Knjižnica "Juraj Habdelić"

Knjižnica "Juraj Habdelić"
Jordanovac 110, pp 169
HR - Zagreb

tel.: 01/2354-250
fax: 01/2354 201
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ON-LINE KATALOG

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak
posudba: 09.00 - 17.00
čitaonica: 10.00 - 18.00

petak
posudba i čitaonica: 09.00 - 15.00

Molimo Vas da sve ponude šaljete isključivo putem mail-a.

 

Povijest

Otvaranje i rad isusovačkih škola pretpostavljalo je i postojanje odgovarajućih biblioteka. Isusovci su oduvijek bili svjesni njihove važnosti, uostalom i sama pravila Družbe Isusove te čuveni Ratio studiorum kao i drugi propisi Reda govore o potrebama nabave, pohranjivanja i čuvanja građe. Zapisi iz 1611.g. (Collegium Zagrabiense inscriptus) govore nam da je već prvih godina rada gimnazije u Zagrebu postojala uređena knjižnica. U početku je to bila mala zbirka knjiga za potrebe Rezidencije i gimnazije, a kasnije kolegija i gimnazije budući da je Rezidencija 1612. pretvorena u Kolegij. S vremenom se povećavala i obogaćivala zahvaljujući među ostalim i pojedinim darovateljima. Nakon ukinuća Reda 1773. državne vlasti su se nemarno odnosile prema kulturnim vrednotama koje su ostale iza isusovaca. Za jedan veliki dio knjiga se ne zna gdje su završile; jedan dio otpremljen je u Peštu. Veći dio iz zagrebačkog kolegija prenesen je u knjižnicu Kraljevske akademije znanosti, više škole za pravo, filozofiju i teologiju osnovane 1776.g. Kasnije će taj fond, zajedno s fondom Kraljevske akademije, ući u sastav današnje Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Današnja zagrebačka isusovačka knjižnica, koja nosi ime Knjižnica "Juraj Habdelić", svoju oblik dobiva tijekom posljednjih stotinjak godina. Nakon ponovne uspostave Reda isusovci dolaze u Zagreb 1902. u Baziliku Srca Isusova i rezidenciju u Palmotićevoj ulici. 1910.g. otvaraju novicijat, a 1920. trogodišnji studij filozofije. Uz osnivanje studija vezano je i osnivanje Knjižnice Družbe Isusove. To je bila priručna biblioteka profesora i studenata kolegija za koju se brinuo i nabavljao knjige tadašnji profesor filozofije i isusovac Franjo Šanc. S druge pak strane treba spomenuti da su isusovci od 1920. godine izdavali časopis "Život" koji je pokrenuo Miroslav Vanino. Za potrebe uredništva nastala je s vremenom još jedna biblioteka, a zvala se je Biblioteka "Života". Kako je "Život" bio jedan ugledni časopis koji je obrađivao razne teme iz društvenog, vjerskog i kulturnog života, uredništvu su dolazile brojne knjige s molbom za recenziju. Također se vršila zamjena i kupnja knjiga i časopisa pa se fond Biblioteke "Života", kao i fond knjižnice Kolegija neprestano popunjavao i obogaćivao. Bibliotekom "Života" služili su se i profesori kolegija, a uredništvo je koristilo njihovu knjižnicu i tako su se te dvije biblioteke međusobno nadopunjavale.

1930.g. isusovci grade kolegij na Jordanovcu i 1937. se osniva Filozofski institut s trogodišnjim studijem filozofije. Osnivanjem Instituta obje se biblioteke premještaju na Jordanovac zajedno s uredništvom "Života". Fond se i dalje obogaćivao kupnjom i poklonima, a sadržavao je ne samo građu iz teologije, filozofije i drugih društvenih znanosti nego su se nabavljale i knjige tada novijih znanstvenih disciplina - sociologije, psihologije i pedagogije. Dolaskom drugog svjetskog rata nastale su mnoge promjene. 1943.g. njemačka vojska okupirala je zgradu Kolegija na Jordanovcu. Skolastici se sele u Palmotićevu i unatoč brojnim teškoćama rad Instituta se nastavlja. Knjige se prebacuju također u Palmotićevu i to u neadekvatan prostor podruma gdje će ostati sve do sredine šezdesetih godina. Nakon rata isusovcima je djelomično vraćena zgrada na Jordanovcu. Jedna trećina je nacionalizirana i u taj se dio smjestio Đački dom. 1964.g. ustanovljuje se i Teološki studij na Jordanovcu i Filozofski institut postaje Filozofsko-teološki institut. Tek tada se obje biblioteke vraćaju na Jordanovac i spajaju u jednu. Tada je u fondu bilo oko 25000 knjiga i 300 naslova časopisa. Početkom sedamdesetih godina uspostavljaju se veze s Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom (NSB). Budući da je NSB ustvrdila da je knjižnica do tada prikupila obilnu i vrijednu bibliotečnu građu koja ima veliki značaj kao dio nacionalne kulturne baštine, na prijedlog tadašnjeg voditelja i nakon dvije godine pregovora 1972. godine osniva se knjižnica kao Organizacija udruženog rada u osnivanju. Knjižnica dobiva naziv Znanstvena knjižnica "Juraj Habdelić" po poznatom hrvatskom književniku i isusovcu iz 17.stoljeća. Pod patronatom NSB knjižnica ostaje sljedećih dvadeset godina.

Osamdesete godine predstavljaju novu fazu u radu knjižnice jer tada počinje kontinuirana obrada knjiga. 1986. godine na prijedlog Kolegija, NSB i Republičkog komiteta za prosvjetu kulturu, fizičku i tehničku kulturu Republike Hrvatske upisana je u Registar pokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nakon uspostave hrvatske države isusovci dobivaju svoje nacionalizirano zemljište te dio zgrade u kojoj je bio smješten đački dom. Time je omogućena realizacija planova o proširenju knjižnice i fakulteta. Od 1995. do 1999. godine gradi se nova zgrada knjižnice od 1960 četvornih metara. U kolovozu 1999. počinje selidba knjižnice iz neadekvatnog i skučenog prostora zgrade Kolegija, te mjesec dana kasnije započinje rad u novim uvjetima, a građa se smješta u odgovarajući prostor. Iste se godine iz praktičnih razloga iz naziva knjižnice briše riječ "znanstvena".

Danas Knjižnica "Juraj Habdelić" posjeduje oko 150 000 knjiga i oko 2400 naslova časopisa. Značajna je Zbirka rijetkosti (knjige od 15. do sredine 19. st.) koju čini više od 2500 naslova. U zbirci ima 25 inkunabula, a najvrjednija od njih je Lekcionarij Bernardina Splićanina, tiskana u Veneciji 1495. Najveći dio ukupnog fonda čine knjige i časopisi iz područja teologije, religije i filozofije - nabava takve građe u skladu je s potrebama Filozofskog fakulteta Družbe Isusove (FFDI) i Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove (FTI). Kako je zanimanje isusovaca za znanost, njihovo svestrano obrazovanje i kozmopolitski duh oduvijek prelazio okvire proučavanja filozofije i teologije, među ostalim fondom nailazimo na brojna djela iz područja sociologije, politike, prava, bioetike, psihologije, pedagogije, antropologije, zatim povijesti i pomoćnih povijesnih znanosti, arheologije, umjetnosti, arhitekture itd. Dobar dio fonda su književna djela hrvatskih i stranih pisaca te filološka literatura. Manjim dijelom su zastupljene i prirodne znanosti. Knjižnica se je oduvijek posvećivala nabavi odgovarajuće priručne literature (enciklopedije, leksikoni, rječnici, priručnici) iz svih struka. Velik dio fonda formirao se zahvaljujući brojnim ostavštinama i donacijama, kako u prošlosti tako i danas.

Korisnici knjižnice su ponajprije studenti i profesori FFDI i FTI te članovi Družbe Isusove. Međutim, već desetak godina brojni drugi kulturni, znanstveni i prosvjetni djelatnici, kao i studenti s drugih fakulteta služe se fondom ove knjižnice, a preseljenjem u novu zgradu 1999. u potpunosti je otvorena za građanstvo. Osim posudbe knjiga izvan biblioteke, korisnici se mogu služiti čitaonicom s otvorenim pristupom, u kojoj je smještena priručna i ispitna literatura te odabrana djela filozofa.

Katalog

 ON - LINE KATALOG

On-line katalog Knjižnice "Juraj Habdelić" obuhvaća knjige i nakladničke cjeline (nizove) koje su obrađene od početka 1993. godine do danas. Osim knjiga koje su izišle poslije 1993. godine, Katalog dijelom sadrži i starija izdanja jer se usporedo radi retrospektivna katalogizacija, obrađuje se sva značajnija pristigla građa bez obzira na g. izdanja, a u tijeku je i konverzija kataloških listića izrađenih prije 1993.
Podatke o starom katalogu kao i ostale informacije, možete dobiti telefonom (tel. br. 2354250) i elektronskom poštom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Fond

Knjižnica ima oko 150. 000 svezaka i oko 1.000 naslova periodike. Godiš¡nji priliv je oko 1.500 knjiga i oko 300 kompleta časopisa. Osim nešto rukopisa, ima i 25 inkunabula te oko 3.000 svezaka starih knjiga (16. - 18. st.). Ima vrijedne zbirke neophodne za znanstveni rad: sabrana djela značajnijih filozofa, Patrologia graeca et latina (Migne) Acta Sanctorum, Analecta Bollandiana, Illyricum Sacrum, Bullarium Magnum, starije i novije bibliografije isusovačkih pisaca i sl. Glavninu fonda čine publikacije iz filozofije, teologije, društvenih znanosti, povijesti, književnosti i umjetnosti.

 

Periodika

 

 • A Open or Close

  A

  • ABECEDNO KAZALO K STENOGRAFSKIM ZAPISNICIMA SABORA KRALJEVINE HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  •  ACÇÃO MÉDICA (Lisboa)
  • ACIES ORDINATA (Roma)
  • ACIES ORDINATA (Sarajevo-Zagreb)
  • ACTA ACADEMIAE VELEHRADENSIS (Pragae Bohemorum)
  • ACTA APOSTOLICAE SEDIS : COMMENTARIUM OFFICIALE (Città del Vaticano)
  • ACTA BIOLOGICA (Zagreb, HAZU)
  • ACTA CLINICA CROATICA (Zagreb)
  • ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE
  • ACTA ERUDITAE SOCIETATIS SLOVACAE = ČASOPIS SLOVENSKEJ UČENEJ SPOLOČNOSTI (Bratislava)
  • ACTA EX IIS DECERPTA QUAE APUD SANCTAM SEDEM GERUNTUR IM COMPENDIUM OPPORTUNE REDACTA ET ILLUSTRATA
  • ACTA FACULTATIS MEDICAE FLUMINENSIS (Rijeka)
  • ACTA GEOLOGICA (Zagreb, HAZU)
  • ACTA HISTORICO-OECONOMICA = ČASOPIS Z EKONOMSKU POVIJEST (Zagreb)
  • ACTA IADERTINA (Zadar)
  • ACTA INSTITUTI PSYCHOLOGICI UNIVERSITATIS ZAGRABIENSIS
  • ACTA MEDICA CATHOLICA (Bruxelles)
  • ACTA MEDICA CATHOLICA HELVETICA
  • ACTA MEDICO-HISTORICA ADRIATICA
  • ACTA PONTIFICALIUM OPERUM : A PROPAGATIONE FIDEI... – SPREMIŠTE
  • ACTA PONTIFICIA ET DECRETA SS ROMANARUM CONGREGATIONUM
  • ACTA PONTIFICIAE ACADEMIAE MARIANAE INTERNATIONALIS
  • ACTA PONT. ACADEMIAE ROMANAE S. THOMAE AQ. ET RELIGIONIS CATHOLICAE
  • ACTA PONTIFICII INSTITUTI BIBLICI
  • ACTA / PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
  • ACTA PONTIFICII INSTITUTI ORIENTALIS
  • ACTA PONTIFICII INSTITUTI ORIENTALIUM STUDIORUM
  • ACTA ROMANA SOCIETATIS IESU (Romae)
  • ACTA SANCTAE SEDIS (Roma)
  • ACTA SANCTAE SEDIS IN COMPENDIUM OPPORTUNE REDACTA ET ILLUSTRATA
  • ACTA TEILHARDIANA (München)
  • ACTIO CATHOLICA (Wien)
  • ACTUALITÉ RELIGIEUSE DANS LE MONDE (Paris)
  • ADRESAR BOGOSLOVA I SKOLASTIKA KOLEGIJA DRUŽBE ISUSOVE ZAGREB
  • ADRIAS : ZBORNIK ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U SPLITU
  • ADRIATICA MARITIMA CENTRA/ZAVODA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZADRU
  • ADVENTPRESS : GLASILO ADVENTISTIČKE NOVINSKE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ
  • AGGIORNAMENTI SOCIALI (Milano)
  • AGORA : ČASOPIS ZA KULTURU OTVORENOG DRUŠTVA
  • AI NOSTRI AMICI (Palermo)
  • AKADEMIJA (Široki Brijeg)
  • AKSA : AKTUALNOSTI KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI : INFORMATIVNI BILTEN (Zagreb)
  • ALBANIAN CATHOLIC BULLETIN
  • ALFABETIČKI NAŠASTAR K STENOGRAFIČKIM ZAPISNICIMA SABORA KRALJEVINE HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • ALKOHOLOŠKI GLASNIK
  • ALLGEMEINE ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE
  • ALMA MATER CROATICA : GLASNIK HRVATSKOG SVEUČILIŠNOG DRUŠTVA U ZAGREBU
  • ALMANACH / ÖSTERREICH-KROATISCHE GESELLSCHAFT, VEREIN SALZBURG
  • ALMANACH CATHOLIQUE FRANÇAIS
  • ALMANACH DES ANNALES DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
  • ALMANACH ILLUSTRÉ DE Ľ APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
  • ALMANAH BOŠKOVIĆ (Zagreb)
  • ALMANAH ĆIRILO-METODSKE KNJIŽARE (Zagreb)
  • ALMANAH DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA (Zagreb)
  • ALMANAH GOSPE LURDSKE
  • ALMANAH JADRANSKA STRAŽA (Beograd)
  • ALMANAH «LUČI»
  • ALMANAH SAVREMENIH PROBLEMA (Zagreb)
  • ALOISIANA
  • ALPHA OMEGA : RIVISTA DI FILOSOFIA E TEOLOGIA DELL'ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM (Roma)
  • AMCHAM CROATIA [AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN CROATIA] – YEARBOOK
  • AMERICA
  • AMERICAN BENEDICTINE REVIEW
  • AMERICAN CATHOLIC PHILOSOPHICAL QUARTERLY
  • AMERICAN ECONOMIC REVIEW
  • AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
  • AMHA - ACTA MEDICO-HISTORICA ADRIATICA (Rijeka)
  • AMI DU CLERGÉ
  • AMITIÉS CATHOLIQUES FRANÇAISES
  • AMOUR ET FAMILLE
  • AN UNSERE FREUNDE : INFORMATIONEN DER SÜDDEUTSCHEN JESUITEN (München)
  • ANÁ MNESIS
  • ANALECTA BIBLICA
  • ANALECTA BOLLANDIANA (Bruxelles-Paris)
  • ANALECTA CISTERCIENSIA
  • ANALECTA GREGORIANA
  • ANALECTA TERTII ORDINIS REGULARIS SANCTI FRANCISCI
  • ANALI GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA
  • ANALI HISTORIJSKOG INSTITUTA U DUBROVNIKU
  • ANALI HISTORIJSKOG ODJELA CENTRA ZA ZNANSTVENI RAD JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U DUBROVNIKU
  • ANALI HRVATSKOG POLITOLOŠKOG DRUŠTVA
  • ANALI KLINIČKE BOLNICE „DR. M. STOJANOVIĆ“
  • ANALI LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA FNRJ (Zagreb)
  • ANALI POSLOVNE EKONOMIJE (Banja Luka)
  • ANALI ZAVODA ZA MENTALNO ZDRAVLJE (Beograd)
  • ANALI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U DUBROVNIKU
  • ANALI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ISTRAŽIVAČKOG CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U DUBROVNIKU
  • ANALIZA FINANCIJSKIH REZULTATA (POSLOVANJA) PODUZETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE / FINA
  • ANALIZA FINANCIJSKIH REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA PO ŽUPANIJAMA / FINA
  • ANALOGIA FILOSÓFICA (Mexico)
  • ANALOGIA FILOSÓFICA. NÚMERO ESPECIAL (Mexico)
  • ANÁMNESIS (ANÁ MNESIS) (Mexico)
  • ANCORA NELĽ UNITÀ DI SALUTE (Roma)
  • ANĐEO ČUVAR
  • ANGELICUM (Roma)
  • ANIMA : VIERTELJAHRSCHRIFT FÜR PRAKTISCHE SEELSORGE
  • ANIME E CORPI
  • ANNALEN DER FRANZISKANERINNEN MISSIONÄRINNEN MARIENS
  • ANNALES / GYMNASIUM CLASSICUM ZAGRABIENSE
  • ANNALES DE Ľ INSTITUT FRANÇAIS DE ZAGREB
  • ANNALES DE NOTRE-DAME DU SACRE COEUR
  • ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRETIENNE
  • ANNALES DES SACRES-COEURS
  • ANNALES FORESTALES = ANALI ZA ŠUMARSTVO
  • ANNALI DELĽ ITALIA CATTOLICA (Milano)
  • ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
  • ANNALI DELLA PROPAGAZIONE DELLA FEDE
  • ANNALI DI STORIA DELĽ ESEGESI
  • ANNEAU D’ OR
  • ANNEE PSYCHOLOGIQUE
  • ANNEE SOCIALE INTERNATIONALE
  • ANNO SANTO
  • ANNUAIRE-ALMANACH DE L'APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
  • ANNUAL REPORT / CROATIAN NATIONAL BANK
  • ANNUAL REPORT / RUĐER BOŠKOVIĆ INSTITUTE
  • ANNUAL REPORT OF THE MINISTRY OF FINANCE / Republic of Croatia, Ministry of Finance
  • ANNUARIO : PER L'ANNO ACCADEMICO... / UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA (Roma)
  • ANNUARIO CATTOLICO ITALIANO
  • ANNUARIO DELLA COMPAGNIA DI GESU
  • ANNUARIO PONTIFICIO (Citta del Vaticano)
  • ANNUARIUM HISTORIAE CONCILIORUM
  • ANNUARIUM SOCIETATIS IESU
  • ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE
  • ANTHROPOLOGICAL SERIES (Boston College)
  • ANTHROPOS : ČASOPIS ZA SODELOVANJE HUMANISTIČNIH IN NARAVNOSLOVNIH VED ZA PSIHOLOGIJO IN FILOZOFIJO
  • ANTHROPOS : PUBLICACION SEMESTRAL
  • ANTHROPOS : RIVISTA DI STUDI SULLA PERSONA E LA FAMIGLIA
  • ANTIKE UND ABELAND
  • ANTONIANUM (Roma)
  • ANZIANI OGGI
  • APL INFORMAZIONI
  • APOCRYPHA : REVUE INTERNATIONALE DES LITTÉRATURES APOCRYPHES = INTERNATIONAL JOURNAL OF APOCRYPHAL LITERATURES ( Turnhout)
  • APOLINARIS
  • APOLOGETISCHE RUNDSCHAU
  • APOSTOL BEZGREŠNE : LIST ČLANOVA VOJSKE BEZGREŠNE
  • APOSTOLAT DE LA PRIERE
  • APOSTOLISCHE STUHL
  • APOŠTOLAT SVETOG CYRILLA A METHODA
  • AQUINAS : RIVISTA DI FILOSOFIA INTERNATIONALIS (Rim)
  • ARBEITERPRÄSES
  • ARBEITSHILFEN (Bonn)
  • ARCHIV FÜR DAS STUDIUM DER NEUEREN SPRACHEN UND LITTERATUREN
  • ARCHIV FÜR KATHOLISCHES KIRCHENRECHT
  • ARCHIV FÜR RELIGIONSPSYCHOLOGIE (Gottingen)
  • ARCHIVES DE PHILOSOPHIE
  • ARCHIVES HERALDIQUES SUISSES
  • ARCHIVIO DI FILOSOFIA (Padova)
  • ARCHIVIO DI PSICOLOGIA, NEUROLOGIA E PSICHIATRIA (Milano)
  • ARCHIVO CARMELITANO
  • ARCHIVUM HISTORIAE PONTIFICIAE
  • ARCHIVUM HISTORICUM SOCIETATIS IESU (Roma)
  • ARHEOLOŠKI RADOVI I RASPRAVE
  • ARHITEKTURA
  • ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU
  • ARHIV ZA MEDICINU RADA
  • ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE (lat/ćir)
  • ARHIV ZA ZAŠTITU MAJKE I DJETETA
  • ARHIVSKI VJESNIK = BULLETIN D'ARCHIVES (Zagreb)
  • ARKIV ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU
  • ARS SACRA : LIST ZA POSPEŠAVANJE KRŠČANSKE UMETNOSTI (Ljubljana)
  • ARS SACRA : SCHWEIZERISCHES JAHRBUCH FÜR CHRISTLICHE KUNST = ANNUAIRE SUISSE D'ART SACRÉ (Basel)
  • ARTI MUSICES : HRVATSKI MUZIKOLOŠKI ZBORNIK (Zagreb)
  • ARZT UND CHRIST
  • ARŽANO
  • ASPRENAS
  • ASSISTENZ-RUNDBRIEF SJ
  • ASSOCIATION DES AMIS DE „SOURCES CHRETIENNES“ (Lyon)
  • ATEISMO E DIALOGO (Città del Vaticano)
  • ATEÍSMO Y DÍALOGO
  • ATEÍSMO Y FE
  • ATHEISM AND DIALOGUE
  • ATHEISM AND FAITH
  • ATHÉISME ET DIALOGUE
  • ATHÉISME ET FOI = ATHEISM AND FAITH = ATEÍSMO Y FE
  • ATTIVITA DELLA SANTA SEDE
  • AURORA DEL SECOLO DEL SACRAMENTO
  • AUS DEM BUCH : FUNDAMENTE DES GLAUBENS
  • AUS DEM PROVINZ
  • AUTIZAM
  • AVE MARIA (Buenos Aires, na hrv.)
  • AVE MARIA (Linz)
  • AZIONE SOCIALI

