer School now and get a free acceptance! Students from the Czech Republic, Poland, Croatia, Slovenia, Austria, Romania, Bulgaria and Slovakia can apply for CEEPUS Scholarship and can receive participation fee waiver. Our intensive and very enjoyable Pécs Debate Academy 2017 – CEEPUS Summer School will use a mixed methodology – you will learn about the interesting issues of higher education from experts of the field while you will also gain an opportunity to develop your speaking skills and learn to argue along the techniques of the British Parliamentary Debate style. Date: 28 July – 6 August 2017. Language of instruction: English. The summer school program is awarded 6 ECTS credits and is open to undergraduate, postgraduate and PhD students as well. More details: http://icwip.hu/. Deadline of application for the CEEPUS Scholarship: 15 May.


9. svibnja 2017. Tribina Studenti i gospodarstvo

Sveučilište u Zagrebu organizira tribinu pod nazivom “Studenti i gospodarstvo – potrebe, očekivanja i potencijali” u srijedu 14. lipnja 2017. u Francuskom paviljonu SC-a s početkom u 11,00 sati, a raspravljat će se o vezi između gospodarstva i Sveučilišta te ostvarivanju boljeg razumijevanja između studenata i potencijalnih poslodavaca. U panel raspravi će sudjelovati vodeće osobe iz INA-e, Ericsonn Nikola Tesle, PLIVA-e, itd. Svi studenti su srdačno pozvani. Više informacija [ovdje].


2. svibnja 2017. Eduroam

Obavještavamo predavače i studente da mreža Eduroam neće biti u funkciji tijekom sljedeća dva dana zbog tehničkog održavanja.


27. travnja 2017. Sociologija religije

Predavanja iz kolegija Sociologija religije (prof. dr. sc. Josip Jelenić S.J., Pontificia Universita’ Gregoriana, Rim) održat će se od 2. do 6. svibnja 2017. u sljedećim terminima: od utorka do petka od 15:00 do 17:00 sati, a u subotu od 10:00 do 12:00 sati. Predavanja se održavaju u Dvorani 2. godine (P23), osim u četvrtak, kad su u Dvorani PC5 (u Pastoralnom centru).


21. travnja 2017. Hrvatska volontira 2017.

Javna manifestacija Hrvatska volontira odvija se u Hrvatskoj sedmu godinu za redom i to u razdoblju od 22. do 27. svibnja 2017., a njome se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Više informacija na poveznici.


11. travnja 2017. Koristimo eduroam!

Od 3. do 28. travnja traje Mjesec eduroama, u organizaciji SRCE-a. Na koncu će biti dodijeljena plaketa ustavnovi koja ima najveći postotak novih korisnika. Više ovdje.


7. travnja 2017.

Predavanje: Prof. dr. sc. Georg Gasser (Sveučilište u Innsbrucku, Katholisch – Theologische Fakultät) 24. – 28.04.2017. u 15:15 sati, dvorana PC 5 – suteren. Izborni predmet: Metaphysical Account of Embodied Existence: The  Classical and Conemporary Debate.

Predavanje: Prof. dr. sc. Željko Paša  24. – 28.04.2017. u 17:00 sati, dvorana PC 5 – suteren. Naziv izbornog predmeta: Povijest patrističko bizantske filozofije.

Predavanje: Prof. dr. sc. Željko Paša 24.–28.04.2017. u 14:30, dvorana 002 – prizemlje. Naziv seminara: Kršćanski istok


6. travnja 2017. Obrana doktorskog rada

U pondjeljak 24. travnja 2017. godine s početkom u 12:30 sati u Vijećnici Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu) održat će se javna obrana doktorskoga rada “Filozofsko-teološki korijeni pojma solidarnosti u misli Ivana Pavla II.” mr. sc. Miroslava Čadeka pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anto Gavrić, predsjednik; doc. dr. sc. Elvis Ražov, član; doc. dr. sc. Maja Martinović, član. Povjerenstvo za obranu doktorskoga rada imenovano je na redovitoj sjednici Znanstveno-nastavnoga vijeća Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu održanoj dana 28. ožujka 2017. godine. Plakat [ovdje].


5. travnja 2017.

ŠTO JE VIDIO BL. IVAN MERZ? PREDAVANJE ZA MLADE O EUHARISTIJI I RIMSKOJ LITURGIJI  Četvrtak, 6.04.2017. u 20:00 sati, Studentski katolički centar (SKAC) – velika dvorana, Palmotićeva 31, Zagreb.


