Akti FFRZ

Jednostavna nabava – Adaptacija zgrade-sanacija krovišta (CPV oznaka:45262700-8 )

OBJAVLJENO ČETVRTAK, 14. STUDENOG 2018 08:45

Sukladno točki  I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06718-01/152, Urbroj:522/07-18-6) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek  14. studenog 2018., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave:  Adaptacija zgrade-sanacija krovišta). Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima  predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 21. studenog 2018. godine do 09:00 sati.” Poziv za dostavu s obrascima možete preuzeti ovdje

Jednostavna nabava : Osobni automobil (CPV oznaka:34110000-1 )

OBJAVLJENO U SRIJEDU, 13. Veljače 2019. u 15:00 sati

Sukladno točki  I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06/19-01/45  , Urbroj:522-07-19-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek  11. veljače 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Osobni automobil).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima  predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 20. veljače 2019. godine do 15:00 sati. Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.

Jednostavna nabava : Adaptacija zgrade-predavaonice (CPV oznaka:45262700-8 ) i školski namještaj za predavaonicu (CPV-39160000-1)

OBJAVLJENO PONEDJELJAK, 13. Veljače 2019. u 2018 08:45

Sukladno točki  I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06/19-01/45  , Urbroj:522-07-19-3) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek  13. veljače 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave:  Školski namještaj i adaptacija predavaonice).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima  predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 21. veljače 2019. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.