 • B Open or Close

  B

  • BAČKO KLASJE
  • BAKARSKA ZVONA
  • BAKARSKI ZBORNIK
  • BALKAN : HRVATSKI FILATELISTIČKI ČASOPIS
  • BALKAN : JEDINSTVU I BRATSKOJ SLOGI (Zagreb)
  • BANATSKI VJESNIK SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE
  • BANKA : FINANCIJSKO-POSLOVNI MJESEČNIK
  • BANKS BULLETIN / CROATIAN NATIONAL BANK
  • BENEDIKTINISCHE MONATSCHRIFT / ERZABTEI BEURON
  • BENEDIKTUS-BOTE (got.)
  • BERICHTE
  • BERICHTE ZUR KULTUR U. ZEITGESCHICHTE
  • BESEDA : PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI ČASOPIS (ćir)
  • BESEDA O SODOBNIH VPRAŠANJIH
  • BESSARIONE (Roma)
  • BETANIJA
  • BETLEHEM
  • BIBEL HEUTE (Stuttgart)
  • BIBEL UND KIRCHE (Stuttgart)
  • BIBEL UND LEBEN
  • BIBEL UND LITURGIE
  • BIBLE ET SON MESSAGE
  • BIBLE ET VIE CHRETIENNE
  • BIBLE REVIEW
  • BIBLE TODAY : SCRIPTURE FOR LIFE AND MINISTRY
  • BIBLIA : LA PAROLE DE DIEU LIVRE APRÈS LIVRE
  • BIBLICA
  • BIBLICAL THEOLOGY BULLETIN (New York)
  • BIBLICAL WORLD
  • BIBLIJA DANAS (Zagreb)
  • BIBLIJSKI POGLEDI
  • BIBLIOGRAFIA FILOSOFICA ITALIANA
  • BIBLIOGRAFIA MISSIONARIA
  • BIBLIOGRAFIA STORICA NAZIONALE (Roma-Bari)
  • BIBLIOGRAFIJA JUGOSLAVIJE (Beograd)
  • BIBLIOGRAFISCH REPERTORIUM VAN DE WIJSBEGEERTE (Louvain)
  • BIBLIOGRAPHIA FRANCISCANA (Roma)
  • BIBLIOGRAPHIA INTERNATIONALIS SPIRITUALITATIS (Roma)
  • BIBLIOGRAPHIE ANNUELLE DU MOYEN AGE TARDIF
  • BIBLIOGRAPHIE DE LA PHILOSOPHIE (Paris)
  • BIBLIOTHEK DER UNTERHALTUNG UND DES WISSEN
  • BIBLISCHE NOTIZEN (München)
  • BIBLISCHE SKIZZEN (Baden)
  • BIBLISCHE ZEITSCHRIFT (Freiburg-Paderborn)
  • BIBLISCHE ZEITSCHRIFT. NEUE FOLGE (Paderborn)
  • BIJDRAGEN : INTERNATIONAL JOURNAL IN PHILOSOPHY AND THEOLOGY (Leuven)
  • BILD DER WISSENSCHAFT
  • BILLINGS : OVULATION METHOD
  • BILOGORSKI PLANINAR
  • BILTEN / CENTAR ZA AUTIZAM
  • BILTEN / GRADSKA KONFERENCIJA SKH (Zagreb)
  • BILTEN / HRVATSKA NARODNA BANKA
  • BILTEN / KATEHETSKA LJETNA ŠKOLA (Zagreb, Sarajevo, Subotica, Đakovo)
  • BILTEN : VERSKI ČASOPIS ZA ŠTUDENTE IN IZOBRAŽENCE
  • BILTEN ARHIVA HRVATSKE
  • BILTEN FRANJEVAČKE TEOLOGIJE SARAJEVO
  • BILTEN HRVATSKE DEMOKRATSKE I SOCIJALNE AKCIJE
  • BILTEN INSTITUTA ZA PROUČAVANJE FOLKLORA (Sarajevo)
  • BILTEN KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE
  • BILTEN KS
  • BILTEN NEK (Marija Bistrica)
  • BILTEN O BANKAMA / HRVATSKA NARODNA BANKA
  • BILTEN PAK
  • BILTEN PASTORALNE KULTURE
  • BILTEN PETRA BARBARIĆA
  • BILTEN STALEŠKOG UDRUŽENJA KATOLIČKIH SVEĆENIKA SRBIJE
  • BILTEN ŠTUDENTSKIH VERSKIH SKUPIN
  • BILTEN ZA PALIJATIVNU MEDICINU/SKRB
  • BIOETICA E CULTURA
  • BIOETHICA (francuski)
  • BIOETHICA FORUM
  • BIOETHICS OUTLOOK (Sydney)
  • BIOETHICS RESEARCH NOTES (Pympton-Australia)
  • BISKUPSKI ORDINARIJAT DUBROVNIK - [OKRUŽNICE I OBAVIJESTI]
  • BITI MLAD
  • BIZ DIREKT
  • BizEd
  • BJELOVARSKI ZBORNIK
  • BLAGOVEST : LIST BEOGRADSKE NADBISKUPIJE (Beograd)
  • BLAGOVIJEST (Skoplje)
  • BLAGOV'ST' : (BONNE NOUVELLE) (Paris)
  • BLÄTTER FÜR ANSTALTS-PÄDAGOGIK
  • BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC
  • BLAŽENI AUGUSTIN KAŽOTIĆ : VJESNIK ZA ŠIRENJE ŠTOVANJA I ZA KANONIZACIJU (Zagreb)
  • BLAŽENI IVAN BOSKO
  • BLAŽENI LEOPOLD MANDIĆ
  • B''LGARISTIKA = BULGARICA = BULGARIAN STUDIES (Sofia)
  • BOBOLANUM (Warszawa)
  • BOG I HRVATI
  • BOGOLJUB
  • BOGOSLOVIJA = BOHOSLOVIA (ukrajinski)
  • BOGOSLOVLJE : ČASOPIS PRAVOSLAVNOG BOGOSLOVSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU (ćir.)
  • BOGOSLOVNI VESTNIK
  • BOGOSLOVSKA SMOTRA = EPHEMERIDES THEOLOGICAE ZAGRABIENSES
  • BOGOSLOVSKIE TRUDY (Moskva)
  • BOLLETTINO DI NOTIZIE / CASE INTERNAZIONALI ROMANI (Roma)
  • BOSANSKI GLASNIK = BOSNISCHER BOTE (Sarajevo)
  • BOSANSKI PRIJATELJ
  • BOSANSKOHERCEGOVAČKI DIJALEKTOLOŠKI ZBORNIK (Sarajevo)
  • BOSILJAK
  • BOSNA FRANCISCANA : ČASOPIS FRANJEVAČKE TEOLOGIJE SARAJEVO
  • BOŠKOVIĆ : KALENDAR.
  • BOŠKOVIĆ : LIST SJEMENIŠTARACA BISKUPSKOG SJEMENIŠTA (Dubrovnik)
  • BOŠNJAČKA PISMOHRANA (Zagreb)
  • BOŠNJAK
  • BOTE VON FATIMA (Regensburg)
  • BOŽIĆNICA
  • BOŽJE OKOLJE : REVIJA ZA KRŠČANSKO DUHOVNOST (Ljubljana)
  • BOŽJI NAROD
  • BOŽJI VRELCI
  • BRAČKA CRKVA
  • BRAČKI ZBORNIK
  • BRASTVO (Beograd-Novi Sad) (ćir.)
  • BRAT FRANJO : LIST FRANJEVAČKIH ZAJEDNICA
  • BRAZDA (Beograd) (ćir.)
  • BRAZDA (Ljubljana)
  • BRIDGE (The Bridge) (New York)
  • BRIDGE, The = MOST
  • BRIEF AN DICH
  • BRIEF AUS ÖSTERREICH
  • BROTÉRIA (na portugalskom)
  • BULGARICA (Sofia)
  • BULLETIN / CROATIAN NATIONAL BANK
  • BULLETIN / HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
  • BULLETIN D’ INFORMATION ET DE LIAISON : ANNUAIRE
  • BULLETIN DE Ľ ASSOCIATION DES AMIS DE „SOURCES CHRETIENNES“
  • BULLETIN DE Ľ ASSOCIATION MEDICALE INTERNATIONALE DE NOTRE-DAME DE LOURDES
  • BULLETIN DE LA SOCIETE DE LINGUISTIQUE DE PARIS
  • BULLETIN DE LITTERATURE ECCLÉSIASTIQUE
  • BULLETIN DE THEOLOGIE BIBLIQUE (Roma)
  • BULLETIN DU CONCILE
  • BULLETIN INSTITUTA ZA LIKOVNE UMJETNOSTI JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • BULLETIN INTERNATIONAL DE Ľ ACADÉMIE YOUGOSLAVE DES SCIENCES ET DES BEAUX-ARTS (Zagreb)
  • BULLETIN O INFORMATIZACIJI MUZEJSKE DJELATNOSTI HRVATSKE
  • BULLETIN ODJELA VII ZA LIKOVNE UMJETNOSTI JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • BULLETIN OF MEDICAL ETHICS
  • BULLETIN OF THE AMERICAN SCHOOLS OF ORIENTAL RESEARCH
  • BULLETIN RAZREDA ZA LIKOVNE UMJETNOSTI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • BULLETIN RAZREDA ZA LIKOVNE UMJETNOSTI JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • BULLETIN SCIENTIFIQUE – SPREMIŠTE
  • BULLETIN ZAVODA ZA LIKOVNE UMJETNOSTI JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • BULLETTINO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DALMATA (Spalato)
  • BURGELÄNDISCHES JAHRBUCH
  • BUSINESS.HR
  • BUSINESS.HR – GAZELE : PRIKAZ NAJBRŽERASTUĆIH TVRTKI U HRVATSKOJ PO REGIJAMA
  • BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT

 • C Open or Close

  C

  • CAHIERS ALBERT LE GRAND
  • CAHIERS D’ ACTION RELIGIEUSE ET SOCIALE
  • CAHIERS ÉVANGILE
  • CAHIERS ÉVANGILE. SUPPLEMENT
  • CAHIERS LAENNEC
  • CAHIERS LASALLIENS (Roma)
  • CAHIERS MARIALIS
  • CALCUTTA NEWS
  • CALENDARIO ATLANTE DE AGOSTINI
  • CALENDRIER DE Ľ OEUVRE DE SAINT-PAUL
  • CALENDRIER SAINT PAUL
  • CAMPANIA SACRA (Napoli)
  • CANISIUS : MITTEILUNGEN DER JESUITEN
  • CANISIUS-STIMMEN : DER GLAUBE UNSERER VÄTER
  • CANISIUS-STIMMEN : STIMME MARIENS
  • CARITAS : INFORMATIVNI LISTIĆ/BILTEN CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
  • CARITAS BOSNE I HERCEGOVINE
  • CARITAS DANAS
  • CASSIUS : ČASOPIS STUDENATA KROATOLOGIJE NA HRVATSKIM STUDIJIMA (Zagreb)
  • CATALOGUS PROVINCIAE AUSTRIAE SOCIETATIS JESU
  • CATALOGUS PROVINCIAE CROATIAE SOCIETATIS IESU
  • CATALOGUS PROVINCIAE GERMANIAE ... SOCIETATIS JESU
  • CATALOGUS PROVINCIARUM GERMANIAE, AUSTRIAE, HELVETIAE SOCIETATIS JESU
  • CATALOGUS PROVINCIAE HUNGARIAE SOCIETATIS JESU
  • CATALOGUS PROVINCIAE SLOVENIAE SOCIETATIS IESU
  • CATALOGUS PROVINCIAE VENETAE SOCIETATIS IESU
  • CATALOGUS VICE-PROVINCIAE JUGOSLAVIAE SOCIETATIS IESU (CATALOGUS PROVINCIAE JUGOSLAVIAE SOCIETATIS IESU)
  • CATALOGUS PROVINCIAE [...] SOCIETATIS IESU (ostale zemlje Europe i svijeta)
  • CATECHESE
  • CATECHESI (Torino)
  • CATHOLIC BIBLICAL QUARTERLY (Washington)
  • CATHOLIC DIGEST
  • CATHOLIC HISTORICAL REVIEW (Cleveland)
  • CATHOLIC MEDICAL QUARTERLY
  • CATHOLIC MIND
  • CATHOLIC PHYSICIANS GUILDS NEWSLETTER
  • CATHOLIC WORLD
  • CATHOLICA (francuski)
  • CATHOLICA (njemački)
  • CELJSKI ZBORNIK
  • CENAKUL : ŽUPNI LIST BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA
  • CENTRUM IGNATIANUM SPIRITUALITATIS
  • CERKEV V SEDANJEM SVETU (Ljubljana)
  • CERKVENI GLASBENIK (Ljubljana)
  • CHARITAS : ALMANACCO (Fiume)
  • CHARITAS : ZEITSCHRIFT FÜR DIE WERKE DER NÄCHTENLIEBE IM KATHOLISCHEN DEUTSCHLAND
  • CHIESA NEL MONDO
  • CHINE - MADAGASCAR
  • CHINE - MADURE - MADAGASCAR
  • CHINESE CROSS CURRENTS (Macau Ricci Institute)
  • CHOISIR
  • CHRIST AU MONDE
  • CHRIST IN DER GEGENWART (Freiburg)
  • CHRIST SOURCE DE VIE
  • CHRIST TO THE WORLD
  • CHRISTEN UNTER DEM KREUZ
  • CHRISTIAN ORDER
  • CHRISTIAN SCHOLAR’S REVIEW (USA)
  • CHRISTLICHE FAMILIE
  • CHRISTLICHE INNERLICHKEIT
  • CHRISTLICHE KUNSTBLÄTTER
  • CHRISTLICHE OSTEN (Würzburg)
  • CHRISTLICHE STÄNDESTAAT
  • CHRISTLICH-PÄDAGOGISCHE BLÄTTER (Wien)
  • CHRISTUS (Paris)
  • CHRONICLE : THE NEWSLETTER OF THE INSTITUTE FOR THE MEDICAL HUMANITIES
  • CHRONIK / KATHOLISCHE AKADEMIE IN BAYERN
  • CHRONIK DER LITAUISCHEN KATHOLISCHEN KIRCHE (ACTA BALTICA)
  • CHRONIQUE : SUPPLÉMENT AU BULLETIN DE LITTERATURE ECCLESIASTIQUE
  • CHRONIQUE SOCIALE DE FRANCE
  • CHRYSOLOGUS (njemački)
  • CIP BILTEN
  • CIRCULARES (Zagreb)
  • CIS [CENTRUM IGNATIANUM SPIRITUALITATIS] – REVIEW OF IGNATIAN SPIRITUALITY (engl.)
  • CIS [CENTRUM IGNATIANUM SPIRITUALITATIS] – REVUE DE SPIRITUALITÉ IGNATIENNE (franc.)
  • CIS [CENTRUM IGNATIANUM SPIRITUALITATIS] (španj.)
  • CIT : JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY (Zagreb)
  • CIVILITÀ CATTOLICA (Roma)
  • CIVITAS
  • CLARETIANUM
  • CLERGY MONTHLY
  • CLERGY REVIEW
  • COLLECTANEA THEOLOGICA (Warszawa)
  • COLLECTIO ACTUUM OFFICIALIUM CURIAE ARCHIEPISCOPALIS JADRENSIS
  • COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM (Zagreb)
  • COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM. SUPPLEMENT (Zagreb)
  • COLLOQUIA MARULIANA (Split)
  • COMMENTARIUM PRO RELIGIOSIS ET MISSIONARIIS (Romae)
  • COMMUNICATIONES (Roma, Pontificium Consilium de Legum Textibus)
  • COMMUNICATIONS RESEARCH : REPORTS AND STUDIES
  • COMMUNICATONS FROM THE INTERNATIONAL SERVICE IN IGNATIAN SPIRITUALITY (Rome)
  • COMMUNIO (talijanski)
  • COMMUNIO : MEDNARODNA KATOLIŠKA REVIJA
  • COMMUNIO : MEĐUNARODNI KATOLIČKI ČASOPIS (Zagreb)
  • COMMUNIO : REVUE CATHOLIQUE INTERNATIONALE
  • COMMUNIST ECONOMIES & ECONOMIC TRANSFORMATION
  • COMPAGNIE : COURIER DE LA PROVINCE DE FRANCE
  • COMPANY : THE WORLD OF JESUITS AND THEIR FRIENDS (Chicago)
  • COMPARATIVE ECONOMIC STUDIES – CES
  • CONCEPTUS : ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE
  • CONCILIO VATICANO II
  • CONCILIUM (hrvatski)
  • CONCILIUM (njemački)
  • CONCILIUM (talijanski)
  • CONCILIUM (francuski)
  • CONCILIUM (engleski)
  • CONSCIENCE ET LIBERTÉ
  • CONVENTUS-ALTER DE ARCHAEOLOGIA CHRISTIANA ROMAE HABENDUS
  • CONVERGENCE : AN INTERNATIONAL CHRISTIAN REVIEW
  • CONVERGENCE : REVUE INTERNATIONALE CHRETIENNE
  • COR UNUM (francuski)
  • CORDIS FOCUS
  • CORRESPONDANT
  • CORRESPONDENCE : JESUIT CHINA SERVICES
  • CPB
  • CREDERE OGGI
  • CRIKVENI GLASNIK GRADIŠĆA
  • CRIS : ČASOPIS POVIJESNOG DRUŠTVA KRIŽEVCI
  • CRISIS : POLITICS, CULTURE & THE CHURCH
  • CRISTIANI NEL MONDO
  • CRISTIANITÀ (Piacenza)
  • CRISTO NEL MONDO
  • CRKVA : KALENDAR (ćir.)
  • CRKVA NA KAMENU (Mostar)
  • CRKVA U MALOM
  • CRKVA U SVIJETU (Split)
  • CRKVENA KULTURNA DOBRA : ANALECTA
  • CRKVENE OBAVIJESTI / BISKUPSKI ORDINARIJAT U HVARU
  • CRKVENE OBAVIJESTI / BISKUPIJSKI ORDINARIJAT POREČKO-PULSKI I PAZINSKI
  • CRKVENE OBAVIJESTI : SLUŽBENI VJESNIK POREČKE I PULSKE BISKUPIJE
  • CRKVENE OBAVIJESTI BISKUPIJE POREČKO-PULSKE
  • CRKVENE STUDIJE = CHURCH STUDIES (Niš)
  • CRNČE (Zagreb, Družba sv. Petra Klavera za afričke misije)
  • CROATIA SACRA
  • CROATIAN AMERICAN : NEOVISNE NOVINE ZA AMERIČKE HRVATE
  • CROATIAN CANADA
  • CROATIAN ECONOMIC SURVEY (Zagreb)
  • CROATIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY (Zagreb-Rijeka)
  • CROATICA : PRINOSI PROUČAVANJU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI
  • CROATICA BIBLIOGRAFIJE
  • CROATICA CHRISTIANA PERIODICA
  • CROISADE EUCHARISTIQUE
  • CUADERNOS (Barcelona)
  • CUADERNOS DE FILOSOFÍA : EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN PHILOSOPHIA (Pamplona)
  • CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA (Pamplona)
  • CUADERNOS HISPANOAMERICANOS (Madrid)
  • CULTURE CATOLIQUE (Paris)
  • CULTURE E FEDE = CULTURES ET FOI = CULTURES AND FAITH = CULTURAS Y FEE (Civitas Vaticana, Pontificium Consilium de Cultura)
  • CUORE DI GESU
  • CURSILLO
  • CUS
  • CVIJEĆE SRCA ISUSOVA

 • Č Open or Close

  Č

  • ČAKAVSKA RIČ (Split)
  • ČAS (Ljubljana)
  • ČASOPIS ZA HRVATSKU POVIJEST
  • ČASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST
  • ČAŠA BLAGOSLOVNA ZAJEDNIŠTVO KRVI KRISTOVE
  • ČIP – ČOVJEK I PROSTOR
  • ČOVJEK I PROSTOR

 • Ć Open or Close

  Ć • ĆIRILOMETODSKI VJESNIK (Zagreb)

 • D Open or Close

  D

  • DA SVI BUDU JEDNO : BILTEN EUHARISTIJSKOG KONGRESA SPLITSKE METROPOLIJE
  • DAEDALUS : JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES
  • DALJE (Sarajevo)
  • DANAS : ČASOPIS STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
  • DANAS : KNJIŽEVNI ČASOPIS
  • DANICA : HRVATSKI KATOLIČKI KALENDAR
  • DANICA : LIST DRUŠTVA KATOLIČKIH SVEĆENIKA U SR HRVATSKOJ
  • DANICA : NOVINE
  • DANICA : PUČKI KALENDAR
  • DANICA ILIRSKA
  • DANICA POSAVSKA : KATOLIČKI KALENDAR
  • DEAD SEA DISCOVERIES
  • DECISION (USA)
  • DECISIONS
  • DECISIONS MÈDIQUES
  • DEFENDOLOGIJA
  • DELO (Beograd)
  • DELTIO BIBLIKON MELETON (Atena)
  • DIACOVENSIA : TEOLOŠKI PRILOZI (Đakovo)
  • DIADORA : GLASILO ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZADRU
  • DIAKONIA (engleski)
  • DIAKONIA : INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR DIE PRAXIS DER KIRCHE (Mainz-Wien) – SPREMIŠTE
  • DIALECTICA: QUARTERLY REVIEW
  • DIALOGI (Maribor)
  • DIENST AM WORT (Ostfildern)
  • DIEU VIVANT
  • DIFESA SOCIALE
  • DIJALEKTIKA (Beograd)
  • DIJALOG (Sarajevo)
  • DIJALOG (Split)
  • DIJECEZANSKI LIST ZA ŠIBENSKU BISKUPIJU I APOSTOLSKU ADMINISTRACIJU
  • DIJECEZANSKI LIST ZA ŠIBENSKU BISKUPIJU I ZA JUGOSLAVENSKI DIO ZADARSKE NADBISKUPIJE
  • DIJETE I DRUŠTVO : ČASOPIS ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA
  • DIMENSIONI NUOVE
  • DIRECTORIUM DIVINI OFICII RECITANDI SACRIQUE PERAGENDI IN ARCHI-DIOECESI ZAGREBIENSI
  • DIRECTORIUM DIVINI OFICII RECITANDI... (Đakovo)
  • DIRECTORIUM PROVINCIAE CROATIAE SOCIETATIS IESU
  • DIRECTORIUM SOCIETATIS IESU (Zagreb)
  • DIREKTORIJ ZA LITURGIJU ČASOVA I SVETE MISE (Đakovo)
  • DIREKTORIJ ZA LITURGIJU ČASOVA I SVETE MISE ZA ZAGREBAČKU NADBISKUPIJU
  • DISPUTATIO PHILOSOPHICA (Zagreb)
  • DIVIN CUORE TRAFITTO
  • DIVINITAS (Città del Vaticano)
  • DIVUS THOMAS
  • DJELA JAZU/HAZU
  • DJELO KRIŽA (Sarajevo)
  • DJEVOJAČKI SVIJET
  • DNEVNIK SABORA TROJEDNE KRALJEVINE DALMACIJE, HRVATSKE I SLAVONIJE
  • DOBRA MAJKA KLAUDIJA
  • DOBRA SESTRA KLAUDIJA
  • DOBRI OTAC ANTIĆ
  • DOBRI PASTIR : GLASILO UDRUŽENJA KATOLIČKIH SVEĆENIKA NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
  • DOBRI PASTIR : KALENDAR
  • DOBRI PASTIR : VJESNIK ZAGREBAČKIH ŽUPA (Zagreb)
  • DOCTOR COMMUNIS (Roma)
  • DOCUMENTATION / SJ
  • DOCUMENTATION CATHOLIQUE (Paris)
  • DOCUMENTATION SUR Ľ EUROPE CENTRALE
  • DOCUMENTS DE LA VIE INTELLECTUELLE
  • DOKUMENTACIJA INTERDIECEZANSKOG VJERONAUČNOG CENTRA (Zagreb)
  • DOLENTIUM HOMINUM (talijanski)
  • DOLENTIUM HOMINUM (engleski)
  • DOLENTIUM HOMINUM (francuski)
  • DOLENTIUM HOMINUM (španjolski)
  • DOLENTIUM HOMINUM (njemački)
  • DOM : LIST HRVATSKOMU SELJAKU
  • DOM I SVIET (Zagreb)
  • DOM I ŠKOLA
  • DOM IN SVET (Ljubljana)
  • DOMETI : ZNANSTVENO-KULTURNA SMOTRA MATICE HRVATSKE – OGRANKA U RIJECI
  • DON BOSCO DANAS : SALEZIJANSKI VJESNIK
  • DOPISNA TEOLOGIJA
  • DOSSIERS DE Ľ ACTION POPULAIRE
  • DOSSIERS DE LA BIBLE
  • DRAGOLJUB
  • DREISSIG TAGE IN KIRCHE UND WELT
  • DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA
  • DRUŽINA : SLOVENSKI KATOLIŠKI TEDNIK
  • DRŽAVA HRVATSKA : SMOTRA ZA PITANJA POVIJESTNOG KONTINUITETA HRVATSKE DRŽAVNOSTI
  • DRŽAVNOST
  • DUBRAVA (Dubrovnik)
  • DUBRAVE HRID (Dubrovnik)
  • DUBROVAČKI HORIZONTI
  • DUBROVNIK : ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST I ZNANOST
  • DUBROVNIK : ZABAVNIK NARODNE ŠTIONICE DUBROVAČKE
  • DUBROVNIK ANNALS
  • DUCHOVNÝ PASTIER (Trnava)
  • DUH ZAJEDNIŠTVA
  • DUHOVNA STRAŽA (ćir.)
  • DUHOVNI PASTIR (Ljubljana)
  • DUHOVNI ŽIVOT
  • DUHOVNOST (slovenski)
  • DUHOVSKI PLAMEN : GLASNIK ŽUPE VRBANJA NA HVARU
  • DUMO I NJEGOV NAROD
  • DUŠOBRIŽNIK
  • DVA TISOČ : ČASNIK ZA MIŠLJENJE, UMETNOST, KULTURNA IN RELIGIOZNA VPRAŠANJA

 • Đ Open or Close
  Đ • ĐAČKI ORAO : PRILOG «ORLOVSKOJ STRAŽI» • ĐAČKI VJESNIK: PRILOG „LUČI“ • ĐAKOVO ’85 : BILTEN PROSLAVE 1100. OBLJETNICE SMRTI SVETOG METODA
 • E Open or Close