31. ožujka 2017.

Predavanje iz Bioetike, dr. sc. Mirjane Radan biti će održano 6.04.2017. u 18:15 sati.


31. ožujka 2017.

Predavanje: prof. dr. sc. Andreas Vonach 3. – 7.4.2017. u 17:00 sati. Izborni predmet: Ancient Near Eastern Roots oft he Abrahamitic Religions, Dvorana PC5


30. ožujka 2017.

Katholische Pädagogische Hochschuleinrichtung Kärnten i Marianum Tanzenberg raspisuju natječaj za 20 stipendija za sudjelovanje na međunarodnom Forumu Junge Theologie 2017. Forum je otvoren za mlade teologe, kao i druge znanstvenike (doktorande) sa područja znanosti religija i povijesti kulture. Forum se održava od 07. 09. do 09. 09. 2017. u dvorcu Tanzenberg u Koruškoj. Ovogodišnja tema forum glasi: NADIĆI GRANICE – TRANSGRESSIONS. Kriteriji za natječaj za stipendiju su u prilogu [ovdje].


29. ožujka 2017. Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor FFRZ-a

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 28.-29. ožujka 2017. Poredak prema broju dobivenih glasova: 1. Jozović, Kata (53), 2. Kezić, Doris (47), 3. Rusan, Matija (34), 4. Meštrović, Marija (33), 4. Perešin, Karmen (33), 6. Cikoja, Ivan (30), 7. Horvat, Denis (28), 8. Kobaš, Đurđica (25), 9. Vidaković, Matej (21). U sastav Studentskog zbora Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ulaze prvih sedam kandidata.


27. ožujka 2017.

Studenti se pozivaju na predavanje „Što? … Učenje u akademskom kontekstu“. Predavanjem će se obuhvatiti psihološki i biološki temelji i definicije učenja, pamćenja i korištenja znanja. Mjesto i raspoloživi termini predavanja: Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Velika vijećnica: 5. 4. (srijeda), od 15 do 17 sati – kapacitet 50 studenata; 6. 4. (četvrtak), od 10 do 12 sati – kapacitet 50 studenata. Prijave se otvaraju u utorak 28. 3. u 13 sati preko sljedeće poveznice: https://goo.gl/forms/f1844dYYJSgXFFxq2. Predavač: Božidar Nikša Tarabić, mag. psych. bozidar.niksa.tarabic@unizg.hr


21. ožujka 2017. Projekt Velebit

Studenti se mogu informirati o sudjelovanju u medijskom projektu “Velebit” na oglasnoj ploči u atriju Fakulteta.


10. ožujka 2017. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2016./2017. Privremene rang liste objavljene su na mrežnim stranicama Sveučilišta http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/stipendije/. Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku tri dana, zaključno s 12. ožujka 2017. do 16 sati podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@unizg.hr. Prigovore mogu podnositi isključivo kandidati osobno. Ukoliko je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo ga/ju da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na mail stipendije@unizg.hr. Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju.


2. ožujka 2017. Međureligijski dijalog

Predavanja kolegija Međureligijski dijalog su četvrtkom od 15:15 sati.


2. ožujka 2017.

Regionalni ured za srednju i istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence universitaire de la Francophonie – AUF) i Sveučilište u Zagrebu organiziraju u Zagrebu od 15. do 19. svibnja ove godine Festival frankofonskih studenata srednje i istočne Europe. Studenti Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost sudjelovanja (rok prijave 17. ožujka 2017.) ili volontiranja na Festivalu (rok prijave 8. ožujka 2017). Više informacija na poveznicama ovdje i ovdje.


23. veljače 2017. Odabir seminara i izbornih predmeta

U utorak, 28. veljače 2017., 16:00-18:00 uz konzultaciju s prodekanom A. Gavrićem (diplomski studiji) i prodekanom D. Renićem (preddiplomski studiji). U srijedu, 1. ožujka, 11:00-12:00 s prodekanom Renićem (svi). U četvrtak, 2. ožujka, 16:00-17:00 s prodekanom Renićem (svi). Prijave su u prostorijama Seminar II i Seminar III. Svaki student mora donijeti vlastiti pismeni prijedlog na odvojenom papiru. Popis ponuđenih izbornih kolegija i seminara nalazi se u Vodiču kroz studij FFDI, 2016/2017. Svi seminari su prvenstveno za diplomske studente. Izuzetno se na kolegije i seminare za diplomske studije mogu primiti i studenti viših godina preddiplomskoga uz dopuštenje prodekana. Odabrani izborni se naknadno upisuju u Tajništvu te u indekse. Treba uzeti u obzir izmjene nastavnog nastavnog plana za 2. semestar (vidi obavijest od 16. veljače 2017).


