Staff

REDOVITI PROFESORI U TRAJNOM ZVANJU:

akademik prof. dr. sc. Mislav Ježić – Indijska filozofija, Istočne religije

prof. dr. sc. Ivan Koprek SJ – Opća, socijalna i individualna etika, Novovjekovna filozofija

prof. dr. sc. Anto Mišić SJ – Metafizika, Ranokršćanska književnost, Povijest kršćanstva

prof. dr. sc. Josip Talanga – Povijest antičke filozofije, Politička filozofija

IZVANREDNI PROFESORI:

prof. dr. sc. Ivan Šestak SJ – Filozofska antropologija, Povijest suvremene filozofije, Hrvatska kršćanska filozofija, Fenomenologija religije

prof. dr. sc. Ivo Antunović SJ – Dogmatska teologija

prof. dr. sc. Anto Gavrić OP – Povijest filozofije srednjega vijeka, Antička i Renesansna filozofija

DOCENTI:

doc. dr. sc. Niko Bilić SJ – Biblija: Stari zavjet

doc. dr. sc. Anto Pavlović SJ – Filozofija o Bogu, Uvod u filozofiju, Filozofija kulture

doc. dr. sc. Dalibor Renić SJ – Logika, Teorija spoznaje

doc. dr. sc. Dražen Volk SJ – Filozofija prirode, Filozofija religije, Suvremena filozofija

doc. dr. sc. Barbara Ćuk – Filozofija spoznaje, Novovjekovna filozofije, Medievalistika

doc. dr. sc. Antun Volenik SJ – Religijska metodika i didaktika, Psihologija religije

PREDAVAČI:

dr. sc. Tadija Milikić SJ – Moralna teologija, Kršćanska etika

doc. dr. sc. Mijo Nikić SJ – Uvod u psihologiju, Psihologija religije

prof. dr. sc. Marijan Steiner SJ – Dogmatska teologija, Religijski obredi i simbolika

prof. dr. sc. Pero Vidović SJ – Biblija: Novi zavjet, Grčki jezik

prof. dr. sc. Nikola Stanković SJ – Filozofija o Bogu, Povijest antičke filozofije

prof. dr. sc. Daniel Miščin – Metafizika, Estetika

prof. dr. sc. Stipe Kutleša – Filozofija znanosti (Institut za filozofiju, Zagreb)

prof. dr. sc. Winfried Löffler – Filozofija o Bogu (Sveučilište u Innsbrucku)

prof. dr. sc. Stipan Tadić – Uvod u sociologiju (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

prof. dr. sc. Erna Banić-Pajnić – Hrvatska filozofija

prof. dr. sc. Andreas Vonach – Biblija: Stari zavjet (Sveučilište u Innsbrucku)

doc. dr. sc. Borna Jalšenjak – Povijest filozofije (ZSEM)

doc. dr. sc. Vladimir Lončarević – Granična pitanja književnosti i religije (Ured Predsjednice RH)

doc. dr. sc. Ivana Ogrizek–Biškupić – Uvod u znanstveni rad (Visoka škola B. A. Krčelić, Zaprešić)

doc. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med. – Bioetika (Klinička bolnica Dubrava)

doc. dr. sc. Stipe Buzar – Analitička filozofija (Sveučilište Libertas, Zagreb)

doc. dr. sc. Mirjana Radan, dr. med. – Bioetika (Županijska bolnica u Čakovcu)

doc. dr. sc. Trpimir Vedriš – Povijesti kršćanstva (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)

dr. sc. Aziz Hasanović – Islam (Mešihat islamske zajednice)

mag. phil. Marina (Ivana Pavla) Novina – Povijest filozofije

dr. sc. Stjepanka Stanić Poljičak – Bioetika

dr. sc. Miroslav Čadek SJ – Društvena etika

dr. sc. Natali Hrbud – Povijest filozofije

dr. sc. Mirko Mlakar – Sociologija religije

dr. sc. Silvana Fužinato – Biblija: Stari zavjet (Sveučilište u Osijeku, KBF Đakovo)

dr. sc. Daniel Wehinger – Filozofska antopologija (Sveučilište u Innsbrucku)

mr. sc. Stjepan Fridl SJ – Uvod u kršćanstvo

mr. sc. Ivica Musa SJ – Povijest kršćanstva, Ekumenizam

mr. sc. Blaženko Nikolić SJ – Fundamentalna teologija

mr. sc. Jasminka Domaš – Judaizam (HRT)

mr. sc. Srećko Koralija – Povijest filozofije

mag. soc. et phil. Slavenka Tokić – Logika

mag. phil. Igor Martinjak – Latinski jezik

prof. dr. sc. Vladimir Horvat SJ – Granična pitanja književnosti i religije

prof. dr. sc. Hrvoje Lasić OP – Fenomenologija religije, Filozofije religije

prof. dr. sc. Marko Matić SJ – Biblija: Novi Zavjet

prof. dr. sc. Božidar Nagy SJ – Međureligijski dijalog

prof. dr. sc. Roko Prkačin SJ – Uvod u kršćanstvo

prof. dr. sc. Tonči Trstenjak SJ – Religijska metodika i didaktika