  E

  • EACME NEWS
  • EACME NEWSLETTER
  • EAST – EUROPE AND ASIA STRATEGIES (Milano)
  • EASTERN CHURCH REVIEW
  • ECCLESIA / A CURA DEL UFFICIO INFORMAZIONI (Città del Vaticano)
  • ECCLESIA : Ľ EGLISE DANS LE MONDE
  • ECCLESIA : LECTURES CHRÉTIENNES
  • ECCLESIASTICA XAVERIANA
  • ECHANGES
  • ECHOS DE LA COMPAGNIES DE JESUS
  • ECO DELĽ AFRICA E D’ ALTRI CONTINENTI
  • ECONOMIE ET HUMANISME
  • ECONOMIST
  • ECOUTE
  • ECUMENICAL REVIEW
  • EDU YEARBOOK
  • EDUCATIO SJ. (Roma) (engl.)
  • EDUCATIO SJ. (Roma) (franc.)
  • EDUCATIO SJ. (Roma) (španj.)
  • EFFATHA : BILTEN ZA ČASNE SESTRE
  • EGLISE AUJOURD’HUI
  • EGLISE VIVANTE
  • EGUZKILORE
  • EINKEHR
  • EJIF REVIEW [EUROPEAN JESUIT IN FORMATION]
  • EKO REVIJA
  • EKO REVIJA
  • EKONOMIJA = ECONOMICS (Zagreb)
  • EKONOMIST (Beograd-Zagreb)
  • EKONOMSKA I EKO HISTORIJA (Zagreb)
  • EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA
  • EKONOMSKA MISAO I PRAKSA (Dubrovnik)
  • EKONOMSKI PREGLED (Zagreb)
  • EKONOMSKI VJESNIK (Osijek)
  • ELEMENTA MONTENEGRINA
  • ELENCHUS BIBLIOGRAPHICUS BIBLICUS
  • ELENCHUS OF BIBLICA –
  • EMMANUEL : THE MAGAZIN OF EUCHARISTIC SPIRITUALITY
  • EMMANUEL (njemački)
  • EN CE TEMPS-LA BIBLE
  • EN TERRE L’ISLAM
  • ENCYCLICA PAPST PIUS IX. VOM 8. DEZEMBER 1864 : STIMMEN AUS MARIA-LAACH
  • ENCYCLOPAEDIA MODERNA
  • ENS NUCLEUS [EUROPEAN NUCLEAR SOCIETY]
  • ENTSCHLUSS
  • EPHEMERIDES IURIS CANONICI
  • EPHEMERIDES LITURGICAE (Roma)
  • EPHEMERIDES MARIOLOGICAE
  • EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSISES (Louvain)
  • EPHREM'S THEOLOGICAL JOURNAL (India)
  • ERASMUS
  • ERBE UND AUFTRAG
  • ERGÄNZUNGSHEFT(E) ZU DEN STIMMEN AUS MARIA-LAACH
  • ERNEUERUNG IN KIRCHE UND GESELLSCHAFT
  • ERTESITÖJE (mađarski)
  • ESEMPI CATECHISTICI JESUS (Napoli)
  • ESPRIT
  • ESPRIT ET VIE
  • ESTUDIOS
  • ESTUDIOS ECLESIASTICOS
  • ESTUDIOS FILOSÓFICOS (Valladolid, España)
  • ETHICALLY SPEAKING
  • ETHICS (Chicago)
  • ETHICS AND MEDICS (Boston)
  • ETHIK IN DER MEDIZIN
  • ETHNOLOGICA DALMATICA (Split)
  • ETHOS (Lublin)
  • ETIKA I MEDICINA
  • ETNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  • ETNOLOŠKA TRIBINA
  • ETNOLOŠKI PREGLED = ETNOLOGICAL REVIEW (Beograd)
  • ETNOLOŠKI PRILOZI
  • ÉTUDES : REVUE DE CULTURE CONTEMPORAINE
  • ÉTUDES
  • ÉTUDES CARMÉLITAINES
  • ÉTUDES DE THÉOLOGIE, DE PHILOSOPHIE ET D'HISTOIRE
  • ÉTUDES FRANCISCAINES
  • ÉTUDES PHILOSOPHIQUES
  • ÉTUDES RELIGIEUSES, HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES
  • ÉTUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES, HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES
  • ÉTUDES TEILHARDIENNES
  • ÉTUDES THEOLOGIQUES ET RELIGIEUSES
  • ETYKA / INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  • EUCHARISTIA, SS.
  • EUHARISTIČNI GLASNIK (Zadar)
  • EUHARISTIJSKI GLASNIK (Split) – SPREMIŠTE
  • EUKONOMIST : MJESEČNIK HRVATSKIH PODUZETNIKA
  • EUROFORUM (Zagreb)
  • EUROPE INFOS (Bruxelles)
  • EUROPEAN DEMOCRAT UNION – YEARBOOK
  • EUROPEAN JOURNAL FOR PHILOSOPHY OF RELIGION (Krakow)
  • EUROPSKI GLASNIK
  • EUROSCOPE
  • EUROTREND : MAGAZIN ZA POSLOVNU ELITU
  • EVANGELIČANSKI KOLEDAR
  • EVANGELIČANSKI LIST
  • EVANGELISCHE THEOLOGIE
  • EVANGELISER
  • EVANGILE
  • EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN PHILOSOPHIA
  • EXPERIMENT (Wien)
  • EXPLANATIONES IN INTENTIONES APOSTOLATUS ORATIONIS

 • F Open or Close

  F

  • FAHNE MARIENS
  • FAITH AND PHILOSOPHY
  • FAMIGLIA OGGI
  • FAMILIA ET VITA
  • FARMACEUTSKI GLASNIK
  • FASCINATEUR
  • F.E.A.M.C. - FÉDERATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE MÉDECINS CATHOLIQUES = EUROPEAN FEDERATION OF CATHOLIC MEDICAL ASSOCIATIONS : BULLETIN, NEWS
  • FÉDERATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE MÉDECINS CATHOLIQUES
  • FENOMENOLOGIA E SOCIETÀ
  • FILATELIJA (Zagreb)
  • FILATELISTA : STRUČNI FILATELISTIČKI ČASOPIS
  • FILMSKA KULTURA (Zagreb)
  • FILMSKE SVESKE
  • FILOLOGIJA (Zagreb, HAZU)
  • FILOSOFIA (talijanski)
  • FILOSOFIJA : JUGOSLOVENSKI ČASOPIS ZA FILOSOFIJU/ČASOPIS JUGOSLOVENSKOG UDRUŽENJA ZA FILOSOFIJU
  • FILOSOFSKIE NAUKI (ruski)
  • FILOZOFICKÝ SBORNIK (češki)
  • FILOZOFIJA : JUGOSLOVENSKI ČASOPIS ZA FILOZOFIJU (Beograd)
  • FILOZOFIJA I RELIGIJA (FIR)
  • FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA
  • FILOZOFSKE STUDIJE (Beograd)
  • FILOZOFSKI GLASNIK = NUNTIUS PHILOSOPHICUS
  • FILOZOFSKI GODIŠNJAK (Beograd)
  • FILOZOFSKI PREGLED (Beograd) (ćir.)
  • FILOZOFSKI VESTNIK (Ljubljana)
  • FINANCIAL STABILITY / CROATIAN NATIONAL BANK
  • FINANCIAL TIMES
  • FINANCIJSKA PRAKSA
  • FINANCIJSKA STABILNOST / HRVATSKA NARODNA BANKA
  • FINANCIJSKA TEORIJA I PRAKSA
  • FIR
  • FIRST THINGS (New York)
  • FIUME
  • FLIEGENDE BLÄTTER (München)
  • FLUMINENSIA : ČASOPIS ZA FILOLOŠKA ISTRAŽIVANJA (Rijeka)
  • FMG – INFORMATION (FREUNDKREIS MARIA GORETTI E.V.)
  • FOI ET VIE
  • FOKUS : HRVATSKI TJEDNIK
  • FOLIA CROATICA-CANADIANA
  • FOLIA ONOMASTICA CROATICA (Zagreb, HAZU)
  • FOLIUM DIOECESANUM CURIAE ARCHIEPISCOPALIS JADRENSIS ET CURIAE EPISCOPALIS SIBENICENSIS
  • FOLIUM DIOECESEOS PARENTINO-POLENSIS
  • FOLIUM DIOECESEOS SPALATENSIS ET MAKARENSIS NECNON PHARENSIS
  • FONTES : IZVORI ZA HRVATSKU POVIJEST (Zagreb)
  • FOREIGN AFFAIRS
  • FORTSCHRITTE DER NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE UND IHRER GRENZGEBIETE
  • FORTUNE (EUROPE EDITION)
  • FORUM : MJESEČNIK RAZREDA ZA KNJIŽEVNOST HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • FORUM BOSNAE (Sarajevo)
  • FORUM KATHOLISCHE THEOLOGIE (Rothenburg)
  • FORUM PHILOSOPHICUM : INTERNATIONAL JOURNAL FOR PHILOSOPHY (Krakow)
  • FRA RAFO KALINIĆ : ŽRTVA SVOG SVEĆENSTVA (Split)
  • FRANZISKANISCHEN STUDIEN
  • FRANJEVAČKI GLASNIK
  • FRANJEVAČKI VIJESNIK (Sarajevo)
  • FRATE FRANCESCO
  • FRATERNITAS (Zagreb)
  • FREIBURGER ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND THEOLOGIE
  • FROHE BOTSCHAFT (Die)
  • FÜHRER-KORRESPONDENZ

 • G Open or Close

  G

  • G2W
  • GAUDEAMUS
  • GAZOPHYLACIUM : ČASOPIS ZA ZNANOST, UMJETNOST, GOSPODARSTVO I POLITIKU (Zagreb)
  • GEIST DER WAHRHEIT
  • GEIST UND LEBEN
  • GENIO CATTOLICO PERIODICO
  • GEOGRAFSKI GLASNIK = BULLETIN DE GÉOGRAPHIE (Zagreb)
  • GEOGRAPHICAL PAPERS (Zagreb)
  • GERARCHIA CATTOLICA
  • GESTA : ČASOPIS ZA KULTURU (Varaždin)
  • GESUITI : ANNUARIO DELLA COMPAGNIA DI GESÙ (Roma)
  • GEWISSEN UND FREIHEIT
  • GIÀ E NON ANCORA
  • GIPS [GLATKO IZVJEŠĆIVANJE, POVEZIVANJE I SUŽIVLJAVANJE]
  • GK MAGAZIN
  • GLAS CRKVE (Valjevo) (ćirilica)
  • GLAS EVANDJELJA : BAPTISTIČKI GLASNIK (Zagreb)
  • GLAS EVANĐELJA : ČASOPIS ZA KRŠĆANSKU POUKU (Zagreb, baptisti)
  • GLAS JAVNOSTI
  • GLAS KATOLIČKE ŽENE
  • GLAS KONCILA : KATOLIČKI TJEDNIK
  • GLAS MATICE HRVATSKE
  • GLAS MISIJE (Ravensburg)
  • GLAS RAVNICE (Subotica)
  • GLAS ROMA = ROMANO AKHARIPE
  • GLAS SA ŠALATE
  • GLAS SELA
  • GLAS SRPSKE AKADEMIJE NAUKA
  • GLAS SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U ZAPADNOJ EUROPI (ćirilica)
  • GLAS SVETIH RAVNOAPOSTOLA ĆIRILA I METODIJA (ćir.)
  • GLAS VISOKE (Split)
  • GLASNIK / SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
  • GLASNIK : CRIKVENE NOVINE ŽELJEZANSKE BIŠKUPIJE
  • GLASNIK : SLUŽBENI LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE PATRIJARŠIJE
  • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE (Osijek)
  • GLASNIK BANJALUČKE BISKUPIJE (Banja Luka-Zagreb)
  • GLASNIK BISKUPIJA BOSANSKE I SRIJEMSKE
  • GLASNIK BISKUPIJE ĐAKOVAČKO SRIEMSKE
  • GLASNIK BOSANSKIH I HERCEGOVAČKIH FRANJEVACA
  • GLASNIK HERALDIKE
  • GLASNIK HRVATSKIH ZEMALJSKIH MUZEJA U SARAJEVU
  • GLASNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG MUZEJA U SARAJEVU
  • GLASNIK HRVATSKOGA KATOLIČKOGA LIJEČNIČKOG DRUŠTVA
  • GLASNIK HRVATSKOGA PRIRODOSLOVNOG DRUŠTVA
  • GLASNIK JUGOSLAVENSKIH FRANJEVACA
  • GLASNIK MAJKE BOŽJE VINAGORSKE
  • GLASNIK MARIJE POMOĆNICE
  • GLASNIK MATEMATIČKI
  • GLASNIK MATICE DALMATINSKE (Zadar)
  • GLASNIK MIRA : LIST KATOLIČKE ŽUPE ROĐENJA BDM (Višnjevac)
  • GLASNIK NAJSVETEJŠIH SRC
  • GLASNIK PRESV. (PRESVETEGA) SRCA JEZUSOVEGA (Ljubljana, Družba Jezusova)
  • GLASNIK PRESVETOGA SRCA ISUSOVA I MARIJINA
  • GLASNIK SRCA ISUSOVA I MARIJINA (Zagreb)
  • GLASNIK SRCA/SRDCA ISUSOVA
  • GLASNIK SRCA/SRDCA ISUSOVA I MARIJINA : MJESEČNIK ZA VJERSKI ŽIVOT HRVATA IZBJEGLICA (Salzburg)
  • GLASNIK SV. ANTE (Visoko-Sarajevo)
  • GLASNIK SV. ANTE : GLASILO SAMOSTANA I ŽUPE SV. ANTE KNIN
  • GLASNIK SV. ANTUNA PADOVANSKOGA
  • GLASNIK SV. ĆIRILA I METODA
  • GLASNIK SV. FRANJE
  • GLASNIK SV. IVE
  • GLASNIK SV. JOSIPA
  • GLASNIK SV. TEREZIJE MALOG ISUSA (Dubrovnik)
  • GLASNIK SVETIŠTA SV. ANTUNA (Zagreb)
  • GLASNIK VRHOVNOG ISLAMSKOG STARJEŠINSTVA U SFRJ
  • GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA U BOSNI I HERCEGOVINI
  • GLAUBE IN DER 2. WELT (G2W) (Zürich)
  • GLEDIŠTA : ČASOPIS ZA DRUŠTVENU KRITIKU I TEORIJU (Beograd)
  • GODINE
  • GODIŠNJAK (KLASIČNA GIMNAZIJA ZAGREB)
  • GODIŠNJAK / AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
  • GODIŠNJAK / INSTITUT ZA IZUČAVANJE JUGOSLOVENSKIH KNJIŽEVNOSTI U SARAJEVU
  • GODIŠNJAK / INSTITUT ZA JEZIK I KNJIŽEVNOST U SARAJEVU
  • GODIŠNJAK / OGRANAK MATICE HRVATSKE NOVA GRADIŠKA
  • GODIŠNJAK / OGRANAK MATICE HRVATSKE SLAVONSKI BROD
  • GODIŠNJAK / OGRANAK MATICE HRVATSKE VINKOVCI
  • GODIŠNJAK = YEARBOOK / MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
  • GODIŠNJAK CROMA
  • GODIŠNJAK GIMNAZIJE FRA DOMINIKA MANDIĆA
  • GODIŠNJAK GRADA KORČULE
  • GODIŠNJAK GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
  • GODIŠNJAK HRT
  • GODIŠNJAK HRVATSKOGA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU = ANNUAIRE DE L'UNIVERSITÉ CROATE À ZAGREB
  • GODIŠNJAK MATICE SRPSKE : KALENDAR (ćir.)
  • GODIŠNJAK NJEMAČKE NARODNOSNE ZAJEDNICE
  • GODIŠNJAK PILAR
  • GODIŠNJAK POREČKE I PULSKE BISKUPIJE
  • GODIŠNJAK STUDIJA ... / FTI DI (Zagreb)
  • GODIŠNJAK ZA FILOZOFIJU (Zagreb)
  • GODIŠNJAK ZA POVIJEST FILOZOFIJE (Zagreb)
  • GODIŠNJAK ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE HRVATSKE
  • GODIŠNJAK ŽUPE BEZGRJEŠNOG SRCA MARIJINA
  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE = ANNUAL REPORT / DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, RH
  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE / HRVATSKA NARODNA BANKA
  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE MINISTARSTVA FINANCIJA ZA ... GODINU / RH
  • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ DRŽAVNE REALNE GIMNAZIJE U VARAŽDINU
  • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FRANJEVAČKE KLASIČNE GIMNAZIJE ... U VARAŽDINU
  • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU GODINU ... / DRŽ. REALNA GIMNAZIJA U VARAŽDINU
  • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU GODINU ... / GIMNAZIJA U SLAV. POŽEGI
  • GORDOGAN
  • GORE SRCA
  • GOSPA SINJSKA : GLASILO NJEZINA SVETIŠTA
  • GOSPA SINJSKA : GODIŠNJAK SVETIŠTA
  • GOSPIN STIJEG (Osijek)
  • GOSPINA KRUNICA
  • GOSPINO OGNJIŠTE
  • GOSPODARSKI KALENDAR
  • GOSPODARSKI LIST (Zagreb)
  • GOSPODARSTVO I OKOLIŠ
  • GOTTES WORT IM KIRCHENJAHR (Würzburg)
  • GOTTESDIENST
  • GRAD NA GORI : LIST IMOTSKIH ŽUPA
  • GRADIMO CRKVU : LIST ŽUPE NOVO VIRJE
  • GRADINA (ćirilica)
  • GRADIŠĆE : KALENDAR
  • GRAĐA I PRILOZI ZA POVIJEST DALMACIJE
  • GRAĐA ZA GOSPODARSKU POVIJEST HRVATSKE
  • GRAĐA ZA POVIJEST KNJIŽEVNOSTI HRVATSKE (Zagreb, HAZU)
  • GRAĐA ZA PROUČAVANJE SPOMENIKA KULTURE VOJVODINE (ćir.)
  • GRAZER PHILOSOPHISCHE STUDIEN
  • GREGORIANUM (Roma)
  • GROSSE ENTSCHLUSS
  • GUIDE SMBG DE LA VIE ÉTUDIANTE

 • H Open or Close

  H

  • HA-KOL : GLAS ŽIDOVSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ (Zagreb)
  • HARVARD BUSINESS REVIEW
  • HARVARD THEOLOGICAL REVIEW
  • HASTINGS CENTER REPORT
  • HBD NOVOSTI
  • HEILIGES JAHR (Città del Vaticano)
  • HEP VJESNIK
  • HERCEGOVINA FRANCISCANA : ČASOPIS ZA DUHOVNOST, ZNANOST I UMJETNOST (Mostar)
  • HERDER CORRESPONDENCE : MONTHLY REVIEW OF THE CHRISTIAN WORLD
  • HERDER KORRESPONDENZ : MONATSHEFTE FÜR GESELLSCHAFT UND RELIGION
  • HERVATSKA
  • HEYTHROP JOURNAL
  • HGG
  • HIDRA
  • HISTORIJSKI ZBORNIK (Zagreb)
  • HISTORISCHE ZEITSCHRIFT (München)
  • HISTORISCHES JAHRBUCH (München-Freiburg)
  • HISTORY AND THEORY
  • HISTORY OF RELIGIONS
  • HISTRIA ARCHAEOLOGICA (Pula)
  • HITELET (mađarski)
  • HKD NOVOSTI
  • HMI – INFORMACIJE
  • HOCHLAND
  • HOMILETIC & PASTORAL REVIEW
  • HORIZONS : THE JOURNAL OF THE COLLEGE THEOLOGY SOCIETY
  • HORTUS ARTIUM MEDIEVALIUM (Motovun-Zagreb)
  • HOSTIA : DOCTRINE, ASCÈSE, VIE EUCHARISTIQUE
  • HRISTIANSKIJ KALENDAR (ruski)
  • HRIŠĆANSKI ŽIVOT (Sremski Karlovci, ćirilica)
  • HRIŠĆANSKO DELO (Skopje)
  • HRT GODIŠNJAK
  • HRVATICA : ČASOPIS ZA ŽENU I DOM
  • HRVATSKA BIBLIOGRAFIJA. NIZ A
  • HRVATSKA BIBLIOGRAFIJA. NIZ B
  • HRVATSKA BIBLIOGRAFIJA. NIZ C
  • HRVATSKA DUŠA
  • HRVATSKA GOSPODARSKA REVIJA
  • HRVATSKA LIPA : ČASOPIS ZABAVI I POUCI
  • HRVATSKA MISAO : ČASOPIS ZA UMJETNOST I ZNANOST (Sarajevo)
  • HRVATSKA MISAO : INFORMATIVNO-PROMIDŽBENI MJESEČNIK (Travnik)
  • HRVATSKA MISAO : LIST ZA KNJIŽEVNOST, POLITIKU I PITANJA SOCIJALNA (Prag )
  • HRVATSKA MISAO : SMOTRA ZA NARODNO GOSPODARSTVO, KNJIŽEVNOST I POLITIKU (Zagreb)
  • HRVATSKA MLADOST
  • HRVATSKA NARODNA BAŠTINA (Wien)
  • HRVATSKA NJIVA
  • HRVATSKA OBITELJ (Rijeka)
  • HRVATSKA OBZORJA (Split)
  • HRVATSKA PRAVNA REVIJA (Zagreb)
  • HRVATSKA PROSVJETA
  • HRVATSKA REVIJA : ČASOPIS MATICE HRVATSKE
  • HRVATSKA RIJEČ (Sarajevo)
  • HRVATSKA SMOTRA (Zgb, urednik K. Šegvić)
  • HRVATSKA SMOTRA (Zgb, urednik Z. Vukelić)
  • HRVATSKA STRAŽA
  • HRVATSKA STRAŽA ZA KRŠĆANSKU PROSVJETU
  • HRVATSKA VILA
  • HRVATSKA VJERNOST : GLASILO CRKVE HRVATSKIH MUČENIKA NA UDBINI
  • HRVATSKE NOVINE : TAJEDNIK GRADIŠĆANSKIH HRVATOV
  • HRVATSKI ARHEOLOŠKI GODIŠNJAK (Zagreb)
  • HRVATSKI CARITAS : LIST CARITASA U HRVATSKOJ
  • HRVATSKI DIJALEKTOLOŠKI ZBORNIK (Zagreb, HAZU)
  • HRVATSKI DJAK
  • HRVATSKI DOM
  • HRVATSKI DOM I ŠKOLA
  • HRVATSKI DOMOBRAN (Zagreb)
  • HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK
  • HRVATSKI GOSPODARSKI GLASNIK
  • HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK (Zagreb)
  • HRVATSKI JEZIK
  • HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR
  • HRVATSKI KALENDAR : GODIŠNJAK ZA HRVATSKU NARODNOST U MAĐARSKOJ (Budapest)
  • HRVATSKI KALENDAR = CROATIAN ALMANAC (Chicago)
  • HRVATSKI KATOLIČKI GLASNIK (Chicago) : MJESEČNIK ZA DUHOVNU IZGRADNJU ISELJENIH HRVATA (USA)
  • HRVATSKI KATOLIČKI GLASNIK (Zagreb) (starokatolici)
  • HRVATSKI KNJIŽEVNI LIST
  • HRVATSKI KRUGOVAL
  • HRVATSKI LJETOPIS (Rijeka)
  • HRVATSKI MARIOLOŠKI INSTITUT ... – INFORMACIJE
  • HRVATSKI NAROD (Zagreb)
  • HRVATSKI PČELAR
  • HRVATSKI PLANINAR
  • HRVATSKI PRAVNIK
  • HRVATSKI RADIŠA
  • HRVATSKI RADIŠA : KALENDAR
  • HRVATSKI SJEVER
  • HRVATSKI SOKOL : GLASILO HRVATSKOG SOKOLSKOG SAVEZA
  • HRVATSKI SOKOL : ZABAVAN I POUČAN TJEDNIK
  • HRVATSKI TJEDNIK
  • HRVATSKI TOVARNIK
  • HRVATSKI UČITELJ : ČASOPIS ZA ŠKOLU I DOM
  • HRVATSKI UČITELJ : PEDAGOŠKO-STALEŠKI MJESEČNIK
  • HRVATSKI UDRUGAR
  • HRVATSKI ZADRUGAR
  • HRVATSKI ZMAJ
  • HRVATSKI ZNANSTVENI ZBORNIK
  • HRVATSKI ŽENSKI LIST
  • HRVATSKO KOLO
  • HRVATSKO SLOVO : TJEDNIK ZA KULTURU (Zagreb)
  • HRVATSKO SVEUČILIŠTE
  • HRVATSKO ZAGORJE : ČASOPIS ZA KULTURU
  • HUM : ČASOPIS FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
  • HUMAN LIFE REVIEW

