Naslovnica://Natječaji
Natječaji 2018-07-04T04:53:33+00:00

Natječaji

KLASA: 100-01/18-01/313

URBROJ: 522/01-18-1

U Zagrebu, 2. srpnja 2018.

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos

– Administrativni referent – službenik, radno mjesto III. vrste, „stručni referent“ – jedan izvršitelj.

Uvjeti: završeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje 4 godine.

Posebni uvjeti: najmanje jedna godina radnog staža na navedenim poslovima i poznavanje rada na računalu (windows, word, excell).

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

– Domar – namještenik, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj.

Uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja.

Posebni uvjeti: najmanje jedna godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od mjesec dana.

– Čistač – namještenik, radno mjesto IV. vrste – jedan izvršitelj.

Završena osnovna škola, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana.

Prijava mora sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave oglasa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu: Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Jordanovac 110, 10000 Zagreb.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima u roku od 8 (osam) dana nakon zaključenja oglasa.

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.