Naslovnica://Natječaji
Natječaji 2018-05-25T08:33:14+00:00

Natječaji

Javni natječaj za izbor:

– jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, grani: kanonsko pravo, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, s punim radnim vremenom;

– jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području: Društvene znanosti, polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani: poremećaji u ponašanju, bez zaključivanja ugovora o radu.

Vrsta oglasa: Natječaji za radna mjesta
Izdanje: Glas Slavonije
Broj oglasa u izdanju: p-85
Stranica tiskanog izdanja:
Datum tiskanog izdanja: 23. 01. 2018.

Vrsta oglasa: Job Offer
Izdanje: EURAXESS
Broj oglasa u izdanju: id:273544; id: 273548
Datum: 23. 01. 2018.


Izdanje: NN 8/2018
Broj oglasa u izdanju: 352
Stranica tiskanog izdanja: 23
Datum tiskanog izdanja: 24. 01. 2018.