 • I Open or Close

  I

  • IATROS (Novo Mesto)
  • IDEA
  • IDEJA
  • IDEJE : ČASOPIS ZA TEORIJU SAVREMENOG DRUŠTVA (Beograd
  • IGNACIJEV PUT : INFORMATIVNI LIST ZA PRIJATELJE DRUŽBE ISUSOVE
  • IGNATIANA
  • IHS EDUCATIO/EDUCATION SJ
  • IKA - INFORMATIVNA KATOLIČKA AGENCIJA : TJEDNI BILTEN
  • ILUSTROVANA RATNA KRONIKA
  • IM GESPRÄCH
  • IMAJ STRPLJENJA--- : VJERSKI INFORMATIVNI LISTIĆ
  • IMENIK DOSTOJANSTVENIKA, ČINOVNIKA I JAVNIH SLUŽBENIKA KRALJEVINE HRVATSKE I SLAVONIJE (Zagreb)
  • INAUGURAZIONE DELĽ ANNO ACCADEMICO / PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA (Roma)
  • INDEX BIBLIOGRAPHICUS S. I.
  • INDIJSKA KNJIŽNICA (slovenski)
  • INFORMACIJE / HMI [HRVATSKI MARIOLOŠKI INSTITUT KATOLIČKOGA BOGOSLOV. FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU]
  • INFORMATEUR MUSICAL ET THEATRAL DES OEUVRES CATHOLIQUES
  • INFORMATION / SJ (Roma, višejezično)
  • INFORMATIONEN FÜR DIE SEELSORGE
  • INFORMATIONES SCRIS (talijanski)
  • INFORMATIONES THEOLOGIAE EUROPAE
  • INFORMATIONS = NEWS = NOTICIAS = NOTIZIE = NACHRICHTEN - CG
  • INFORMATIONS CATHOLIQUES INTERNATIONALES ICI
  • INFORMATIVNI BILTEN STOGODIŠNJICE VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE
  • INFORMATOR : INSTRUKTIVNO-INFORMATIVNI LIST ZA EKONOMSKA I PRAVNA PITANJA
  • INFORMATORI : MJESEČNIK UNIJE ZAJEDNICE ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  • INFORMAZIONI (PUG)
  • INSTITUTIONAL INVESTOR : INTERNATIONAL EDITION, EUROPE
  • INTAMS REVIEW
  • INTERKOM (München)
  • INTERNATIONAL FORUM FOR LOGOTHERAPY : JOURNAL OF SEARCH FOR MEANING
  • INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION / THE BOSTON COLLEGE CENTER FOR INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION
  • INTERNATIONAL JOURNAL FOR PHILOSOPHY OF RELIGION
  • INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS
  • INTERNATIONAL MEDICAL ASSOCIATION OF LOURDES
  • INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL BIBLIOGRAPHY = RÉPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE = BIBLIOGRAFISCH REPERTORIUM VAN DE WIJSBEGEERTE (Louvain)
  • INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL QUARTERLY
  • INTERNATIONAL REVIEW OF MISSION
  • INTERNATIONAL REVIEW OF THE AESTHETICS AND SOCIOLOGY OF MUSIC (Zagreb)
  • INTERNATIONALE DIALOGZEITSCHRIFT
  • INTERNATIONALE KATHOLISCHE ZEITSCHRIFT
  • INTERNATIONALE KATHOLISCHE ZEITSCHRIFT «COMMUNIO»
  • INTERNATIONALE KIRCHLICHE ZEITSCHRIFT
  • INTERNATIONALE ÖKUMENISCHE BIBLIOGRAFHIE (IOB)
  • INTERNATIONALE ZEITSCHRIFTENSCHAU FÜR BIBELWISSENSCHAFT UND GRENZGEBIETE
  • INTERNATIONALER KONGRESS IN KÖNIGSTEIN
  • INTERPRETATION : A JOURNAL OF BIBLE AND THEOLOGY
  • INTERPRETATION : A JOURNAL OF POLITICAL PHILOSOPHY
  • IOB
  • IRÉNIKON : REVUE DES MOINES DE CHEVETOGNE
  • ISEGORÍA : REVISTA DE FILOSOFÍA, MORAL Y POLÍTICA (Madrid)
  • ISELJENIČKI KALENDAR (MATICA ISELJENIKA ZAGREB)
  • ISIS – LEGGI E SENTENZE
  • ISIS NEWS : MENSILE DI SANITA PUBBLICA (Roma)
  • ISKRA (Metković)
  • ISLAMSKA MISAO (Sarajevo)
  • ISTARSKA DANICA
  • ISTARSKI POVIJESNI BIENNALE (Poreč)
  • ISTARSKI ZBORNIK
  • ISTINA / CENTRE D'ETUDES ISTINA (Boulogue-Sur-Seine) (na franc.)
  • ISTINA (Đakovo)
  • ISTINA : NOVINE HRVATSKOM NARODU ZA POLITIKU, POUKU I ZABAVU (Zagreb)
  • ISTORIJSKI ČASOPIS (Beograd)
  • ISTORIJSKI PREGLED (Zagreb) (ćir.)
  • ISTRA
  • ISTRAŽIVANJA / HRVATSKA NARODNA BANKA
  • ITINÉRAIRES
  • ITINERARIUM (San Tomaso)
  • IVAN MERZ
  • IZ SONČNE ZAMBIJE
  • IZ ŽIVOTA
  • IZAZOV
  • IZAZOV ISTINE (Zagreb)
  • IZDANJE HISTORIJSKOG ARHIVA U SPLITU
  • IZRAZ
  • IZVESTJE KRALJEVSKE GIMNAZIJE VARAŽDINSKE
  • IZVESTJE O KRALJ. VELIKOJ GIMNAZIJI U OSÈKU
  • IZVJEŠĆA O RASPRAVAMA MATEMATIČKO-PRIRODOSLOVNOGA RAZREDA / JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZAGREBU
  • IZVJEŠĆA ZA ŠKOLSKE GODINE ... / NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U TRAVNIKU
  • IZVJEŠĆE O DJELOVANJU KONSERVATORSKOG UREDA ZA DALMACIJU ZA GOD.
  • IZVJEŠĆE O KRALJ. VELIKOJ GIMNAZIJI U POŽEGI ZA ŠKOLSKU GODINU
  • IZVJEŠĆE O KRALJ. VELIKOJ REALCI U OSIEKU KONCEM ŠKOLSKE GODINE
  • IZVJEŠĆE O RADU ZEMALJ. GOSPODARSTVENE UPRAVE KRALJEVINA HRVATSKE I SLAVONIJE GOD.
  • IZVJEŠĆE O STANJU ŠKOLSTVA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI SVRŠETKOM ŠKOLSKE GODINE...
  • IZVJEŠĆE ZA ŠKOLSKU GODINU ... / NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U TRAVNIKU
  • IZVJEŠTAJ BOGOSLOVSKOG ZBORA „STADLER“ U SARAJEVU ZA DRUŠTVENU GODINU // ZA RADNE GODINE ..
  • IZVJEŠTAJ DRŽ. MUŠKE RELANE GIMNAZIJE U OSIJEKU
  • IZVJEŠTAJ DRŽ. ŽENSKE GRAĐANSKE ŠKOLE I. U ZAGREBU ZA ŠKOLSKU ... GODINU
  • IZVJEŠTAJ NADBISKUPSKE VELIKE GIMNAZIJXE S PRAVOM JAVNOSTI U TRAVNIKU ZA ŠKOLSKU GODINU ...
  • IZVJEŠTAJ O RADU JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U GODINI ... I PLANOVI RADA ZA GODINU ...
  • IZVJEŠTAJ O RADU U ... GODINI / SAVJETOVALIŠTE ZA IZBOR ZVANJA U ZAGREBU
  • IZVJEŠTAJ O SIMPOZIJU BOGOSLOVNOG UČILIŠTA U LOVRANU
  • IZVJEŠTAJ O SREDNJIM ŠKOLAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA ŠKOLSKU GODINU ... (ćir. i lat.)
  • IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU ... GODINU / DRŽAVNA DRUGA KLASIČNA GIMNAZIJA U ZAGREBU
  • IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU ... GODINU / DRŽAVNA DRUGA MUŠKA GRAĐANSKA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA U ZAGREBU
  • IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU ... GODINU / I [PRVA] GRAĐANSKA ŠKOLA KATARINE ZRINJSKE U ZAGREBU
  • IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU GODINU ... / FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI ZA NIŽE RAZREDE U VARAŽDINU
  • IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU GODINU ... / NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U TRAVNIKU
  • IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU GODINU ... / NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U ZAGREBU
  • IZVORI : ČASOPIS ZA DUHOVNI ŽIVOT (Osijek)
  • IZVORI ISTINE (Korčula)

 • J Open or Close

  J

  • JA SAM S VAMA : BILTEN EUHARISTIJSKIH KONGRESA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
  • JAARBOEK / THOMAS-INSTITUUT TE UTRECHT
  • JADRANSKI KALENDAR // JADRANSKI KOLEDAR (Zagreb-Ljubljana)
  • JAHRBUCH DER ANGEWANDTEN NATURWISSENSCHAFTEN
  • JAHRBUCH DER LEO-GESELLSCHAFT (Wien)
  • JAHRBUCH DER NATURKUNDE
  • JAHRBUCH DER NATURWISSENSCHAFTEN
  • JAHRBUCH DER ZEIT- UND KULTURGESCHICHTE (Freiburg)
  • JAHRBUCH FÜR ANTIKE UND CHRISTENTUM (Münster)
  • JAHRBUCH FÜR ANTIKE UND CHRISTENTUM. ERGÄNZUNGSBAND (Münster)
  • JAHRBUCH FÜR PHILOSOPHIE DES FORSCHUNGSINSTITUTS FÜR PHILOSOPHIE HANNOVER
  • JAHRBUCH FÜR PHILOSOPHIE UND SPEKULATIVE THEOLOGIE
  • JARLIBRO (esperanto)
  • JASNA ZRAKA : BILTEN SV. IVANA BISKUPA TROGIRSKOGA
  • JAVNOST : LIST ZA NAUKE I POLITIKU (Beograd)
  • JCTR - JESUIT CENTRE FOR THEOLOGICAL REFLECTION (Lusaka, Zambija)
  • JEDAN U KRISTU : BILTEN SPLITSKE NADBISKUPIJE/METROPOLIJE
  • JEKA IZ AFRIKE (Zagreb)
  • JEKA OD OSIJEKA
  • JERONIM (Zagreb, Župa sv. Jeronima)
  • JERONIMSKO SVJETLO
  • JESCOM – JESUITS IN SOCIAL COMMUNICATION
  • JESCOM INTERNATIONAL / CENTRE JESUITE POUR LES COMMUNICATIONS SOCIALES (francusko izd.) (+ BULLETIN)
  • JESCOM INTERNATIONAL / JESUIT CENTER FOR SOCIAL COMMUNICATION (englesko izd.) (+ BULLETIN)
  • JESCOM ROME/ROMA
  • JESCOM-DOC (Roma, Jescom International)
  • JESCOM-NEWS
  • JESUIT CENTRE FOR THEOLOGICAL REFLECTION (Lusaka)
  • JESUIT REFUGE SERVICE (JRS)
  • JESUITAS (Madrid)
  • JESUITEN : [INFORMATIONEN DER DEUTSCHEN PROVINZ DER JESUITEN AN UNSERE FREUNDE UND FÖRDERER] (München)
  • JESUITEN : MITTEILUNGEN DER ÖSTERRICHISCHEN JESUITEN (Wien)
  • JESUITEN : JAHRBUCH DER GESELLSCHAFT JESU (Roma)
  • JESUITEN-KALENDER
  • JÉSUITES : ANNUAIRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (Roma)
  • JESUITES DE FRANCE (Paris)
  • JESUITS : YEARBOOK OF THE SOCIETY OF JESUS (Roma)
  • JESUITS IN DIALOGUE : THE INTERRELIGIOUS DIMENSION-NEWSLETTER
  • JESUITS IN EAST ASIA AND OCEANIA
  • JESUITS IN SCIENCE
  • JESUITS IN ZAMBIA (NEWS)
  • JESUS (Napoli, Editrice Domenicana Italiana/Edizioni Domenicane Italiane)
  • JESUS : IN QUEL TEMPO, NEL NOSTRO TEMPO (Milano)
  • JESUS : MENSILE DI CULTURA E ATTUALITÀ RELIGIOSA
  • JESUS CARITAS (na omotu: JESUS +♥ CARITAS) (francuski)
  • JESUS CARITAS (na omotu: JESUS +♥ CARITAS) (talijanski)
  • JEUNES-TÉMOINS
  • JEVREJSKI KALENDAR (Beograd)
  • JEVREJSKI PREGLED (Beograd)
  • JEZIK : ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA
  • JNANADEEPA –
  • JORDAN (Zagreb)
  • JOURNAL DE LA BIBLE
  • JOURNAL FOR THE STUDY OF THE NEW TESTAMENT
  • JOURNAL FOR THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT
  • JOURNAL OF ANCIENT NEAR EASTERN OF COLUMBIA UNIVERSITY
  • JOURNAL OF BIBLICAL LITERATURE
  • JOURNAL OF CHURCH AND STATE
  • JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY
  • JOURNAL OF CONTEMPORARY PSYCHOTHERAPY (New York)
  • JOURNAL OF CROATIAN STUDIES (New York)
  • JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES (Pittsburgh)
  • JOURNAL OF ECUMENICAL STUDIES
  • JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY
  • JOURNAL OF JURISTIC PAPIROLOGY (Warszawa)
  • JOURNAL OF MEDIEVAL LATIN
  • JOURNAL OF PHILOSOPHY
  • JOURNAL OF POLICY SCIENCE (Kyoto)
  • JOURNAL OF RELIGION
  • JOURNAL OF RELIGION ETHICS
  • JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC
  • JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF RELIGION
  • JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS
  • JOURNAL OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY
  • JRS [JESUIT REFUGE SERVICE]
  • JÜDISCHER NATIONALKALENDER
  • JUGENDRUF : MONATSCHRIFT JUNGER DEUTSCHER KATHOLIKEN
  • JUGENDSTURM : MONATSCHRIFT DES REICHSBUNDES DER KATHOLISCHEN DEUTSCHEN JUGEND
  • JUGOSLAVENSKA NJIVA (Zagreb)
  • JUGOSLOVENSKA ADVOKATURA (Beograd)
  • JUGOSLOVENSKI ISTORIJSKI ČASOPIS (Beograd)
  • JUGOSLOVENSKI PREGLED : INFORMATIVNO-DOKUMENTARNE SVESKE (Beograd)
  • JUKIĆ (Sarajevo)
  • JUNGES EUROPA
  • JUNGWACHT : ZEITSCHRIFT KATHOLISCHER JUGEND
  • JUŽNOSLOVENSKI FILOLOG (Beograd) (ćir.)

 • K Open or Close

  K

  • KA – KATHOLISCHE APOSTOLAT
  • KAČIĆ: ZBORNIK FRANJEVAČKE PROVINCIJE PRESVETOGA OTKUPITELJA (Split)
  • KAIROS: EVANĐEOSKI TEOLOŠKI ČASOPIS (Zagreb)
  • KAIROS : POSVEĆENJE DANAŠNJICE (Samobor)
  • KAIROS : ZEITSCHRIFT FÜR RELIGIONWISSENSCHAFT UND THEOLOGIE (Salzburg)
  • KAJ : ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST, UMJETNOST I KULTURU
  • KALENDAR DOBRI PASTIR
  • KALENDAR GOSPINE KRUNICE
  • KALENDAR HINKOVEJ Ľ UDOVEJ STRANY
  • KALENDAR HRVATSKI RADIŠA
  • KALENDAR JADRAN
  • KALENDAR KEREMPUH
  • KALENDAR MISIONARJA (ruski)
  • KALENDÁR POSLA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
  • KALENDÁR PÚTNIK SVATOVOJTEŠSKY
  • KALENDAR SELJAČKE BORBE
  • KALENDAR SPOMENICA (Župni ured Savski Nart)
  • KALENDAR SRCA ISUSOVA I MARIJINA
  • KALENDAR SV. ĆIRILA I S. METODA
  • KALENDAR SV. PETRA KLAVERA
  • KALENDAR SVETOG ANTE (Sarajevo)
  • KALENIĆ (IZDANJE ŠUMADIJSKE EPARHIJE, ćirilica)
  • KALKSBURGER KORRESPONDENZ
  • KANA : KRŠĆANSKA OBITELJSKA REVIJA
  • KANISIUS STIMMEN
  • KANT-STUDIEN (Köln)
  • KAP DOBROTE : GLASILO KATOLIČKE UDRUGE
  • KARITAS (Zagreb)
  • KAS – INTERNATIONAL REPORTS (Berlin, Konrad Adenauer Stiftung)
  • KATALOG SLUŽBENIH PUBLIKACIJA I BAZA PODATAKA REPUBLIKE HRVATSKE / HIDRA
  • KATALOG STRANIH SERIJSKIH PUBLIKACIJA (Zagreb, NSK)
  • KATECHETISCHE BLÄTTER
  • KATECHETISCHE MONATSSCHRIFT
  • KATEHETSKI GLASNIK
  • KATEHEZA : ČASOPIS ZA VJERONAUK U ŠKOLI, KATEHEZU I PASTORAL MLADIH
  • KATEHIST
  • KATHOLIK (Mainz)
  • KATHOLIK (Strasburg)
  • KATHOLIKEN KORRESPONDENZ
  • KATHOLISCHE AKADEMIE IN BAYERN – CHRONIK
  • KATHOLISCHE APOSTOLAT
  • KATHOLISCHE BEWENGUNG IN UNSERE TAGE
  • KATHOLISCHE GEDANKE
  • KATHOLISCHE SEELSORGER
  • KATHOLISCHEN MISSIONEN
  • KATHOLISCHER BROSCHÜREN (Munster-Frankfurt)
  • KATOLICKE MISIE (Trnava)
  • KATOLIČKA RIJEČ (Split)
  • KATOLIČKE MISIJE (Zagreb)
  • KATOLIČKI GODIŠNJAK (Zagreb)
  • KATOLIČKI KALENDAR
  • KATOLIČKI LIST (Zagreb)
  • KATOLIČKI PROPOVJEDNIK (Osijek-Đakovo)
  • KATOLIČKI PROPOVJEDNIK (Varaždin)
  • KATOLIČKI SVIJET
  • KATOLIČKI TJEDNIK (Sarajevo)
  • KATOLIK (Šibenik)
  • KATOLIŠKI MISIJONI
  • KATOLIŠKI OBZORNIK
  • KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL
  • KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS NEWSLETTER
  • KERYGMA (Pymble [AU], Canisius College, isusovci)
  • KIRCHE IN DER WELT
  • KIRCHE IN NOT
  • KIRCHE UND KANZEL
  • KIRCHENSCHMUCK
  • KLASJE NAŠIH RAVNI
  • KLAVERJEV MISIJONSKI KOLEDAR (slovenski)
  • KLAVEROV KALENDAR (hrvatski)
  • KLAVEROV MISIJSKI KALENDAR (hrvatski)
  • KLEINE AVE-MARIA : KINDERZEITSCHRIFT
  • KNJIGA I ČITAOCI
  • KNJIŽEVNA KRITIKA (Beograd)
  • KNJIŽEVNA REPUBLIKA : MESEČNIK ZA SVE KULTURNE PROBLEME
  • KNJIŽEVNA REPUBLIKA : ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST
  • KNJIŽEVNA REVIJA (Osijek)
  • KNJIŽEVNA SMOTRA : ČASOPIS ZA SVJETSKU KNJIŽEVNOST
  • KNJIŽEVNE NOVOSTI
  • KNJIŽEVNI DAR
  • KNJIŽEVNI JEZIK (Sarajevo)
  • KNJIŽEVNI PRILOG KLUBA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA U OSIJEKU
  • KNJIŽEVNIK : ČASOPIS ZA JEZIK I POVIEST HRVATSKU I SRBSKU, I PRIRODNE ZNANOSTI
  • KNJIŽEVNIK : HRVATSKI KNJIŽEVNI MJESEČNIK
  • KNJIŽEVNIK : MJESEČNIK ZA KNJIŽEVNOST, UMJETNOST I KULTURU
  • KNJIŽEVNOST (Beograd, ćirilica)
  • KODEXPRESS (Zagreb)
  • KOLEDAR DRUŽBE SV. MOHORJA
  • KOLEDAR MOHORJEVE DRUŽBE
  • KÖLNER ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE
  • KOLO : ČASOPIS MATICE HRVATSKE ZA KNJIŽEVNOST, UMJETNOST I KULTURU
  • KOLO : ČLANCI ZA LITERATURU, UMĚTNOST I NARODNI ŽIVOT (Zagreb)
  • KOLPING
  • KOMENTARZE BIBLIJNE DO CZYTAŃ MSZALNYCH
  • KOMUNIST
  • KONCILSKA MISAO
  • KÖNIGSTEINER STUDIEN
  • KONTINENT : OST-WEST-FORUM
  • KONTINENTE : MAGAZIN FÜR EINE MISSIONARISCHE KIRCHE
  • KONZIL : GEISTLICHER KELENDER FÜR UNSERER ZEIT
  • KORABLJICA : PRINOSI ZA POVIJEST KNJIŽEVNOSTI U HRVATA
  • KORACI : KNJIŽEVNI ČASOPIS
  • KORACI : LIST ZAJEDNICE „MIR“
  • KORACI : LIST ZAJEDNICE MLADIH CRKVE SVETOG VINKA
  • KORIJEN (Kampor na Rabu)
  • KORRESPONDENZBLATT DES CANISIANUMS
  • KRALJESTVO BOŽJE (Maribor-Rim-Trst) (slovenski)
  • KRČKI KALENDAR
  • KRČKI ZBORNIK
  • KRES : FANTOVSKI LIST
  • KRIJES : ILUSTROVANI ČASOPIS ZA OMLADINU (Zagreb)
  • KRIJES : LIST ZA ODRASLIJU MUŠKU I ŽENSKU OMLADINU (Zagreb)
  • KRIJESNICA : GLASILO MATICE HRVATSKE/OGRANAK ZENICA
  • KRIMINOLOGIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA (Zagreb)
  • KRISTJANOVA OBZORJA
  • KRITERION : RIVISTA DE FILOSOFIA (Brasil)
  • KRITIKA
  • KRIŽ (Ljubljana)
  • KRIŽ (Zagreb, izdaje konzorcij «Križa»)
  • KRIŽ : GLASILO KRIŽARSKE ORGANIZACIJE
  • KRIŽ : ZBORNIK ZAGREBAČKIH BOGOSLOVA
  • KRIŽ NA GORI : GLASILO KATOLIŠKEGA SLOVENSKEGA DIJAŠTVA
  • KRIŽAR (Osijek)
  • KRIŽARSKA STRAŽA
  • KRIŽEVAČKI ZBORNIK
  • KROATOLOGIJA (Zagreb, Hrvatski studiji)
  • KRONIKA
  • KRONOLOGIČKI I ALFABETIČKI NAŠASTARI K STENOGRAFIČKIM ZAPISNICIMA SABORA KRALJEVINA HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • KRŠĆANSKA OBITELJ
  • KRŠĆANSKA ŠKOLA
  • KRŠNI ZAVIČAJ : ZBORNIK
  • KRUVENICA : LIST MLADIH HVARSKIH VJERNIKA
  • KULTUR : ZEITSCHRIFT FÜR WISSENSCHAFT, LITERATUR UND KUNST
  • KULTURA (Beograd)
  • KULTÚRA (Bratislava)
  • KULTURAUSTAUSCH : ZEITSCHRIFT FÜR INTERNATIONALE PERSPEKTIVEN
  • KULTUREN ŽIVOT (Skopje)
  • KULTURNA BAŠTINA
  • KULTURNI RADNIK
  • KULTURNI ŽIVOT : ČASOPIS ZAJEDNICE KULTURNO-PROSVETNIH ORGANIZACIJA JUGOSLAVIJE
  • KUNST
  • KUNST UND KIRCHE
  • KVARNERSKI VEZ (Krk)
  • KYIVAN CHURCH
  • KYЇVS'KA CERKVA = THE KYIVAN CHURCH