22. veljače 2017. Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Informacije o održavanju i mogućnosti upisa izbornog Sveučilišnog kolegija: “Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom” možete pronaći ovdje. “Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent (“par”). Isto tako, potrebno je da “par” bude s istog studijskog programa (i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu).”


20. veljače 2017. Upisi u ljetni semestar 2016./2017.

Studenti svih studijskih smjerova ovjeravaju zimski te upisuju ljetni semestar u razdoblju od 27.02. do 10.03.2017. Provjeravaju imaju li sve potrebne potpise predmetnih profesora. Ako nedostaju potpisi profesora indeks nije moguće ovjeriti.

Prvi tjedan (27.02. – 3.03.): Studenti predaju indeks u tajništvu od 9.00 do 13.00 sati. 27.02.:  Prva godina preddiplomskih studija; 28.02.:  Druga godina preddiplomskih studija; 1.03.:  Treća godina preddiplomskih studija; 2. 03.:  Prva godina diplomskih studija; 3.03.:  Druga godina diplomskih studija.

Drugi tjedan (6.03. – 10.03.): Studenti preuzimaju ovjeren indeks u tajništvu od 9.00 do 13.00 sati. 6.03.:  Prva godina preddiplomskih studija; 7.03.:  Druga godina preddiplomskih studija; 8.03.:  Treća godina preddiplomskih studija; 9. 03.:  Prva godina diplomskih studija; 10.03.:  Druga godina diplomskih studija.

Prema odluci Fakultetskog vijeća u indeks se ne lijepe naljepnice sa popisom predmeta, već ih treba student sam upisati.


17. veljače 2017. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

Tekst Natječaja možete naći na web stranici Sveučilišta  www.unizg.hr/stipendije. Natječaj traje od 15. veljače do 5. ožujka 2017. do 24 sata, a obrasci se ispunjaju isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju. Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: stipendije@unizg.hr ili na tel. 01/4564-217.


17. veljače 2017. Raspisivanje izbora za Studentski zbor

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Odluku o imenovanju povjerenstva za provođenje studentskih izbora te Odluku o imenovanju povjerenstva za prigovore za provođenje studentskih izbora. Spomenute Odluke, Pravilnik o izborima te Obrazac za podnošenje kandidatura nalaze se na web stranici Sveučilišta.  Datum izbora na našem fakultetu bit će određen naknadno!


17. veljače 2017. Stipendija Sveučilišta u Leuvenu

Fakultet teologije i religijskih znanosti sveučilišta u Leuvenu objavio je natječaj za stipendije za akademsku godinu 2017-2018. Stipendije se odnose na dvogodišnji research master studij (120 ECTS), a namijenjene su studentima iz srednje i istočne Europe. Stipendija inače pokriva troškove školarine, zdravstvenog osiguranja i studijskih troškova. Rok prijave je 1. ožujka 2017. [više]


16. veljače 2017.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova. Rok za prijavu je petak 28. travnja 2017. do 16 sati. Natječaj i Pravilnik nalaze se na poveznici ovdje.


16. veljače 2017. Izmjena nastavnog plana za 2. semestar

Umjesto izbornog kolegija “Mudrosna literatura” (N. Bilić), koji se neće održavati, bit će ponuđen izborni kolegij “Proroštvo i apokaliptika”, 3 ECTS (N. Bilić). Umjesto izbornog kolegija “Postmoderna aretaička etika” (I. Koprek) bit će ponuđen kolegij “Aretaička etika” (J. Talanga). Kolegij “Grčki jezik” predavat će J. Talanga (umjesto P. Vidovića). Izborni kolegij “Povijest patrističko-bizantske filozofije” i seminar “Kršćanski istok” (Ž. Paša) održat će se 24.4. do 2.5.


30. siječnja 2017.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je produžetak Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini (prvi krug). Produžetak natječaja odnosi se samo na stavku A) natječaja – odlazna mobilnost prema strateškim partnerima. Produžetak natječaja objavljen je na mrežnim stranicama Sveučilišta, ovdje.