 • L Open or Close

  L

  • LABOR HOSPITALARIA (Barcelona)
  • LADONJA : VJERSKI INFORMATIVNO-KULTURNI LIST (Pazin)
  • LAĐA : ČASOPIS ZA PROMICANJE RELIGIOZNOG ODGOJA I VRJEDNOTA KRŠĆANSKE KULTURE (Zagreb)
  • LAENNEC : SANTÉ, MÉDECINE, ÉTHIQUE
  • LAЇCS AUJOURD’HUI : REVUE / CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAЇCS
  • LAЇCS AUJOURD’HUI : SERVICE D’INFORMATION / CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAЇCS
  • LAЇCS AUJOURD’HUI : SERVICE DE DOCUMENTATION / CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAЇCS
  • LANTERNA SV. MARKA (Korčula)
  • LAÓS : RIVISTA DI SCIENZE RELIGIOSE E UMANISTICHE (Catania)
  • LARUS (Zagreb)
  • LAŠVANSKI LJETOPIS
  • LATERANUM
  • LATINA ET GRAECA
  • LATINITAS (Roma)
  • LAURENTIANUM (Roma)
  • LEBEN UND ERZIEHEN
  • LEBENDIGE SEELSORGE
  • LEBENDIGES ZEUGNIS
  • LECTURES CHRÉTIENNES : POUR NOTRE TEMPS
  • LEPOGLAVSKI ZBORNIK
  • LEPTIR : ZABAVNIK
  • LETNA KNJIGA HRVATSKOGA KULTURNOGA DRUŠTVA U GRADIŠĆU
  • LETOPIS LJUBLJANSKE ŠKOFIJE
  • LETOPIS MATICE SLOVENSKE
  • LETOPIS MATICE SRPSKE (Novi Sad)
  • LETTERA DA MOSCA
  • LETTERE EDIFICANTI DELLA PROVINCIA VENETA
  • LETTERS ON THE SERVICE OF FAITH AND NEW CULTURES
  • LETTRE DES EQUIPES NOTRE DAME
  • LETTRES : RELIGION, PHILOSOPHIE, LITTÉRATURE, ART (Paris)
  • LETTRES DE ROME SUR L'ATHEISME MODERNE
  • LETTRES DU BAS-CANADA (Montreal)
  • LETTURE : LIBRO E SPETTACOLO : MENSILE DI STUDI E RASSEGNE
  • LIAISONS LATINO-AMERICAINES (Paris)
  • LIBER ANNUALIS / ISTITUTO DI LITURGIA PASTORALE «SANTA GIUSTINA», PADOVA
  • LIBER ANNUALIS / PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA, PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO, PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALIS (Roma)
  • LIBRA (Zagreb)
  • LIČKA REVIJA
  • LIČKE ŽUPE
  • LIDER : POSLOVNI TJEDNIK
  • LIGUE DE SAINTETÉ SACERDOTALE
  • LIJEČNIČKE NOVINE : GLASILO HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE
  • LIJEČNIČKI VJESNIK
  • LINACRE QUARTERLY
  • LIST BISKUPIJE SPLITSKE-MAKARSKE
  • LIST BISKUPIJE SPLITSKO-MAKARSKE
  • LIST BISKUPIJE SPLITSKO-MAKARSKE, UJEDNO SLUŽBENO GLASILO HRVATSKE BISKUPIJE
  • LIST BISKUPIJE SPLITSKO-MAKARSKE, UJEDNO SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKE BISKUPIJE I JUGOSLAVENSKOG DIJELA ZADARSKE BISKUPIJE
  • LIST DUBROVAČKE BISKUPIJE
  • LISTIĆ : LITURGIJSKO-PASTORALNI
  • LITERATURE AND THEOLOGY (Oxford)
  • LITTERATURZEITUNG FÜR KATHOLISCHEN RELIGIONSLEHRER
  • LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ
  • LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ ŽIVO VRELO
  • LITURGISCHE ZEITSCHRIFT
  • LITURGISCHES JAHRBUCH
  • LITURGISCHES LEBEN
  • LITURGY : JOURNAL OF THE LITURGICAL CONFERENCE
  • LIVING LIGHT (Washington)
  • LOBI : LIST ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA (Novi Travnik)
  • LOGOS : BOGOSLOVSKO-FILOSOFSKIJ ŽURNAL (Moskva)
  • LOGOS : FILÓSOFOS JESUITAS (Mexico)
  • LOGOS : PHILOSOPHIC ISSUES IN CHRISTIAN PERSPECTIVE (USA)
  • LOUVAIN STUDIES
  • LOVOR (Zagreb-Zadar-Split)
  • LUCIUS : ZBORNIK RADOVA DRUŠTVA STUDENATA POVIJESTI HRVATSKIH STUDIJA «IVAN LUČIĆ-LUCIUS» (Zagreb)
  • LUČ (Zagreb)
  • LUČA : ČASOPIS ZA FILOZOFIJU (FILOSOFIJU) I SOCIOLOGIJU (Nikšić) (lat./ćir.)
  • LUX : GLASILO KOTORSKE BISKUPIJE
  • LUMEN VITAE (Bruxelles)
  • LUMIERE ET VIE (Lyon)
  • LUSAKA MISSION NEWSLETTER
  • LUŠKO LIBRO (Zagreb)
  • LUX MUNDI : GLAS SVEĆENIČKIH MISIJSKIH UDRUŽENJA

 • LJ Open or Close

  LJ

  • LJETOPIS HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • LJETOPIS I IMENIK KNJIŽEVNOG DRUŠTVA SVETOG JERONIMA U ZAGREBU
  • LJETOPIS JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • LJETOPIS SOCIJALNOG RADA
  • LJETOPIS STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA
  • LJETOPIS VITEŽKOG REDA HRVATSKOG ZMAJA
  • LJUBICE (ALMANAK) / IZDALA I UREDILA «DANICA»
  • LJUDIMA PRIJATELJ

 • M Open or Close

  M

  • MACROPRUDENTIAL ANALYSIS / CROATIAN NATIONAL BANK
  • MADONNA DELLE LACRIME
  • MAGAZIN FÜR VOLKSTÜMLICHE APOLOGETIK (Ravensburg-München)
  • MAGIS : ZEITSCHRIFT FÜR STUDIERENDE JUGEND
  • MAGNIFICAT GOSPE DONJOGRADSKE (Osijek)
  • MAGYAR KULTURA
  • MAGYAR N’O’K
  • MAGYAR-ÉLET
  • MAISON-DIEU : REVUE DE PASTORALE LITURGIQUE
  • MAJČIN GLAS : POVREMENO GLASILO ŽUPNE ZAJEDNICE JELSA
  • MAJKA : LIST SVETIŠTA I ŽUPE MAJKE BOŽJE LURDSKE (Zagreb)
  • MAK
  • MAKARSKI ZBORNIK
  • MAKEDONISTIKA (Skopje)
  • MAKING OURSELVES STAND TOGETHER
  • MAKROBONITETNA ANALIZA / HRVATSKA NARODNA BANKA
  • MALA MLADOST
  • MALI APOSTOL (Zagreb, Skolastici Hrvatske provincije Družbe Isusove)
  • MALI KONCIL
  • MALI VJESNIK : PRO DISPERSIS ET OLIM SOCIIS PROVINCIAE CROATIAE SOCIETATIS JESU (Brooklyn-New York)
  • MALI VJESNIK HRVATSKE PROVINCIJE DRUŽBE ISUSOVE
  • MANRESA (Madrid)
  • MARIÁNSKA KONGREGÁCIA (Trnava)
  • MARIANUM : EPHEMERIDES MARIOLOGIAE
  • MARIANUM : NOTIZIE = NEWS (Roma)
  • MARIE (Nicolet, Canada) (franc.)
  • MARIE ET Ľ ÉGLISE : BULLETIN DE LA SOCIETÉ FRANÇAISE D'ETUDES MARIALES
  • MARIJA : VJERSKI LIST ZA MARIJINE ŠTOVATELJE
  • MARIJIN CVJETNJAK
  • MARIJIN KOLEDAR
  • MARIJIN TRSAT : VJESNIK SVETIŠTA
  • MARJAN : KALENDAR
  • MARKSISTIČKE TEME (Niš) (ćir.)
  • MARULIĆ : HRVATSKA KNJIŽEVNA REVIJA
  • MASSES OUVRIERES
  • MATEMATIČKO FIZIČKI LIST : ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA
  • MATICA (Zagreb, Hrvatska matica iseljenika)
  • MEDECINE DE Ľ HOMME
  • MEDIANALI : MEĐUNARODNI ČASOPIS ZA PITANJA MEDIJA, NOVINARSTVA, MASOVNOG KOMUNICIRANJA I ODNOSA S JAVNOSTIMA (Dubrovnik)
  • MEDICA JADERTINA (Zadar)
  • MEDICINA E MORALE (Roma)
  • MEDICINAR (Zagreb)
  • MEDICINSKA ETIKA I BIOETIKA (Bratislava)
  • MEDICINSKA REVIJA (Beograd)
  • MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA : ZNANSTVENO-STRUČNI ČASOPIS ZA NOVINARSTVO I MEDIJE
  • MEDIJSKA KULTURA (Novi Sad-Nikšić-Dubrovnik)
  • MEDIJSKI DIJALOZI (Podgorica)
  • MEDITATION : ANSTÖSSE FÜR DEN CHRISTLICHE VOLLZUG
  • MEDIX : SPECIJALIZIRANI MEDICINSKI DVOMJESEČNIK (Zagreb)
  • MEĐU NAMA (Zagreb)
  • MEĐUNARODNE EKO-ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ
  • MEĐUNARODNE STUDIJE (Zagreb)
  • MEMO : ÖKUMENISCHER MANUSKRIPTDIENST FÜR RELIGIÖSE SENDUNGEN IM RUNDFUNK (Wien)
  • MEMORABILIA SOCIETATIS IESU
  • MANAGEMENT : JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT ISSUES (Split)
  • MENTOR : DIJAŠKI LIST (Ljubljana)
  • MERIDIJANI : ČASOPIS ZA ZEMLJOPIS, POVIJEST, EKOLOGIJU I PUTOVANJA
  • MÉRLEG (mađarski)
  • MESJACOSLOV NA LETO OT'ROŽDESTVA HRISTOVA
  • MESSAGER DU COEUR DE JÉSUS
  • MESSAGGERE DI MARIA
  • MESSAGGERO DEL SACRO CUORE
  • MESSAGGIO DEL CUORE DI GESÙ
  • MEŠOVITA GRAĐA = MISCELLANEA (Beograd) (ćir)
  • METALOGICON (talijanski)
  • METODIČKI OGLEDI : ČASOPIS ZA FILOZOFIJU ODGOJA
  • METODIKA (Zagreb)
  • MFL
  • MI : KATOLIČKO GLASILO (Zagreb)
  • MI DANAS
  • MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME (Zagreb)
  • MIGRACIJSKE TEME
  • MILOSTI PUNA : GLASILO SVETIŠTA MAJKE BOŽJE BISTRIČKE
  • MILJEVCI
  • MIND : QUARTERLY REVIEW OF PHILOSOPHY
  • MINISTERO PASTORALE
  • MINISTRANT
  • MIR I DOBRO (Mostar)
  • MIR NAŠ : BENEDIKTINSKO GLASILO (Samostan Ćokovac)
  • MIRABILIA : BULLETIN SEMESTRIEL DE JESUITES EUROPEENS ACCOMPAGNANT LE RENOUVEAU CHRISTIMATIQUE
  • MIROTVORNI IZAZOV : ČASOPIS ZA KULTURU MIRA I NENASILJA (Zagreb)
  • MISAO : LIST ORLOVSKOG PREPORODA
  • MISCELLANEA (Beograd) (ćir.)
  • MISIJONSKI KOLEDAR (Ljubljana)
  • MISIJONSKI ZBORNIK (Ljubljana)
  • MISIJSKA BIBLIOTEKA (Zagreb)
  • MISIJSKI DUH : POVREMENI BILTEN MISIJSKOG VIJEĆA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
  • MISIJSKI KALENDAR (Zagreb, Uredništvo «Katoličkih misija»)
  • MISIJSKI KALENDAR SV. PETRA KLAVERA
  • MISIONAR (Zagreb)
  • MISIONAR : UKRAINS'KIJ HRISTIJANS'KIJ ČASOPIS (L'viv)
  • MISSI : MAGAZIN D’ INFORMATION SPIRITUELLE ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
  • MISSION DE Ľ ÉGLISE
  • MISSION TODAY (India)
  • MISSIONARIO CATOLICO (portugalski)
  • MISSIONE DI MANGALORE (India)
  • MISSIONI DELLA COMPAGNIA DI GESÙ : STRENNA PER L'ANNO...
  • MITTEILUNGEN DER DEUTCHEN GESELLSCHAFT FÜR PSYCHISCHE FORSCHUNG
  • MITTEILUNGEN UND NEUERWERBUNGEN
  • MITTEILUNGSBLATT DER ARBEITSGEMEINSCHAFT KATHOLISCH-THEOLOGISCHER BIBLIOTHEKEN (AKThB)
  • MJESEČNIK : GLASILO PRAVNIČKOGA DRUŠTVA
  • MJESEČNIK PRAVNIČKOGA DRUŽTVA U ZAGREBU
  • MLADA HRVATSKA : GLASILO STARČEVIĆANSKOG ĐAŠTVA
  • MLADI HRVAT : ČASOPIS ZA ZABAVU I POUKU HRVATSKE ŠKOLSKE MLADEŽI (Zagreb)
  • MLADI HRVAT : LIST ZA MLADI SVIJET (Opatija)
  • MLADI RADIŠA – SPREMIŠTE
  • MLADI TEOLOG : ČASOPIS STUDENATA VRHBOSANSKE KATOLIČKE TEOLOGIJE (Sarajevo)
  • MLADOST : ALMANAK HRV. KAT. OMLADINE (Split)
  • MLADOST : ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST I KULTURU (Beograd)
  • MLADOST : GLASILO SLOVENSKIH ORLOV
  • MLADOST : LIST ZA HRVATSKU KATOLIČKU MLADEŽ (Zadar)
  • MLADOST : LIST ZA HRVATSKU KATOLIČKU OMLADINU
  • MLADOST : LIST ZA ZABAVU I POUKU SREDNJOŠKOLSKE MLADEŽI
  • MODERN SCHOOLMAN : A QUARTERLY JOURNAL OF PHILOSOPHY
  • MODERNA SOCIJALNA KNJIŽNICA (MODERNA SOCIJALNA KRONIKA)
  • MOGUĆNOSTI : KNJIŽEVNOST, UMJETNOST, KULTURNI PROBLEMI (Split)
  • MOHORJEV KOLEDAR
  • MOLITE BRAĆO
  • MONAT (Berlin)
  • MONATSBLATT DER KROATISCH-SLAWONISCHEN LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT
  • MONATSCHRIFT FÜR PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE
  • MONIALES ORDINIS SERVORUM : QUADERNI SEMESTRALI DI STORIA E ATTUALITÀ
  • MONIKA : ZEITSCHRIFT FÜR KATHOLISCHE MÜTTER UND HAUSFRAUEN
  • MONITEUR BIBLIOGRAPHIQUE DE LA COMPAGNIE DE JESUS : SUPPLEMENT AUX „ETUDES“
  • MONITOR ECCLESIASTICUS (Romae)
  • MONITORE ECCLESIASTICO (Roma)
  • MONTH : A REVIEW OF CHRISTIAN THOUGHT AND WORLD AFFAIRS
  • MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALIUM
  • MONUMENTA TURCICA HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALIUM ILLUSTRANTIA (Sarajevo)
  • MOSK [MODERNA SOCIJALNA KNJIŽNICA/KRONIKA]
  • MOST / RH, MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
  • MOST = THE BRIDGE
  • MOSTOVI : ČASOPIS ZA PREVODNU KNJIŽEVNOST UDRUŽENJA KNJIŽEVNIH PREVODILACA SRBIJE (ćir.)
  • MOSTOVI / SLUNJSKI DEKANAT
  • MOSTSOM
  • MOTRIŠTA : GLASILO MATICE HRVATSKE MOSTAR
  • MOVIS – GLASILO HRVATSKIH KATOLIČKIH MISIJA U ŠVICARSKOJ
  • MULINO (Bologna)
  • MULINO/EUROPA
  • MÜNCHENER THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT
  • MÜNSTER : ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTILICHE KUNST UND KUNDWISSENSCHAFT
  • MUSICA DIVINA : MONATSCHRIFT FÜR KIRCHENMUSIK (Wien)
  • MUSICA SACRA : ČASOPIS O CRKVENOJ GLAZBI (Zagreb)
  • MUSICA SACRA : MONATSCHRIFT FÜR KIRCHENMUSIK U. LITURGIE
  • MUSICA SACRA : RIVISTA BIMESTRALE
  • MUSIK : MONATSCHRIFT
  • MUSIK UND ALTAR
  • MUSIK UND GESELLSCHAFT
  • MUSIKANTENGILDE
  • MUSIKBLÄTTER DES ANBRUCH
  • MUSIKBOTE

 • N Open or Close

  N

  • NA DOMAĆEM OGNJIŠTU : LIST ZA PORODICU
  • NA PRAGU SUTRAŠNJICE (Roma)
  • NACHRICHTEN DER ÖSTERREICHISCHEN PROVINZ S. J.
  • NACIONALNA SIGURNOST I BUDUĆNOST (Zagreb)
  • NAMENI APOSTOLSTVA MOLITVE
  • NAPREDAK : ČASOPIS ZA PEDAGOGIJSKU TEORIJU I PRAKSU (Zagreb)
  • NAPREDAK : GLASILO HRVATSKOG PROSVJETNOG I KULTURNOG DRUŠTVA „NAPREDAK“
  • NAPREDAK : HRVATSKI NARODNI KALENDAR (Sarajevo)
  • NAPREDNI GOSPODAR (Zagreb)
  • NAROD : GLASILO ZA DEMOGRAFSKU OBNOVU... (Zagreb)
  • NARODNA PROSVJETA
  • NARODNA STARINA
  • NARODNA UMJETNOST (Zagreb)
  • NARODNA ZAŠTITA (Zagreb)
  • NARODNE NOVINE (ur. Ljudevit Gaj, 19.st.)
  • NARODNE NOVINE : SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
  • NARODNE NOVINE : SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE. MEĐUNARODNI UGOVORI
  • NARODNI KOLEDAR
  • NASTAVA ISTORIJE
  • NASTAVA PO ISTORIJA
  • NASTAVA POVIJESTI = NASTAVA ISTORIJE = POUK ZGODOVINE = NASTAVA PO ISTORIJA : ČASOPIS SAVEZA DRUŠTAVA HISTORIČARA JUGOSLAVIJE
  • NASTAVNI PLAN I PROGRAM DIPLOMSKOG STUDIJA TEOLOGIJE / VISOKO EVANĐEOSKO UČILIŠTE U OSIJEKU
  • NASTAVNI VJESNIK (Zagreb)
  • NASZE SPRAWY (Kraków, isusovci)
  • NAŠ DOM (Maribor)
  • NAŠ GLAS : GLASILO HRVATSKIH KATOLIČKIH MISIJA U FRANCUSKOJ
  • NAŠ JEZIK (ćir.)
  • NAŠ JEZIK : GLASNIK MOLIZANSKIH HRVATA (Italija)
  • NAŠ JORDANOVAC (Zagreb)
  • NAŠ MORNAR : ILUSTROVANI MORNARSKI KALENDAR JADRANSKE STRAŽE (Split)
  • NAŠ NAČIN POSTUPANJA
  • NAŠ VJESNIK / DRUŽBA SESTARA MILOSRDNICA (SV. VINKA PAULSKOGA) (Zagreb)
  • NAŠA DOMOVINA : KALENDAR I LETOPIS HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA U GRADIŠĆU
  • NAŠA DRUŽBA : VJESNIK DRUŽBE SESTARA PRESVETOG SRCA ISUSOVA (Rijeka)
  • NAŠA GOSPA LURDSKA (Rijeka)
  • NAŠA GOSPA LURDSKA (Zagreb)
  • NAŠA KATEDRALA : ČASOPIS ODBORA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE ZA OBNOVU KATEDRALE
  • NAŠA MISAO : IZDAJU HRVATSKO-SLOVENSKI FRANJEVCI (Sarajevo)
  • NAŠA MOLITEV
  • NAŠA NADA : KALENDAR (ZA AMERIČKE KATOLIČKE HRVATE)
  • NAŠA OGNJIŠTA : HRVATSKI KATOLIČKI MJESEČNIK (Tomislavgrad)
  • NAŠA PRISUTNOST (Zadar)
  • NAŠA SINODA : PRILOG VJESNIKU NADBISKUPIJE SPLIT
  • NAŠA SIROTINJA (Zagreb)
  • NAŠA ZAKONITOST
  • NAŠA ŽENA : TJEDNIK ZA ŽENSKI SVIJET
  • NAŠE GORE LIST : ZABAVNO-POUČNI ČASOPIS
  • NAŠE KOLO (Beč)
  • NAŠE PLANINE
  • NAŠE SVETIŠTE (Osijek)
  • NAŠE TEME : ČASOPIS ZA MLADIH O DRUŠTVENIM ZBIVANJIMA
  • NAŠE ZDRAVLJE
  • NAŠE ŽUPE POŽEŠKOG KRAJA
  • NAŠIM PRIJATELJIMA : VIJESTI DRUŠTVA SV. IGNACIJA
  • NATIONAL BULLETIN ON LITURGY
  • NATIONAL CATHOLIC BIOETHICS QUARTERLY (Boston)
  • NATIONAL GEOGRAPHIC (Washington)
  • NATIONAL GEOGRAPHIC HRVATSKA
  • NATIONAL SECURITY AND THE FUTURE (Zagreb)
  • NAUKA I RELIGIJA (Moskva)
  • NAVJEŠTENJE (Split, Nadbiskupsko sjemenište)
  • NEDELJA : TEDNIK ZA VERSKO ŽIVLJENJE (Maribor)
  • NEDJELJA (Zagreb)
  • NEDJELJA : TJEDNIK ZA KATOLIKE (Sarajevo)
  • NEK : ENERGIJA I OKOLIŠ
  • NEK : INFORMATIVNI BILTEN (Marija Bistrica)
  • NEUE ORDNUNG / INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN WALBERBERG
  • NEUE REICH
  • NEUE WELTANSCHAUUNG
  • NEUEREN SPRACHEN
  • NEUERWERBUNGEN THEOLOGIE UND ALLGEMEINE RELIGIONSWISSENSCHAFT
  • NEUROPSIHIJATRIJA (Zagreb)
  • NEVEN
  • NEVO DROM (NOVI PUT)
  • NEW CATHOLIC WORLD
  • NEW COVENANT
  • NEW SCHOLASTICISM : A QUARTERLY OF PHILOSOPHY (Washington)
  • NEW TESTAMENT ABSTRACTS
  • NEW TESTAMENT STUDIES (Cambridge)
  • NEW THEOLOGY
  • NEW THEOLOGY REVIEW : AN AMERICAN CATHOLIC JOURNAL OF MINISTRY
  • NEWS & VIEWS : MAGAZINE OF THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN CROATIA (Zgb)
  • NEWS = NOTIZIE = NOTICIAS = NOUVELLES (Roma, Curia Gen. S.J.)
  • NEWS AND FEATURES = NOTIZIE E COMMENTI = NOTICIAS Y COMENTARIOS = NOUVELLES ET COMMENTAIRES (Roma, Curia Gen. S.J.) (englesko izdanje)
  • NEWS AND FEATURES = NOTIZIE E COMMENTI = NOTICIAS Y COMENTARIOS = NOUVELLES ET COMMENTAIRES (Roma, Curia Gen. S.J.) (francusko izdanje)
  • NEWS AND FEATURES = NOTIZIE E COMMENTI = NOTICIAS Y COMENTARIOS = NOUVELLES ET COMMENTAIRES (Roma, Curia Gen. S.J.) (talijansko izdanje)
  • NEWS AND FEATURES = NOTIZIE E COMMENTI = NOTICIAS Y COMENTARIOS = NOUVELLES ET COMMENTAIRES (Roma, Curia Gen. S.J.) (španjolsko izdanje)
  • NEWSLETTER : POVREMENO GLASILO INSTITUTA ZA JAVNE FINANCIJE (Zagreb)
  • NEWSLETTER : POVREMENO GLASILO INSTITUTA ZA JAVNE FINANCIJE (Zagreb)
  • NEWSLETTER OF THE INSTITUTE OF HUMAN IDEAS ON ULTIMATE REALITY AND MEANING
  • NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
  • NFF
  • NISSA : NIŠKI ZBORNIK ZA DRUŠTVENO-ISTORIJSKA I KULTURNA PITANJA (ćir.)
  • NOËL
  • NOTE DI PASTORALE GIOVANILE
  • NOTES DE PASTORALE JOCISTE
  • NOTES DE PASTORALE LITURGIQUE
  • NOTES ET DOCUMENTS : POUR UNE RECHERCHE PERSONNALISTE = FOR A PERSONALIST APPROACH (Roma)
  • NOTÍCIAS / PROVINCIA BRASIL CENTO-LESTE, S.J.
  • NOTICIAS Y COMENTARIOS (Roma, Curia Gen. S.J.)
  • NOTITIAE / CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM (Città del Vaticano)
  • NOTIZARIO DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI IN ITALIA
  • NOTIZIARIO APL
  • NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE PROFESSORI E CULTORI DI LITURGIA
  • NOTIZIE DEI GESUITI D’ ITALIA
  • NOTIZIE DELLA PROVINCIA VENETA
  • NOTIZIE E COMMENTI (Roma, Curia Gen. S.J.)
  • NOTIZIE EDIFICANTI DELLA PROVINCIA ROMANA
  • NOTRE HISTOIRE
  • NOUVELLE REVUE DE HONGRIE
  • NOUVELLE REVUE THÉOLOGIQUE (Bruxelles)
  • NOUVELLES (Province Méridionale de Belgique)
  • NOUVELLES ET COMMENTAIRES (Roma, Curia Gen. S.J.)
  • NOUVELLES FEUILLES FAMILIALES
  • NOVA ET VETERA (Sarajevo)
  • NOVA EVROPA
  • NOVA ISTRA : ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST, KULTUROLOŠKE I DRUŠTVENE TEME (Pula)
  • NOVA MATICA (Zagreb, Hrvatska matica iseljenika)
  • NOVA POT
  • NOVA PRISUTNOST : ČASOPIS ZA INTELEKTUALNA I DUHOVNA PITANJA
  • NOVA REVIJA (Makarska)
  • NOVA TRIBINA (Split)
  • NOVA ZORA
  • NOVI : LIST ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA
  • NOVI BIČ : LIST ZA ŠALU I SATIRU
  • NOVI CVIJET (Visoko)
  • NOVI KAMOV
  • NOVI KORACI
  • NOVI OMANUT (Zagreb)
  • NOVI PRIJATELJ BOSNE
  • NOVI PROLOG
  • NOVI SVIJET : MJESEČNIK POKRETA FOKOLARA (Portorož-Križevci)
  • NOVI ŽIVOT (Rim)
  • NOVINARSTVO
  • NOVINE DANICA
  • NOVINE HORVATSKO-SLAVONSKO-DALMATINSKE
  • NOVO HRVATSKO SLOVO : POLITIČKI TJEDNIK (Zagreb)
  • NOVO SUNCE
  • NOVOSTI / HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
  • NOV-UM : ČASOPIS ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (Zagreb)
  • NOVUM TESTAMENTUM (Leiden-Boston)
  • NUMISMATIC CIRCULAR (London)
  • NUNTIA
  • NUNTII DE MISSIONIBUS
  • NUNTII PAEDAGOGICI S. J.
  • NUNTIUM
  • NUNTIUS AD NUNTIOS SS CORDIS IESU
  • NUNTIUS APOSTOLATUS ORATIONIS
  • NUNTIUS ROMANUS (Romae)
  • NUOVA ANTOLOGIA (Roma)
  • NUOVA EVANGELIZZAZIONE
  • NUOVA UMANITÀ (Roma)
  • NUOVE DIMENSIONI
  • NUOVE PROSPETTIVE
  • NUOVELLE REVUE FRANÇAISE
  • NUR : ČASOPIS ZA KULTURU I ISLAMSKE TEME

 • O Open or Close

  O

  • OBAVIJESTI / HRVATSKO ARHEOLOŠKO DRUŠTVO (Zagreb)
  • OBAVIJESTI HRVATSKE FRANJEVAČKE PROVINCIJE SVETOG ĆIRILA I METODA
  • OBAVIJESTI VOJNOG ORDINARIJATA (Zagreb)
  • OBĆI ZAGREBAČKI KOLEDAR : ZA GODINU...
  • OBITELJ : ILUSTROVANI TJEDNIK (Zagreb)
  • OBJECTIF EUROPE
  • OBNOVA : MALI RAZGOVORI ZA ORIENTACIJU U AKTUALNIM PITANJIMA VREMENA (Buenos Aires)
  • OBNOVLJENI ŽIVOT
  • OBRAZOVANJE I RAD (Zagreb)
  • OBRAZOVANJE ODRASLIH : ČASOPIS ZA PITANJA TEORIJE I PRAKSE
  • OBŠESTVENNYE NAUKI V SSSR
  • OBZOR
  • ODGOJNE ZNANOSTI = EDUCATIONAL SCIENCES (Zagreb)
  • ODIGOS (Bari)
  • ODJECI : IZ ŽIVOTA PROVINCIJE PRESVETOG SRCA ISUSOVA (Split)
  • ODJEK (Sarajevo)
  • ODVJETNIK (Zagreb)
  • ODZIV (Zagreb, Sjemenište Družbe Isusove «Augustin Bea») – SPREMIŠTE
  • OGLEDI (Vukovar)
  • OGNJIŠČE (Koper)
  • OGNJIŠTE : HRVATSKA KNJIŽEVNA SMOTRA
  • OIKOUMENIKON : RASSEGNA SULL'ECUMENISMO CATTOLICO
  • OKO : NOVINE ZA AKTUALNOSTI IZ UMJETNOSTI I KULTURE
  • OKOLIŠ (Zagreb)
  • OKROŽNICA / NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT V LJUBLJANI
  • OKRUŽNICE / BISKUPSKI ORDINARIJAT ŠIBENIK
  • OKRUŽNICE / NADBISKUPIJSKI ORDINARIJAT BEOGRAD
  • OKRUŽNICE BISKUPSKOGA ORDINARIJATA SENJSKOGA ILI MODRUŠKOGA ILI KRBAVSKOGA
  • [OKRUŽNICE I OBAVIJESTI] / BISKUPSKI ORDINARIJAT DUBROVNIK
  • OKRUŽNICE I OBAVIJESTI BISKUPSKOG ORDINARIJATA ĐAKOVO
  • ÖKUMENISCHE CONCIL VOM JAHRE 1869.
  • ÖKUMENISCHE CONCIL : STIMMEN AUS MARIA LAACH
  • ÖKUMENISCHE RUNDSCHAU
  • ÖKUMENISCHES FORUM
  • OLD TESTAMENT ABSTRACTS (Washington-Chicago)
  • OMBRE E LUCI
  • OMBRES ET LUMIERE (Paris)
  • OMELIE : TEMI DI PREDICAZIONE (Napoli, Editrice Domenicana Italiana)
  • OMLADINA : LIST ZA ZABAVU I POUKU SREDNJOŠKOLSKE MLADEŽI
  • ONE IN CHRIST
  • ONOMASTICA JUGOSLAVICA
  • O'ODIGOS (Bari, Frati Domenicani)
  • OPERA DELLA SANTA INFANZIA : ANNALI
  • OPUSCULA ARCHEOLOGICA
  • ORBIS CATHOLICUS : HERDER KORRESPONDENZ
  • ORDENS KORRESPONDENZ (Bamberg)
  • ORDENS NACHRICHTEN (Wien)
  • ORDINES CIRCULARES ARCHI-DIOCESIS ZAGRABIENSIS
  • ORDO ANNI ACADEMICI / PONTIFICIA UNIVERSITA GREGORIANA (Roma)
  • ORIENTALIA (NOVA SERIES)
  • ORIENTALIA CHRISTIANA (Roma)
  • ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA (Roma)
  • ORIENTALIA LOVANIENSIA PERIODICA (Leuven)
  • ORIENTAMENTI PEDAGOGICI
  • ORIENTE CATTOLICO
  • ORIENTIERUNG : KATHOLISCHE BLÄTTER FÜR WELTANSCHAULICHE INFORMATION
  • ORIGINS : NC DOCUMENTARY SERVICE
  • ORIS : ČASOPIS ZA ARHITEKTURU I KULTURU
  • ORIZZONTE MEDICO : DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI
  • ORLOVSKA MISAO : PRILOG ORLOVSKOJ STRAŽI
  • ORLOVSKA STRAŽA
  • ORLOVSKI KALENDAR
  • ORTHODOXE RUNSCHAU
  • OSJEČKI ZBORNIK (Muzej Slavonije Osijek)
  • OSSERVATORE ROMANO (Roma)
  • ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE REVUE
  • ÖSTERREICHISCHE MITTELSCHULE
  • ÖSTERREICHISCHE PÄDAGOGISCHE WARTE
  • ÖSTERREICHISCHES LITTERATURBLATT
  • OSTEUROPA : ZEITSCHRIFT FÜR GEGENWARTSFRAGEN DES OSTENS
  • OSTKIRCHLICHE STUDIEN (Würzburg)
  • OSTVARENJA : KNJIŽEVNO-LIKOVNI ALMANAH (Zagreb)
  • OSTVARENJA : LIST NADBISKUPSKE KLASIČNE GIMNAZIJE U ZAGREBU
  • OST-WEST : EUROPAISCHE PERSPEKTIVEN
  • OSVETA
  • OSVIT
  • OSVIT : ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST, KULTURU I DRUŠTVENE TEME (Mostar)
  • OSVIT : ČASOPIS ZA OMLADINU
  • OTAC LEOPOLD MANDIĆ
  • OTIUM : ČASOPIS ZA POVIJEST SVAKIDAŠNJICE
  • OTKRIĆA (Zagreb)
  • OTVORITE VRATA KRISTU : PASTORALNI BILTEN SVETE GODINE : PRILOG VJESNIKU NADBISKUPIJE SPLITSKO-MAKARSKE

 • P Open or Close

  P

  • PACIFICA : AUSTRALASIAN THEOLOGICAL STUDIES
  • PACIJENT : BILTEN UDRUGE ZA PRAVA PACIJENATA (Split)
  • PÄDAGOGISCHE MONATSHEFTE
  • PALEOBULGARICA = STAROB'LGARISTIKA (Sofija)
  • PALESTINE EXPLORATION QUARTERLY (London)
  • PARENTS ET Ľ ÉCOLE
  • PARERGA (Warszawa)
  • PAROISSE ET LITURGIE
  • PAROISSE ET MISSION
  • PAROLA SPIRITO E VITA : QUADERNI DI LETTURA BIBLICA
  • PAROLE DI VITA
  • PAROLE ET MISSION
  • PAROLE ET VIE
  • PARTISKA IZGRADNJA (Beograd)
  • PASTOR BONUS : ZEITSCHRIFT FÜR KIRCHLICHE WISSENSCHAFT UND PRAXIS
  • PASTORAL LIFE
  • PATH (Città del Vaticano)
  • PATHS MĀRGĀH / PONTIFICIAL ATHENAEUM-POONA (India)
  • PAULUS KALENDER
  • PAX ( Zagreb, Evangelička crkvena općina)
  • PAX ROMANA (Fribourg, Suisse)
  • PÉDAGOGIE / CENTRE D'ÉTUDES PEDAGOGIQUES (Paris)
  • PEDAGOGIJA : ČASOPIS SAVEZA PEDAGOŠKIH DRUŠTAVA JUGOSLAVIJE (Beograd)
  • PEDAGOŠKI RAD
  • PENSAMIENTO (Madrid)
  • PENSÉE CATHOLIQUE : CAHIERS DE SYNTHÈSE
  • PEOPLE ON THE MOVE : MIGRANTS, REFUGIES (Roma)
  • PERFICE MUNUS : RIVISTA PASTORALE
  • PERIODICA DE RE CANONICA (Roma)
  • PERIODICA DE RE MORALI CANONICA LITURGICA (Roma)
  • PERIODISCHE BLÄTTER ZUR WISSENSCHAFTLICHEN BESPRECHUNG DER GROSSEN RELIGIÖSEN FRAGEN DER GEGENWART
  • PERISTIL : ZBORNIK RADOVA ZA POVIJEST UMJETNOSTI
  • PETNAEST DANA / RADNIČKO SVEUČILIŠTE «MOŠA PIJADE» U ZAGREBU
  • PETRINJSKI ZBORNIK : ZA POVIJEST I OBNOVU ZAVIČAJA
  • PHILOSOPHIA (Athēnai)
  • PHILOSOPHIA NATURALIS (Frankfurt)
  • PHILOSOPHICA (Gent, Belgium)
  • PHILOSOPHICAL QUARTERLY
  • PHILOSOPHICAL REVIEW
  • PHILOSOPHIE UND LEBEN
  • PHILOSOPHISCHES JAHRBUCH (DER GÖRRES-GESELLSCHAFT)
  • PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRES (USA)
  • PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH
  • PHILOSOPHY TODAY (Chicago)
  • PHILOTHEOS : INTERNATIONAL JOURNAL FOR PHILOSOPHY AND THEOLOGY (Beograd-Nikšić-Trebinje)
  • PIANO DEGLI STUDI ... / FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
  • PILAR – INTERNATIONAL EDITION
  • PILAR : ČASOPIS ZA DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE
  • PISMA ODGAJATELJA : ČASOPIS ZA PITANJA VANŠKOLSKOG ODGOJA
  • PITANJA (Zagreb)
  • PITANJA SAVREMENOG KNJIŽEVNOG JEZIKA (Sarajevo)
  • POBRATIM : ZABAVNI I POUČNI LIST ZA ODRASLIJU MLADEŽ (Zagreb)
  • POČECI (Split, franjevci)
  • POD ZASTAVOM BEZGRJEŠNE DJEVICE
  • PODRAVINA (Koprivnica)
  • PODRAVSKI ZBORNIK
  • PODRAVSKI ZVONICI
  • POGLED : KATOLIČKI LIST ZA MLADE
  • POGLEDI : ČASOPIS ZA KRITIČKU TEORIJU DRUŠTVA I KULTURE (Split)
  • POGLEDI : ČASOPIS ZA TEORIJU DRUŠTVENIH I PRIRODNIH NAUKA (Zagreb)
  • POGLEDI : LIST STUDENATA TEOLOGIJE U RIJECI
  • POGLEDI I ISKUSTVA U REFORMI ŠKOLSTVA (Zagreb)
  • POGOVORI (Ljubljana)
  • POINTS DE REPÈRE : POUR CATÉCHISTES ET PARENTS
  • POLEMOS : ČASOPIS ZA INTERDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA RATA I MIRA
  • POLITICAL STUDIES
  • POLITIČKA MISAO
  • POLITIČKI VJESNIK, VJESNIK RADNOG NARODA
  • POLITIČKI ZATVORENIK
  • POLITISCHE MEINUNG (Osnabrück)
  • POLITISCHE STUDIEN
  • POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE / HRVATSKA NARODNA BANKA
  • POLJICA : GODIŠNJAK POLJIČKOG DEKANATA
  • POLJIČKI ZBORNIK
  • POMAK : KATOLIČKI LIST ZA MLADE
  • POMOĆ SVEĆENIKU
  • POMORSKI ZBORNIK (Rijeka)
  • POPE SPEAKS
  • POPOLA ĈINIO
  • POPOLI : MENSILE INTERNAZIONALE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ
  • POPOLI E MISSIONI DELLA COMPAGNIA DI GESÙ
  • POPULATION (Paris)
  • POREČKI SUSRET ARHEOLOGA
  • POREDBENO POMORSKO PRAVO (Zagreb, HAZU)
  • PORTAVOCE DI P. MARCO E P. LEOPOLDO
  • PORUKA VEDRINE : GLASILO POSTULATURE SLUŽBENICE BOŽJE MARICE STANKOVIĆ
  • POSESTRIMSTVO (Zagreb)
  • POSLOVNI SAVJETNIK : MJESEČNIK ZA MENAGERE I PODUZETNIKE
  • POSLUŠNI DUHU : BILTEN GLASA KONCILA ZA EKUMENSKA PITANJA
  • POSOL (BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO) (Trnava)
  • POSVEĆENI ŽIVOT : PRINOSI REDOVNIČKOJ OBNOVI
  • POUK ZGODOVINE
  • POVIJESNI PRILOZI = HISTORICAL CONTRIBUTIONS
  • POVIJEST U NASTAVI
  • POZIV (Đakovo)
  • PRAEDICA VERBUM : ZEITSCHRIFT IM DIENSTE DER LAUBENSVERKÜNDIGUNG
  • PRÄSIDES-KORRESPONDENZ FÜR MARIANISCHE KONGREGATIONEN
  • PRAVNIK : ČASOPIS ZA PRAVNA I DRUŠTVENA PITANJA (Zagreb)
  • PRAVO I DRUŠTVO (Zagreb, JAZU)
  • PRAVO I POREZI
  • PRAVOSLAVLJE : NOVINE SRPSKE PATRIJARŠIJE (ćir.)
  • PRAVOSLAVLJE : ORGAN SAVEZA EPARHIJSKIH UDRUŽENJA SRP. PRAV. CRKVE (ćir.)
  • PRAVOSLAVNA MISAO (ćir.)
  • PRAVOSLAVNI HRIŠĆANIN (ćir.)
  • PRAVOSLAVNYJ CERKOVNYJ KALENDAR' (Moskva)
  • PRAVOSLAVNI MISIONAR (ćir.)
  • PRAXIS : FILOZOFSKI DVOMJESEČNIK
  • PRAYER AND SERVICE (Rome)
  • PRAYING : SPIRITUALITY FOR EVERYDAY LIVING
  • PRECIS HISTORIQUES (Bruxelles-Paris)
  • PREDAVANJA ODRŽANA U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • PREDIGER UND KATECHET : PRAKTISCHE KATHOLISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE VERKÜNDIGUNG DES GLAUBENS
  • PREGLED (Beograd, Ambasada SAD)
  • PREGLED (Sarajevo) (ćir/lat)
  • PREGLEDI / HRVATSKA NARODNA BANKA
  • PREPOROD : ILUSTROVANI ZABAVNO-POUČNI ČASOPIS
  • PREPOROD : ISLAMSKE INFORMATIVNE NOVINE
  • PRESENZA PASTORALE
  • PRÊTRE ET APÔTRE
  • PRÊTRES AUJOURD’HUI
  • PRÊTRES DIOCEASAINS
  • PREVODNA KNJIŽEVNOST (ćir.)
  • PRI BOLESNIČKOM KREVETU : MJESEČNIK ZA BOLESNIKE I MEDICINSKO OSOBLJE
  • PRIER
  • PRIER ET SERVIR (Rome)
  • PRIÈRE ET VIE
  • PRIESTER UND MISSION (Wien)
  • PRIJATELJ BOSNE
  • PRIJATELJ LJUDI
  • PRILOZI I ZAPISNICI K STENOGRAFIČKIM ZAPISNIKOM SABORA KRALJ. HRVATSKE SLAVONIJE I DALMACIJE
  • PRILOZI K STENOGRAFIČKIM ZAPISNIKOM SABORA KRALJ. HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI (Split)
  • PRILOZI STENOGRAFSKIM ZAPISNICIMA SABORA KRALJEVINE HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • PRILOZI ZA ISTRAŽIVANJE HRVATSKE FILOZOFSKE BAŠTINE
  • PRILOZI ZA KNJIŽEVNOST, JEZIK, ISTORIJU I FOLKLOR (Beograd) (ćir.)
  • PRILOZI ZAVODA ZA KULTURU HRVATSKE
  • PRIMALJSKI VJESNIK (Zagreb)
  • PRIRODA : MJESEČNIK ZA POPULARIZACIJU PRIRODNIH ZNANOSTI
  • PRIRODOSLOVLJE
  • PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA
  • PRISUTNOST : GLASILO HRVATSKE ZAJEDNICE BRAČNIH SUSRETA
  • PRIVREDNA KRETANJA I EKONOMSKA POLITIKA (Zagreb)
  • PRIVREDNI VJESNIK
  • PRO DIALOGO / PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES (Civitate Vaticana)
  • PRO MEDICO (Ljubljana)
  • PRO MENTE CROATICA (Zagreb)
  • PRO MUNDI VITA : BULLETIN
  • PRO MUNDI VITA : DOSSIERS
  • PRO MUNDI VITA : ETUDES (Leuven)
  • PRO MUNDI VITA : STUDIEN
  • PROBLEMI SJEVERNOG JADRANA
  • PROBLEMS OF COMMUNISM
  • PROCESS STUDIES (USA)
  • PROCHE-ORIENT CHRÉTIEN
  • PROGRAM C. K. VELIKE GIMNAZIJE U SPLJETU
  • PROGRAM KRALJEVSKE VELIKE GIMNAZIJE U ZAGREBU
  • PROGRAMM DES K. K. GYMNASIUMS ZU AGRAM
  • PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO ... / PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II PER STUDI SU MATRIMONIO E FAMIGLIA
  • PROGRAMME DES ÉTUDES [PHILOSOPHIE-THÉOLOGIE] / CENTRE SÈVRES – FACULTES JÉSUITES DE PARIS
  • PROGRAMME GÉNÉRAL ... / CENTRE SÈVRES – FACULTES JÉSUITES DE PARIS
  • PROGRESSIO : PUBLICATION OF THE WORLD CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
  • PROGRESSIO : PUBLICATION OF THE WORLD CHRISTIAN LIFE COMMUNITY. SUPPLEMENT
  • PROGRESSIO (francuski)
  • PROJEKT EUROPA
  • PROJET
  • PROLEGOMENA : ČASOPIS ZA FILOZOFIJU (Zagreb)
  • PROLOG (Zagreb)
  • PROLOŽAC : LIST ŽUPE SVETOG MIHOVILA U PROLOŠCU
  • PROLJEĆE
  • PROLJETNO CVIJEĆE : LIST HRVATSKIH KATOLIČKIH UČENICA
  • PROMOTIO IUSTITIAE (Roma, engleski)
  • PROMOTIO IUSTITIAE (Roma, francuski)
  • PROMOTIO IUSTITIAE (Roma, talijanski)
  • PROPAGATEUR DE LA DÉVOTION A SAINT JOSEPH
  • PROPOVJEDNIK : PRILOG LISTA «SACERDOS CHRISTI»
  • PROSTOR IN ČAS
  • PROSVETNI GLASNIK
  • PROSVJETA (Zagreb) (ćir.)
  • PROSVJETA : LIST ZA ZABAVU, ZNANOST I UMJETNOST (Zagreb)
  • PROSVJETNI ŽIVOT (Zagreb)
  • PROTEUS (Ljubljana)
  • PRZEGLĄD POWSZECHNY (Warszawa, isusovci)
  • PSICOLOGIA CONTEMPORANEA (Milano)
  • PSIHA (Zagreb)
  • PSIHOLOGIJSKE TEME = PSYCHOLOGICAL TOPICS (Rijeka)
  • PSIHOLOŠKI BILTEN (Beograd)
  • PSIHOTERAPIJA (Zagreb)
  • PSYCHOLOGICAL TOPICS (Rijeka)
  • PSV
  • PUČKA PROSVJETA (Split)
  • PUČKA PROSVJETA (Zagreb)
  • PUČKE NOVINE : ČASOPIS ZA GOSPODARSTVO, OBRT I NAROD (Zagreb)
  • PUČKI KALENDAR DANICA
  • PUČKI LIST (Split)
  • PUT : GLASILO BOGOSLOVIJE U SPLITU
  • PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ (Trnava)

 • Q Open or Close

  Q

  • QLIFE : ZNANOST I UMJETNOST LIDERSTVA
  • QUADERNI DI AZIONE SOCIALE
  • QUADERNI DI DIRITTO E POLITICA ECCLESIASTICA
  • QUADERNI DI SCIENZE RELIGIOSE
  • QUAESTIO : ANNUARIO DI STORIA DELLA METAFISICA
  • QUESTIONS LITURGIQUES / ABBAYE DU MONT CÉSAR LOUVAIN
  • QUINZAINE (Paris)
  • QUORUM : ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST

 • R Open or Close

  R

  • RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE
  • RAD HAZU (RAD JAZU)
  • RAD I DRUŠTVO (RAD I DRUŽTVO)
  • RADIO SARAJEVO - TREĆI PROGRAM
  • RADNIČKA PRAVDA
  • RADNIČKA STRAŽA (Vukovar)
  • RADNIČKA ZAŠTITA
  • RADOSNA VIJEST : MISIJSKI INFORMATIVNI LIST
  • RADOST : KRŠĆANSKI ČASOPIS ZA ŽENE (Osijek)
  • RADOVI / FILOZOFSKI FAKULTET – ZADAR, RAZDIO FILOZOFIJE, PSIHOLOGIJE, SOCIOLOGIJE I PEDAGOGIJE
  • RADOVI / FILOZOFSKI FAKULTET – ZADAR, RAZDIO POVIJESNIH ZNANOSTI
  • RADOVI / FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAVOD ZA HRVATSKU POVIJEST
  • RADOVI / INSTITUT ZA HRVATSKU POVIJEST FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
  • RADOVI / INSTITUT ZA JEZIK I KNJIŽEVNOST U SARAJEVU, ODJELJENJE ZA JEZIK
  • RADOVI / ZAVOD ZA HRVATSKU POVIJEST (ranije INSTITUT ZA HRVATSKU POVIJEST) FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
  • RADOVI ARHIVA JAZU
  • RADOVI CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZADRU
  • RADOVI CENTRA ZA ZNANSTVENI RAD (Vinkovci)
  • RADOVI FILOZOFSKOG FAKULTETA, ODSJEK ZA POVIJEST (SVEUČILIŠTE U ZAGREBU)
  • RADOVI HRVATSKOG DRUŠTVA FOLKLORISTA (Zagreb)
  • RADOVI HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ZNANOST I UMJETNOST (Sarajevo)
  • RADOVI HRVATSKOG POVIJESNOG INSTITUTA U RIMU
  • RADOVI INSTITUTA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZADRU
  • RADOVI INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI (Zagreb)
  • RADOVI LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA «MIROSLAV KRLEŽA»
  • RADOVI STAROSLAVENSKOG INSTITUTA (Zagreb)
  • RADOVI ZAVODA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZADRU / JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ZAVOD ZA POVIJESNE ZNANOSTI ISTRAŽIVAČKOG CENTRA U ZADRU
  • RADOVI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU U ZADRU – SPREMIŠTE
  • RADOVI ZAVODA ZA SLAVENSKU FILOLOGIJU (Zagreb)
  • RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD VARAŽDIN (Zagreb-Varaždin, HAZU)
  • RAMSKI ZBORNIK (Zagreb)
  • RAPHÄEL : BOLLETINO DELLA UNIONE CATTOLICA FARMACISTI ITALIANI
  • RASPORED AKADEMSKE GODINE ... / FFDI i FTI (Zagreb)
  • RASPORED AKADEMSKE GODINE... / KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ZAGREBU
  • RASPRAVE I GRAĐA ZA POVIJEST ZNANOSTI (Zagreb, HAZU)
  • RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE
  • RASPRAVE INSTITUTA ZA JEZIK JAZU
  • RASPRAVE IZ HRVATSKE KULTURNE PROŠLOSTI
  • RASPRAVE ZAVODA ZA HRVATSKI JEZIK
  • RASPRAVE ZAVODA ZA JEZIK
  • RASSEGNA DI ASCETICA E MISTICA
  • RASSEGNA DI TEOLOGIA (Napoli)
  • RATIO (Hamburg)
  • RAZGOVOR UGODNI : ZABAVNI KALENDAR
  • RAZGOVORI : GLASILO SLOVENSKIH BOGOSLOVCEV (Ljubljana)
  • RAZLOG (Zagreb)
  • RAZÓN Y FE (Madrid)
  • RAZVOJ = DEVOLOPMENT – INTERNATIONAL (Zagreb)
  • RECHERCHES DE SCIENCE RELIGIEUSE (Paris)
  • RECHERCHES ET DÉBATS
  • RED PREDAVANJA / FILOZOFSKI FAKULTET - SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  • RED PREDAVANJA / SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  • RED PREDAVANJA U SVEUČILIŠTU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ZAGREBU
  • RED PREDAVANJA U SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
  • REDOVNIŠKO ŽIVLJENJE (Maribor)
  • REGIONALNI INDEKS KONKURETNOSTI HRVATSKE
  • REGISTER ZU DEN STIMMEN AUS MARIA-LAACH
  • REGNO : RIVISTA MENSILE DI ATTUALITÀ CATTOLICA (Bologna)
  • REGNUM : INTERNATIONALE VIERTELJAHRESSCHRIFT DE SCHÖNSTATTBEWEGNUNG
  • REGNUM CHRISTI
  • RELATIONS D’ORIENT
  • RELIGIÓN Y CULTURA (Madrid)
  • RELIGION, WISSENSCHAFT, KULTUR (Wien)
  • RELIGIONI E SETTE NEL MONDO
  • RELIGIONS UNTERRICHT AN HÖHEREN SCHULEN
  • RELIGIOUS EDUCATION
  • RELIGIOUS STUDIES AND THEOLOGY
  • RELIGIOUS STUDIES BULLETIN
  • RENDICONTI : PONTIFICIA ACCADEMIA ROMANA D’ARCHEOLOGIA
  • RÉPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE (Louvain)
  • RÉPONSE (Paris)
  • REPORT / JESUIT REFUGEE SERVICE (JRS)
  • REPUBLIKA : GLASILO GRAĐANSKOG SAMOOSLOBOĐENJA (Beograd)
  • REPUBLIKA : MJESEČNIK ZA KNJIŽEVNOST, UMJETNOST I DRUŠTVO (Zagreb)
  • REPUBLIKA HRVATSKA : TROMJESEČNI ČASOPIS
  • REPUBLIKA HRVATSKA – MALI VODIČ = REPUBLIC OF CROATIA – MINI GUIDE
  • REPUBLIKANSKA BOŽIĆNICA : HRVATSKI SELJAČKI KALENDAR
  • RE-UNION (Madrid)
  • RÉUNIR : MOVEMENT EUCHARISTIQUE ET MISSIONAIRE
  • REVIEW FOR RELIGIOUS : A JOURNAL OF CATHOLIC SPIRITUALITY (SAD)
  • REVIEW OF CROATIAN HISTORY = REVUE FÜR KROATISCHE GESCHICHTE = REVUE D’HISTOIRE CROATE (Zagreb)
  • REVIEW OF IGNATIAN SPIRITUALITY
  • REVIEW OF PSYCHOLOGY (Zagreb)
  • REVIJA ZA PSIHOLOGIJU (Zagreb)
  • REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU
  • REVIJA ZA SOCIOLOGIJU
  • REVISTA AUGUSTINIANA (Madrid)
  • REVISTA DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
  • REVISTA ESPAÑOLA DE TEOLOGÍA (Madrid)
  • REVISTA PORTUGUESA DI FILOSOFIA (Braga, Portugal)
  • REVISTA VENEZOLANA DE FILOSOFIA
  • REVUE APOLOGETIQUE
  • REVUE BIBLIQUE
  • REVUE CANADIENNE D’ETUDES SLAVES
  • REVUE CATHOLIQUE (Liege)
  • REVUE D’ASCETIQUE ET DE MYSTIQUE
  • REVUE D’HISTOIRE DE LA SPIRITUALITÉ
  • REVUE D’HISTOIRE DES MISSIONS (Paris)
  • REVUE D’HISTOIRE ÉCCLESIASTIQUE (Louvain)
  • REVUE D’HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES
  • REVUE D'HYGIÈNE ET DE MÉDECINE SOCIALE
  • REVUE DE Ľ HISTOIRE DES RELIGIONS
  • REVUE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES
  • REVUE DE SPIRITUALITÉ IGNATIENNE (Roma)
  • REVUE DES DEUX MONDES
  • REVUE DES JEUNES
  • REVUE DES LECTURES
  • REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES
  • REVUE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET THÉOLOGIQUES
  • REVUE MISSIONAIRE
  • REVUE MUSICALE : DE SUISSE ROMANDE
  • REVUE NÉO-SCOLASTIQUE (Louvain)
  • REVUE NOUVELLE
  • REVUE PHILOSOPHIQUE DE LA FRANCE ET DE Ľ ETRANGER (Paris)
  • REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN
  • REVUE THÉOLOGIQUE DE LOUVAIN
  • REVUE THOMISTE
  • RHEMA : ČASOPIS ZA PROMICANJE DUHOVNE OBNOVE
  • RICHERCHE BIBLICHE E RELIGIOSE (Milano)
  • RIJEČ : ČASOPIS ZA SLAVENSKU FILOLOGIJU (Rijeka)
  • RIJEČ BOŽJA
  • RIJEČ I ŽIVOT / HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA (Liege)
  • RIJEČ ŽIVOTA (Portorož)
  • RIJEČI (Sisak)
  • RIJEČKA REVIJA
  • RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS = EPHEMERIDES THEOLOGICAE FLUMINENSES
  • RIMSKI KATOLIK
  • RIVISTA BIBLICA (Bologna)
  • RIVISTA CRITICA DI STORIA DELLA FILOSOFIA (Firenze)
  • RIVISTA DALMATICA (Zadar)
  • RIVISTA DEL CLERO ITALIANO
  • RIVISTA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA
  • RIVISTA DI ASTETICA E MISTICA (Firenze)
  • RIVISTA DI FILOSOFIA (Torino)
  • RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA (Milano)
  • RIVISTA DI PASTORALE LITURGICA
  • RIVISTA DI SOCIOLOGIA
  • RIVISTA DI STORIA DELLA FILOSOFIA (Milano)
  • RIVISTA DI TEOLOGIA MORALE (Bologna)
  • RIVISTA DI VITA SPIRITUALE
  • RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI E DISCIPLINE AUSILIARE
  • RIVISTA TEOLOGICA DI LUGANO
  • ROC (ROMANIAN ORTHODOX CHURCH NEWS)
  • ROCZNIK WIDZIALU FILOZOFICZNEGO TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO W KRAKOWIE
  • ROCZNIKI BIBLIJNE
  • ROCZNIKI HISTORII KOŚCIOŁA
  • ROCZNIKI KATOLICKIE
  • ROCZNIKI LITURGICZNE
  • ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE
  • ROCZNIKI TEOLOGICZNE - NAUK O RODZINIE
  • ROCZNIKI TEOLOGICZNE
  • ROCZNIKI TEOLOGICZNO-KANONICZNE
  • ROCZNIKI TEOLOGII DOGMATYCZNEJ
  • ROCZNIKI TEOLOGII DUCHOWOŚCI
  • ROCZNIKI TEOLOGII EKUMENICZNEJ
  • ROCZNIKI TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ I RELIGIOLOGII
  • ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ
  • RODITELJI I ŠKOLA : MJESEČNIK ZA ODGOJ DJECE U OBITELJI, VRTIĆU I ŠKOLI
  • ROGATE ERGO (Roma)
  • ROMANO AKHARIPE
  • ROMANOBARBARICA (Roma)
  • ROSARIO E LA NUOVA POMPEI
  • ROSENHEIN : KALENDER
  • ROSSIJA I VSELENSKAJA CERKOV
  • RUDARSKO-GEOLOŠKI-NAFTNI ZBORNIK
  • RUFER
  • RUKOVET (Subotica)
  • RUNDBRIEF S. J. (OBERDEUTSCHE PROVINZ)
  • RUNDBRIEF S. J. (ÖSTERREICHISCHE PROVINZ)
  • RUNOLIST : KALENDAR
  • RUSKI ARHIV (Beograd, ćirilica)
  • RUSKII KATOLIČESKII VESTNIK
  • RUSSIA CRISTIANA
  • RUSSIE ET CHRETIENTE
  • RUŽIČNJAK SVETOG FRANJE SERAFSKOG
  • RYTHMES DU MONDE (Belgija)
  • RŽ [REFERATIVNYJ ŽURNAL]

 • S Open or Close

  S

  • SABORSKI DNEVNIK KRALJEVINAH HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • SABORSKI SPISI SABORA KRALJEVINAH DALMACIJE, HRVATSKE I SLAVONIJE
  • SACERDOS CHRISTI : LIST NAMIJENJEN SVEĆENIČKOM DUHOVNOM ŽIVOTU (Zagreb)
  • SACRA DOCTRINA (Bologna)
  • SACRIS ERUDIRI : JAARBOEK VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
  • SAINT JOSEPH’ S SHEAF
  • SALESIANUM : PERIODICUM INTERNATIONALE TRIMESTRE (Roma)
  • SALEZIJANSKI VESTNIK (Ljubljana)
  • SALEZIJANSKI VJESNIK (VJESTNIK)
  • SALZBURGER JAHRBUCH FÜR PHILOSOPHIE
  • SAMARIJANAC
  • SANKT BONIFATIUS : APOLOGETISCHE MONATSCHRIFT...
  • SATIR : SATIRIČKO-HUMORISTIČKI LIST
  • SAUVEGARDE DE Ľ ENFANCE (Paris)
  • SAVREMENA ŠKOLA (Beograd)
  • SAVREMENA ŠKOLA (Zagreb)
  • SAVREMENI POGLEDI (Sl. Brod)
  • SAVREMENIK (Zagreb)
  • SAVREMENOST : ČASOPIS ZA DRUŠTVENA PITANJA (Novi Sad)
  • SBORNÍK LITERÁRNO-VEDECKÉHO ODBORU SV. VOJTECHA (Trnava)
  • SBORNÍK ORLA ČESKOSLOVENSKÉHO
  • SBORNIK ZAKONAH I NAREDABAH VALJANIH ZA KRALJEVINU HRVATSKU I SLAVONIJU
  • SCHEMATISMUS ALMAE CUSTODIAE PROVINCIALIS SANCTISSIMAE ASSUMPTIONIS B. M. V. IN HERCEGOVINA FRATRUM MINORUM OBSERVANTUM S. FRANCISCI
  • SCHEMATISMUS ALMAE PROVINCIAE BOSNAE ARGENTINAE
  • SCHEMATISMUS ALMAE PROVINCIAE CROATIAE SS. CYRILLI ET METHODII ORDINIS FRATRUM MINORUM...
  • SCHEMATISMUS ALMAE PROVINCIAE S. JOANNIS A CAPISTRANO...
  • SCHEMATISMUS ALMAE PROVINCIAE SANCTI JOANNIS A CAPISTRANO ORDINIS FRATRUM MINORUM...
  • SCHEMATISMUS CLERI APOSTOLICAE BAČIENSIS ADMINISTRATURAE (ABA)
  • SCHEMATISMUS CLERI ARCHIDIOECESEOS BELGRADENSIS (BEOGRADENSIS) ET SEMENDRIENSIS
  • SCHEMATISMUS CLERI ARCHI-DIOECESIS COLOCENSIS ET BACSIENSIS
  • SCHEMATISMUS CLERI ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS
  • SCHEMATISMUS CLERI ARCHIDIOECESIS VRHBOSNENSIS
  • SCHEMATISMUS CLERI ARCHI-DIOECESIS ZAGRABIENSIS
  • SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIS BOSNENSIS ET SIRMIENSIS ATQUE ADMINISTRATURAE APOSTOLICAE BARANIAE ET SLAVONIAE SEPTENTRIONALIS
  • SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIS QUINQUE-ECCLESIENSIS [Pečuh]
  • SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIS RAGUSINAE
  • SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIS SIBENICENSIS
  • SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIUM BOSNENSIS ET SIRMIENSIS (SYRMIENSIS)
  • SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIUM BOSNENSIS SEU DIACOVENSIS ET SIRMIENSIS (SYRMIENSIS)
  • SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIUM SEGNIENSIS ET MODRUŠIENSIS SEU CORBAVIENSIS
  • SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIUM SEGNIENSIS ET MODRUŠIENSIS SEU CORBAVIENSIS ET ADMINISTRATURAE APOSTOLICAE PRO CASTUA EIUSQUE TERRITORIO
  • SCHEMATISMUS DIOECESIS SUBOTICANAE
  • SCHEMATISMUS DIOECESIUM MANDETRIENSIS ET DUMNESIS ITEMQUE MARCANO-TRIBUNIENSIS = IMENIK SVEĆENSTVA I ŽUPA BISKUPIJA MOSTARSKO-DUVANJSKE I TREBINJSKE
  • SCHEMATISMUS MISSIONARIAE PROVINCIAE BOSNAE ARGENTINAE FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM
  • SCHEMATISMUS PRIMUS DIOECESIS SUBOTICANAE
  • SCHEMATISMUS PROVINCIAE CROATIAE SS. CYRILLI ET METHODII ORDINIS FRATRUM MINORUM...
  • SCHEMATISMUS PROVINCIAE DALMATAE SS. REDEMPTORIS ORDINIS FRATRUM MINORUM (Spalati)
  • SCHEMATISMUS SEU STATUS PERSONALIS ET LOCALIS DIOECESIS RAGUSINAE
  • SCHEMATISMUS TOPOGRAPHICO-HISTORICUS CUSTODIAE PROVINCIALIS ET VICARIATUS APOSTOLICI IN HERCEGOVINA SUB REGIMINE SPIRITUALI FRATRUM MIN. OBSERV. SANCTI FRANCISCI
  • SCHEMATISMUS VENERABILIS CLERI ARCHI-DIOECESIS COLOCENSIS ET BACSIENSIS
  • SCHEMATISMUS VENERABILIS CLERI ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS
  • SCHEMATISMUS VENERABILIS CLERI DIOECESIUM BOSNENSIS SEU DIAKOVENSIS ET SIRMIENSIS
  • SCHEMATISMUS VENERABILIS PERPETUO PER AEQUALITATEM UNITARUM SEGNIENSIS ET MODRUŠIENSIS, SEU CORBAVIENSIS
  • SCHEMATISMUS VRHBOSNIENSIS
  • SCHOLASTIK
  • SCHÖNERE ZUKUNFT
  • SCHWEIZERISCHE RUNDSCHAU
  • SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES
  • SCIENCE ET ESPRIT
  • SCIENTIA (Milano)
  • SCIENTIA SINICA
  • SCOPUS : ČASOPIS ZA FILOZOFIJU STUDENATA HRVATSKIH STUDIJA
  • SCRINIA SLAVONICA (Slavonski Brod)
  • SCRIPTORIUM
  • SCUOLA CATTOLICA (Milano)
  • SCUOLA DI VITA FAMILIARE (Brescia)
  • SE VUOI : RIVISTA DI ORIENTAMENTO
  • SECKAUER HEFTE
  • SEELE (Wien)
  • SEELSORGER
  • SEIN UND SENDUNG
  • SELO I GRAD (Zagreb)
  • SELJAČKE NOVOSTI (Zagreb)
  • SELJAČKI KALENDAR (Zagreb)
  • SEMEIA : AN EXPERIMENTAL JOURNAL FOR BIBLICAL CRITICISM (USA)
  • SEMI-ANNUAL REPORT / CROATIAN NATIONAL BANK
  • SEMINARIUM (Città del Vaticano)
  • SEMPER MAGIS : LIST UČENIKA ISUSOVAČKE KLASIČNE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
  • SENDBOTE DES GÖTTLICHEN HERZENS JESU
  • SENJSKI ZBORNIK
  • SERAFINSKI PERIVOJ
  • SERBSKIJ LETOPIS
  • SERENA EN BREF / SERENA CANADA
  • SERVICE D’ INFORMATION / CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENS (Cité du Vatican)
  • SERVICE JESUITE POUR LES REFUGIES
  • SERVIR – SARAJEVO / JRS
  • SERVIR / JESUIT REFUGEE SERVICE (engl.)
  • SERVIR / SERVIZIO DEI GESUITI PER I RIFUGIATI (tal.)
  • SERVIR : SOUTHEAST EUROPE / JRS
  • SERVIZIO DELLA PAROLA
  • SETTE E RELIGIONI (Bologna)
  • SI ALLA VITA (Milano)
  • SIMVOL (Pariž, na ruskom)
  • SINGENDE KIRCHE (Wien)
  • SINT UNUM (Roma)
  • SIXSIGMA : MAGAZIN STUDENATA ZAGREBAČKE ŠKOLE EKONOMIJE I MANAGEMENTA
  • SJ DOCUMENTATION
  • SJ INFORMATION
  • SJ NEWS AND FEATURES
  • SJ NOUVELLES ET COMMENTAIRES
  • SJR [SERVICE JESUITE POUR LES REFUGIES]
  • SLAVONSKI NARODNI KALENDAR
  • SLAVORUM LITTERAE THEOLOGICAE (Pragae Bohemorum)
  • SLIVNO : LIST ŽUPE PRESVETOG TROJSTVA
  • SLOVAK STUDIES (Cleveland, Ohio –Rome)
  • SLOVENIK (Ljubljana-Rim)
  • SLOVENSKI JEZUITI (Maribor)
  • SLOVENSKI JEZUITI V KANADE
  • SLOVENSKI PRIJATEL
  • SLOVENSKI UČITELJ (Ljubljana)
  • SLOVO : ČASOPIS STAROSLAVENSKOG INSTITUTA U ZAGREBU
  • SLUGA BOŽJI ALOJZIJE STEPINAC
  • SLUGA BOŽJI DOBRI OTAC ANTIĆ
  • SLUŽBA BOŽJA : LITURGIJSKO-PASTORALNA REVIJA (Split)
  • SLUŽBA RIJEČI : GRAĐA ZA OBNOVLJENU LITURGIJU
  • SLUŽBENE VIJESTI BISKUPSKE KONFERENCIJE JUGOSLAVIJE
  • SLUŽBENE VIJESTI HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE
  • SLUŽBENI GLASNIK BANSKE VLASTI BANOVINE HRVATSKE, ODJELA ZA PROSVJETU
  • SLUŽBENI GLASNIK MINISTARSTVA NARODNE PROSVJETE (NDH)
  • SLUŽBENI GLASNIK MINISTARSTVA NASTAVE (NDH)
  • SLUŽBENI LIST SFRJ
  • SLUŽBENI VJESNIK - BISKUPIJA MOSTARSKO-DUVANJSKA I TREBINJSKO MRKANSKA
  • SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJA MOSTARSKO-DUVANJSKE I TREBINJSKO-MRKANJSKE
  • SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJA SPLITSKE METROPOLIJE
  • SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE SENJSKE I MODRUŠKE ILI KRBAVSKE
  • SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE SPLITSKE I MAKARSKE
  • SLUŽBENI VJESNIK HVARSKE BISKUPIJE
  • SLUŽBENI VJESNIK MOSTARSKO-DUVANJSKE I TREBINJSKO-MRKANJSKE BISKUPIJE
  • SLUŽBENI VJESNIK NADBISKUPIJE RIJEČKO-SENJSKE
  • SLUŽBENI VJESNIK NADBISKUPIJE ZAGREBAČKE
  • SLUŽBENI VJESNIK POREČKE I PULSKE BISKUPIJE
  • SLUŽBENI VJESNIK POŽEŠKE BISKUPIJE
  • SLUŽBENI VJESNIK RIJEČKE NADBISKUPIJE
  • SLUŽBENI VJESNIK RIJEČKO-SENJSKE NADBISKUPIJE
  • SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE BISKUPIJE
  • SLUŽBENI VJESNIK ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
  • SMILJE : ČASOPIS ZA MLADEŽ (Zagreb)
  • SMOTRA RUNDSCHAU : ČASOPIS HRVATSKO-NJEMAČKOG DRUŠTVA
  • SOBORNOST : THE JOURNAL OF THE FELLOWSHIP OF ST. ALBAN AND ST. SERGIUS
  • SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL (Emerald Publishing)
  • SOCIALNA MISEL (Ljubljana)
  • SOCIETA : STUDI, RICHERCHE, DOCUMENZIONE
  • SOCIJALIZAM : ČASOPIS SAVEZA KOMUNISTA JUGOSLAVIJE
  • SOCIJALNA EKOLOGIJA : ČASOPIS ZA EKOLOŠKU MISAO I SOCIOLOGIJSKA ISTRAŽIVANJA OKOLINE
  • SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
  • SOCIJALNA REVIJA
  • SOCIJALNI ARHIV
  • SOCIJALNI RAD : RADNIČKI MJESEČNIK
  • SOCIJALNI RAD : TROMJESEČNIK ZA PROBLEME SOCIJALNE ZAŠTITE
  • SOCIOLOGIJA
  • SOCIOLOGIJA I PROSTOR
  • SOCIOLOGIJA SELA
  • SODALEN-KORRESPONDENZ FÜR MARIANISCHE KONGREGATIONEN (Wien)
  • SODALIS MARIANUS (Kraków-Warszawa, isusovci)
  • SOKOL : ČASOPIS ZA PROMICANJE TJELOVJEŽBE (Zagreb)
  • SOKOL : GLASILO ZA TJELOVJEŽBU (ur. Andrija Hajdenak i Franjo Hochman) (Zagreb)
  • SOL : LINGVISTIČKI ČASOPIS (Zagreb)
  • SOURCE DE VIE (Toulouse)
  • SOUTH SLAV JOURNAL (London)
  • SOZIALE KULTUR
  • SOZIALE REVUE
  • SPAS – SUSSIDI PASTORALI A SCHEDE
  • SPECTRUM : ČASOPIS STUDENATA KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA
  • SPICILEGIUM HISTORICUM CONGREGATIONIS SSMI REDEMPTORIS
  • SPIRITUALITY TODAY
  • SPIRITUS : CAHIERS DE SPIRITUALITÉ MISSIONNAIRE
  • SPIRITUS DOMINI (Napoli)
  • SPISI SABORSKI SABORA KRALJEVINAH DALMACIJE, HRVATSKE I SLAVONIJE
  • SPOMENICA KALENDAR GRKOKATOLIKA KRIŽEVAČKE BISKUPIJE
  • SPOMENICA PREMINULIM AKADEMICIMA
  • SPUNTI : BOLLETINO DI COLLEGAMENTO CON GLI ASSOCIATI AL PROGETTO LUCI SULL'EST
  • SRBSKI LETOPIS
  • SRCE ISUSOVO : SLUŽBENI LIST ZA NADBISKUPIJU VRHBOSANSKU
  • SRPSKA TEOLOGIJA U DVADESETOM VEKU (Beograd) (ćir.)
  • SRPSKI KNJIŽEVNI GLASNIK (ćir.)
  • SRPSKI LETOPIS
  • SS. EUCHARISTIA (njem.)
  • SS. EUCHARISTIA (hrv.-slovenski)
  • ST. JOSEPH SHEAF (Dublin)
  • STADLER : GLASNIK POSTULATURE SLUGE BOŽJEGA JOSIPA STADLERA (Sarajevo)
  • STADT GOTTES : LEBEN MIT WEITBLICK
  • STARI I NOVI ZAGREB
  • STARINE : HAZU, RAZRED ZA DRUŠTVENE ZNANOSTI
  • STAROHRVATSKA PROSVJETA
  • STAROKATOLIK : GLASILO HRVATSKE STAROKATOLIČKE CRKVE
  • STATISTICAL ABSTRACT OF THE UNITED STATES
  • STATISTIČKA IZVJEŠĆA / DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU – RH
  • STATISTIČKI GODIŠNJAK JUGOSLAVIJE
  • STATISTIČKI GODIŠNJAK SFRJ
  • STATISTIČKI GODIŠNJAK SR HRVATSKE
  • STATISTIČKI GODIŠNJAK ZAGREBA
  • STATISTIČKI KALENDAR JUGOSLAVIJE
  • STATISTIČKI LJETOPIS REPUBLIKE HRVATSKE = STATISTICAL YEARBOOK OF THE REPUBLIC OF CROATIA
  • STATISTIČKI LJETOPIS ZAGREBA
  • STATISTIČKI PRIKAZ : MJESEČNI STATISTIČKI PRIKAZ MINISTARSTVA FINANCIJA
  • STATUS PERSONALIS ET LOCALIS DIOECESIS PHARENSIS-BRACHIENSIS ET ISSENSIS
  • STATUS PERSONALIS ET LOCALIS DIOECESIS SPALATENSIS ET MAKARSKENSIS
  • STATUS QUAESTIONIS : ČASOPIS ZA FILOZOFSKA, DRUŠTVENA I KULTURNA PITANJA
  • STEĆAK : LIST ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA (Sarajevo)
  • STELLA HEFT
  • STELLA MATUTINA (talijanski)
  • STENOGRAF
  • STENOGRAFIČKI ZAPISNICI SABORA KRALJ. HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • STENOGRAFIČKI ZAPISNICI I PRILOZI SABORA KRALJ. HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • STENOGRAFSKI ZAPISNICI SABORA KRALJ. HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • STENOGRAFSKI ZAPISNIK ... SVEČANE ZAKLJUČNE SABORSKE SJEDNICE ... I PRILOZI K STENOGRAFSKIM ZAPISNICIMA SABORA KRALJ. HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • STIMMEN AUS MARIA-LAACH
  • STIMMEN AUS MARIA-LAACH. ERGÄNZUNGSBAND (ERGÄNZUNGSHEFTE)
  • STIMMEN AUS MARIA-LAACH. REGISTER
  • STIMMEN DER ZEIT
  • STOPAMA OTACA : ALMANAH HERCEGOVAČKE FRANJEVAČKE OMLADINE
  • STOPAMA POBIJENIH : GLASILO VICEPOSTULATURE POSTUPKA «FRA LEO PETROVIĆ I 65 SUBRAĆE» (Ljubuški-Humac)
  • STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP JOURNAL
  • STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL
  • STROSSMAYER KOLEDAR
  • STRŠEN
  • STUDI ECUMENICI (Verona-Venecija)
  • STUDIA ALOISIANA : ROČENKA TEOLOGICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY (Bratislava)
  • STUDIA BIOETHICA (Roma)
  • STUDIA BOBOLANUM (Warszawa, isusovci, prilozi na svj. jezicima)
  • STUDIA CROATICA (Buenos Aires)
  • STUDIA ETHNOLOGICA (Zagreb)
  • STUDIA ETHNOLOGICA CROATICA
  • STUDIA HERMENEUTICA (Mainz-Zagreb)
  • STUDIA HISTORIAE PHILOSOPHIAE CROATICAE (Zagreb)
  • STUDIA MISSIONALIA (Roma)
  • STUDIA MORALIA (Roma)
  • STUDIA ORIENTALIA
  • STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE (Warszawa)
  • STUDIES : AN IRISH QUARTERLY REVIEW (Dublin, isusovci)
  • STUDIES IN THE SPIRITUALITY OF JESUITS
  • STVARANJE (Cetinje) (ćir.)
  • SUBOTIČKA DANICA (NOVA) : KALENDAR
  • SUBOTIČKA DANICA : KALENDAR
  • SUBOTIČKE NOVINE
  • SUBSIDIA (Roma)
  • SUCHEN UND FINDEN
  • SÜDOST-FORCHUNGEN
  • SUPPLÉMENT (Paris)
  • SUPPLÉMENT À VIE CHRÉTIENNE
  • SUPPLÉMENT AU CAHIER ÉVANGILE (SUPPLÉMENTS AUX CAHIERS ÉVANGILE)
  • SUPPLEMENTUM CATALOGORUM EUROPAEORUM SOCIETATIS JESU
  • SUPPLEMENTUM CATALOGORUM SOCIETATIS IESU
  • SURADNJA : MJESEČNIK ZA DRUŽTVOVNU POLITIKU I OBĆU KULTURU (Berlin-Zagreb)
  • SURVEYS / CROATIAN NATIONAL BANK
  • SUSRET : LIST MLADIH ŽUPE ZAMET
  • SUSRETI NA DRAGOM KAMENU
  • SUSSIDI PASTORALI A SCHEDE (SPAS)
  • SUVREMENA LINGVISTIKA
  • SUVREMENA PSIHOLOGIJA (Jastrebarsko)
  • SV. CECILIJA
  • SV. ĆIRIL I METOD : KALENDAR ZA HRVATSKI NAROD
  • SV. JAKOV : LIST ŽUPE SV. JAKOVA, OPATIJA
  • SV. NIKOLA : KATOLIČKI LIST MLADIH (BAR)
  • SVEĆENIČKA ZAJEDNICA (Krk)
  • SVESCI = COMMUNIO (Zagreb)
  • SVETA BAŠTINA
  • SVETA CECILIJA : ČASOPIS ZA SAKRALNU GLAZBU
  • SVETA GODINA : OBNOVA I POMIRENJE
  • SVETI NIKOLA (Bar)
  • SVETIŠTE SV. ANTUNA
  • SVETOSAVSKO ZVONCE (Beograd) (ćir.)
  • SVEUČILIŠNE VLASTI I RED PREDAVANJA / SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  • SVEUČILIŠNE VLASTI I RED PREDAVANJA U SVEUČILIŠTU (UNIVERZITETU) KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ZAGREBU
  • SVEUČILIŠNE VLASTI, OSOBLJE, USTANOVE I RED PREDAVANJA / SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  • SVEUČILIŠNE VLASTI, OSOBLJE, USTANOVE I RED PREDAVANJA U SVEUČILIŠTU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ZAGREBU
  • SVEUČILIŠNI VJESNIK (Zagreb)
  • SVEUČILIŠTNE OBLASTI I RED PREDAVANJA U HRVATSKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
  • SVIJEST : HRVATSKI OMLADINSKI MJESEČNIK (Sarajevo)
  • SVIJET (Zagreb)
  • SVJEDOČENJE : GRAĐA I POGLEDI (Zagreb)
  • SVJEDOK : GODIŠNJAK KATEHETSKOG UREDA SPLITSKO-MAKARSKE NADBISKUPIJE (Split)
  • SVJETIONIK : ŽUPSKI LIST ŽUPE BAŠKA VODA
  • SVJETLO RIJEČI : VJERA, DRUŠTVO, KULTURA (Sarajevo)
  • SVJETSKI ALMANAH (Zagreb)
  • SVOBODA (Ljubljana-Chicago)
  • SYNODE (Bonn)
  • SYNTHESIS PHILOSOPHICA : INTERNATIONAL EDITION OF THE JOURNAL FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA (Zagreb)
  • SZENT LUKÁCS (Budapest)
  • SZIV (A szív) (Budapest, isusovci)

 • Š Open or Close

  Š

  • ŠEMATIZAM BANJALUČKE BISKUPIJE
  • ŠEMATIZAM BISKUPIJA BOSANSKE I SRIEMSKE SA SJEDIŠTEM U ĐAKOVU
  • ŠEMATIZAM BISKUPIJA SENJSKE I MODRUŠKE ILI KRBAVSKE I APOSTOLSKE ADMINISTRATURE KASTVA I OKOLICE...
  • ŠEMATIZAM BISKUPIJE ĐAKOVAČKE
  • ŠEMATIZAM BOSANSKO-SRIJEMSKE ILI ĐAKOVAČKE BISKUPIJE I APOSTOLSKE ADMINISTRATURE SJEVERNE SLAVONIJE I BARANJE
  • ŠEMATIZAM DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA SV. VINKA PAULSKOGA U ZAGREBU
  • ŠEMATIZAM FRANJEVAČKE PROVINCIJE BOSNE SREBRENE (Sarajevo)
  • ŠEMATIZAM FRANJEVAČKE PROVINCIJE MARIJINA UZNESENJA U HERCEGOVINI
  • ŠEMATIZAM HRVATSKE KAPUCINSKE PROVINCIJE (Zagreb)
  • ŠEMATIZAM NADBISKUPIJE VRHBOSANSKE (Sarajevo)
  • ŠEMATIZAM ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
  • ŠEMATIZEM LAVANTINSKE KNEZOŠKOFIJE
  • ŠEMATIZEM NEPOSREDNO SVETI STOLICI PODREJENE LAVANTINSKE KNEZOŠKOFIJE
  • ŠKOLSKE NOVINE (Zagreb)
  • ŠKOLSKE VIJESTI (Split)
  • ŠKOLSKI VJESNIK : SLUŽBENI LIST ZEMALJSKE VLADE ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 • T Open or Close

  T

  • TABLET : THE INTERNATIONAL CATHOLIC WEEKLY
  • TAJINSTVENI SVIET : MJESEČNIK ZA PROUČAVANJE PSIHIČKIH FENOMENA
  • TAKVIM (Sarajevo)
  • TALIJA : ALMANAK
  • TAMO GDJE PALME CVATU
  • TAUFE
  • TAVELIĆ
  • TE DEUM LAUDAMUS : PASTORALNI LIST ŽUPE PRESVETOG SRCA ISUSOVA (Niš)
  • TEBI MAJKO : GLASILO SVETIŠTA BL. MARIJE PROPETOG ISUSA PETKOVIĆ (Blato)
  • TEEN STAR NEWS
  • TEILHARD REVIEW
  • TELEGRAM
  • TĔLESNÁ VÝCHOVA
  • TEMI DI PREDICAZIONE (Napoli)
  • TEMI DI PREDICAZIONE – OMELIE
  • TEMOIGNAGES
  • TÉMOINS
  • TEOFIL : STUDENTSKI LIST (Đakovo)
  • TEOLOŠKI POGLEDI (Beograd) (ćir.)
  • TEORIJA IN PRAKSA (Ljubljana)
  • THELEME
  • THEMELIOS (Lecester)
  • THEOLOGICA CATHOLICA SLOVACA
  • THEOLOGICAL STUDIES
  • THEOLOGIE DER GEGENWART
  • THEOLOGIE DER ZEIT : THEOLOGISCHE BEIHEFTE ZUM «SEELSORGER»
  • THEOLOGIE UND GLAUBE (Paderborn)
  • THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE
  • THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG (Leipzig)
  • THEOLOGISCHE QUARTALSCHRIFT (Tübingen)
  • THEOLOGISCHE REVUE (Münster)
  • THEOLOGISCHE RUNDSCHAU
  • THEOLOGISCHES JAHRBUCH
  • THEOLOGISCH-PRAKTISCHE MONATS-SCHRIFT
  • THEOLOGISCH-PRAKTISCHE QUARTALSCHRIFT
  • THEOLOGY DIGEST : A PUBLICATION OF SAINT LOUIS UNIVERSITY
  • THEOLOGY IN CONTEST (Aachen)
  • THEOLOGY TODAY (New York)
  • THEORIA : ČASOPIS SRPSKOG FILOZOFSKOG DRUŠTVA (Beograd)
  • THEOSOPHIE (Leipzig)
  • THINGS OLD & NEW : STORIES OF THE GUJARAT JESUIT FAMILY
  • THOMAS AQUINAS
  • THOMIST : A SPECULATIVE QUARTERLY REVIEW (Washington, dominikanci)
  • THOUGHT A REVIEW OF CULTURE AND IDEA
  • TIJDSCHRIFT VOOR PHILOSOPHIE
  • TKALČIĆ : GODIŠNJAK DRUŠTVA ZA POVJESNICU ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
  • TOČKI-PUNCTA (Moskva)
  • TOMISLAV
  • TRACCIA
  • TRACES
  • TRADITIO : STUDIES IN ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY, THOUGHT AND RELIGION
  • TRAVAILLONS (Paris)
  • TRAVANJSKO SMILJE
  • TRAVNIČKO SMILJE
  • TREĆI PROGRAM – RADIO SARAJEVO
  • TREĆI PROGRAM (RADIO-BEOGRAD)
  • TREĆI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA (Zagreb)
  • TREDIMENSIONI (3D) (Milano)
  • TRENTA GIORNI NELLA CHIESA E NEL MONDO
  • TRETJI DAN (Ljubljana)
  • TRIBINA (Split)
  • TRIBINA : BILTEN/LIST CRKVE SVETOG FILIPA (Split)
  • TRIERER THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT
  • TRŽIŠTE : ČASOPIS ZA TRŽIŠNU TEORIJU I PRAKSU : ZNANSTVENI POLUGODIŠNJI ČASOPIS
  • TURIZAM : MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS (Zagreb)
  • TVRĐA : ČASOPIS ZA TEORIJU, KULTURU I VIZUALNE UMJETNOSTI
  • TYNDALE BULLETIN (Cambridge)

 • U Open or Close

  U

  • U SLUŽBI MALOG ISUSA : VJESNIK DRUŽBE SESTARA «SLUŽAVKI MALOG ISUSA»
  • U ZNAKU KRIŽA (Đakovo)
  • ULTIMATE REALITY AND MEANING (Kanada)
  • UMJETNOST RIJEČI (Zagreb)
  • UNA SANCTA : ZEITSCHRIFT FÜR ÖKUMENISCHE BEGEGNUNG (Meitingen-Freising)
  • UNIAPAC NEWS (Bruxelles)
  • UNITAS (engl.)
  • UNITAS (franc.)
  • UNITAS (tal.)
  • UNIVERSITAS : ZEITSCHRIFT FÜR WISSENSCHAFT, KUNST UND LITERATUR
  • UNIVERZITETSKE VLASTI I RED KOLEGIJA U UNIVERZITETU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ZAGREBU
  • UNSERE FAHNE
  • UNTER DER FAHNE MARIENS : SODALEN-KORRESPONDENZ FÜR MARIANISCHE KONGREGATIONEN
  • UPOZNAJMO BIBLIJU (Zagreb)
  • URTIA (Prizren, albanski)
  • U. S. CATHOLIC
  • USKRSNUĆE : STRANICE SUSRETA SA ZAJEDNICOM CENACOLO (Ugljane)
  • USPONI (Senj)

 • V Open or Close

  V

  • V EDINOSTI : EKUMENSKI ZBORNIK (Ljubljana-Maribor)
  • VALPOVAČKI GODIŠNJAK
  • VARTAL (Trogir)
  • VASIONA : ČASOPIS ZA ASTRONOMIJU I ASTRONAUTIKU (Beograd) (ćir.)
  • VEDRE HRVATSKE DUŠE
  • VELEBIT
  • VENDELIN: INFORMATIVNI BILTEN VICEPOSTULATURE
  • VENI SPONSA : ZEITSCHRIFT FÜR VERTIEFUNG UND VERINNERLICHUNG DES RELIGIÖSEN LEBENS
  • VERBUM
  • VERBUM DEI : HOMILETSKI PRILOG VJESNIKA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
  • VERBUM DEI : PERIODICO SETTIMANALE DI SACRA PREDICAZIONE
  • VERBUM DOMINI : COMMENTARII DE RE BIBLICA (Romae)
  • VERGISSMEINNICHT
  • VERITAS : GLASNIK SV. ANTUNA PADOVANSKOGA
  • VÉRITÉ ET VIE (Strasbourg)
  • VERSE ET CONTROVERSE
  • VESNIK : SLUŽBENI LIST NA MAKEDONSKATA PRAVOSLAVNA CRKVA
  • VESNIK SRPSKE CRKVE
  • VESTNIK LENINGRADSKOGO UNIVERSITETA
  • VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA
  • VETERA CHRISTIANORUM
  • VETUS TESTAMENTUM (engleski)
  • VIA CRUCIS (Paris)
  • VIA, VERITÀ E VITA
  • VIDIK (Split)
  • VIE CHRÉTIENNE
  • VIE CHRÉTIENNE. SUPPLÉMENT
  • VIE CONSACRÉE
  • VIE INTELLECTUELLE
  • VIE SPIRITUELLE
  • VIE SPIRITUELLE. SUPPLEMENT
  • VIENAC : ZABAVI I POUCI
  • VIERA A ŽIVOT (Trnava)
  • VIESTNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU
  • VIESTNIK HRVATSKOGA ARKEOLOGIČKOGA DRUŽTVA
  • VIGILIAE CHRISTIANAE (engleski)
  • VIJENAC : LIST ZA ZABAVU I POUKU
  • VIJENAC : NOVINE MATICE HRVATSKE ZA KNJIŽEVNOST, UMJETNOST I ZNANOST
  • VIJESTI : GLASILO DRUŠTVA SV. IGNACIJA
  • VIJESTI DRUŠTVA MUZEJSKO-KONZERVATORSKIH RADNIKA NR HRVATSKE
  • VIJESTI HRVATSKE KONFERENCIJE VIŠIH REDOVNIČKIH POGLAVARA I HRVATSKE UNIJE VIŠIH REDOVNIČKIH POGLAVARICA
  • VIJESTI IZ PROVINCIJE
  • VIJESTI KONFERENCIJE VRPJ I UNIJE VRPJ
  • VIJESTI MUZELACA I KONZERVATORA HRVATSKE
  • VIJESTI O REDU DRUŽBE ISUSOVE I RADU HRVATSKIH ISUSOVACA
  • VIJESTI VIJEĆA VIŠIH REDOVNIČKIH POGLAVARA U JUGOSLAVIJI
  • VITA CONSACRATA (Milano)
  • VITA E PENSIERO : BIMESTRALE DI CULTURA E DIBATITO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA (Milano)
  • VITA ITALIANA
  • VITA LATINA (Avignon)
  • VITA PASTORALE (Roma)
  • VITA RELIGIOSA
  • VIVARIUM – SPREMIŠTE
  • VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE (Zagreb)
  • VJESNIK BISKUPA LANGA : LIST BOGOSLOVA NADBISKUPSKOG BOGOSLOVNOG SJEMENIŠTA U ZAGREBU
  • VJESNIK BISKUPIJE ĐAKOVAČKE
  • VJESNIK BISKUPIJE SPLITSKE I MAKARSKE
  • VJESNIK BL. NIKOLE TAVELIĆA/VJESNIK SV. NIKOLE TAVELIĆA
  • VJESNIK DRUŽBE ISUSOVE : IZVJEŠTAJ O REDU DRUŽBE ISUSOVE I RADU HRVATSKIH ISUSOVACA
  • VJESNIK DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI
  • VJESNIK ĐAKOVAČKE BISKUPIJE
  • VJESNIK ĐAKOVAČKE I SRIJEMSKE BISKUPIJE
  • VJESNIK ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE I SRIJEMSKE BISKUPIJE
  • VJESNIK FRANJEVAČKE PROVINCIJE PRESVETOGA OTKUPITELJA (Split)
  • VJESNIK FRANJEVAČKE PROVINCIJE SVETOG JERONIMA (Zadar)
  • VJESNIK HISTORIJSKIH ARHIVA U RIJECI I PAZINU
  • VJESNIK HISTORIJSKOG ARHIVA RIJEKA
  • VJESNIK HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE (NAVJEŠTENJA BL. DJ. MARIJE)
  • VJESNIK HRVATSKE KAPUCINSKE PROVINCIJE SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA
  • VJESNIK HRVATSKE POKRAJINE DRUŽBE ISUSOVE
  • VJESNIK HRVATSKIH RADNIKA I ISELJENIKA U NJEMAČKOJ
  • VJESNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA
  • VJESNIK HRVATSKOGA ARHEOLOŠKOGA DRUŠTVA
  • VJESNIK JUGOSLAVENSKE POKRAJINE DRUŽBE ISUSOVE
  • VJESNIK KOTORSKE BISKUPIJE
  • VJESNIK KR. DRŽAVNOG ARKIVA U ZAGREBU
  • VJESNIK KRIŽEVAČKE BISKUPIJE
  • VJESNIK KRIŽEVAČKE EPARHIJE
  • VJESNIK MARIJINIH KONGREGACIJA (Zagreb, isusovci)
  • VJESNIK MEDICINSKIH SESTARA I MEDICINSKIH TEHNIČARA SR HRVATSKE
  • VJESNIK MUZEJA POŽEŠKE KOTLINE (Požega)
  • VJESNIK NADBISKUPIJE SPLITSKO-MAKARSKE
  • VJESNIK POČASNE STRAŽE PRESVETOG SRCA ISUSOVA
  • VJESNIK POVIJESNOG ARHIVA RIJEKA
  • VJESNIK RADNIČKE KOMORE
  • VJESNIK SPLITSKO-MAKARSKE NADBISKUPIJE
  • VJESNIK STALEŠKOG DRUŠTVA KATOLIČKIH SVEĆENIKA NRH
  • VJESNIK SV. NIKOLE TAVELIĆA
  • VJESNIK SVETIŠTA KRALJICE HRVATA MAJKE BOŽJE LURDSKE
  • VJESNIK ZA ARHEOLOGIJU I HISTORIJU (kasnije: POVIJEST) DALMATINSKU (Split)
  • VJESNIK ZADARSKE NADBISKUPIJE
  • VJESTNIK KR. HRVATSKO-SLAVONSKO-DALMATINSKOG ZEMALJSKOG ARKIVA
  • VLADAVINA PRAVA : ČASOPIS ZA PRAVNU TEORIJU I PRAKSU (Zagreb)
  • VOCATION (Paris)
  • VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES
  • VODIČ : ZA AKADEMSKU GODINU ... / SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, HRVATSKI STUDIJI
  • VODIČ KROZ STUDIJ : RASPORED AKADEMSKE GODINE ... / FFDI i FTI (Zagreb)
  • VODITELJ V BOGOSLOVNIH VEDAH (Maribor)
  • VOICE : VOICE OF THE JEWISH COMMUNITIES IN CROATIA (Zagreb)
  • VOLKSKUNST
  • VOLKSWOHL
  • VOPROSY FILOSOFII (ruski)
  • VRELA I PRINOSI : ZBORNIK ZA POVIJEST ISUSOVAČKOG REDA U HRVATSKIM KRAJEVIMA
  • VRELO ŽIVOTA : ČASOPIS ZA DUHOVNOST (Sarajevo)
  • VREMENOSLOVNI I ABECEDNI NAŠASTARI K DNEVNIKU SABORA KRALJEVINE HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • VREMENOSLOVNI I ABECEDNI NAŠASTARI K DNEVNIKU SABORA KRALJEVINE HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE ZA TROGODIŠTE 1872-1875
  • VRHBOSNA (Sarajevo)
  • VRHBOSNENSIA : ČASOPIS ZA TEOLOŠKA I MEĐURELIGIJSKA PITANJA (Sarajevo)
  • VRIJEME I RIJEČ : KANIN PRILOG/VIR
  • VRIJEME SRCA : DEHONIJANSKI GLASNIK
  • VRTIĆ
  • VZGOJA : REVIJA ZA UČITELJE, VZGOJITELJE IN STARŠE (Ljubljana)

 • W Open or Close

  W

  • WAHRHEIT : RUNDBRIEF DES VEREINES HEIMATMISSION
  • WAY : A REVIEW OF CHRISTIAN SPIRITUALITY PUBLISHED BY THE BRITISH JESUITS
  • WAY SUPPLEMENT
  • WELT IN CHRISTUS
  • WELTWEIT (Nürnberg)
  • WIENER BEITRÄGE ZUR KULTURGESCHICHTE UND LINGUISTIK
  • WIENER JAHRBUCH FÜR PHILOSOPHIE
  • WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE VIERTELJAHRS-HEFTE
  • WISSEN UND FORTSCHRITT
  • WISSENSCHAFT UND FRIEDEN
  • WISSENSCHAFT UND WEILTBILD
  • WISSENSCHAFT UND WEISHEIT (Werl)
  • WORKING PAPERS / CROATIAN NATIONAL BANK
  • WORLD ECONOMIC OUTLOOK
  • WORSHIP
  • WORT UND ANTWORT : ZEITSCHRIFT FÜR FRAGEN DES GLAUBENS
  • WORT UND WAHRHEIT

 • X Open or Close

  X

  • XAVERIANA (Louvain) (franc.)
  • XAVERIANA (Leuven) (flamanski)

 • Y Open or Close
  Y • YEARBOOK / EUROPEAN DEMOCRAT UNION
 • Z Open or Close

  Z

  • ZA VJERU I DOM
  • ZADARSKA REVIJA
  • ZADARSKA SMOTRA
  • ZADRUGAR
  • ZAGORSKI KOLENDAR
  • ZAGREB : REVIJA DRUŠTVA ZAGREPČANA
  • ZAGREB INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS AND BUSINESS
  • ZAGREB JOURNAL OF ECONOMICS (Zagreb)
  • ZAGREB - STARI I NOVI
  • ZAJEDNIŠTVO : GLASILO POŽEŠKE BISKUPIJE
  • ZAJEDNIŠTVO : GLASILO SESTARA KLANJATELJICA KRVI KRISTOVE
  • ZAKONITOST
  • ZAPISNICI I PRILOZI K STENOGRAFIČKIM ZAPISNIKOM SABORA KRALJ. HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE
  • ZAPREŠIĆKI GODIŠNJAK
  • ZAREZ : DVOTJEDNIK ZA KULTURNA I DRUŠTVENA ZBIVANJA
  • ZATVORENIK
  • ZBIRKA ZAKONA I UREDABA (Stara Jugoslavija)
  • ZBORNIK / JEVREJSKI ISTORIJSKI MUZEJ (Beograd)
  • ZBORNIK DIPLOMATSKE AKADEMIJE (Zagreb)
  • ZBORNIK DRUŠTVA ZA POVJESNICU - KLANA
  • ZBORNIK EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
  • ZBORNIK HISTORIJSKOG INSTITUTA/ZAVODA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE (ZNANOSTI I UMJETNOSTI)
  • ZBORNIK «IVAN ANTUNOVIĆ»
  • ZBORNIK «KAČIĆ»
  • ZBORNIK KASTAVŠTINE
  • ZBORNIK KRŠNI ZAVIČAJ
  • ZBORNIK MOSLAVINE (Kutina)
  • ZBORNIK MUZEJA GRADA KOPRIVNICE
  • ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • ZBORNIK OTOKA KORČULE
  • ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
  • ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU
  • ZBORNIK PRAVOSLAVNOG BOGOSLOVSKOG FAKULTETA (Beograd) (ćir.)
  • ZBORNIK RADOVA / INSTITUT ZA PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
  • ZBORNIK RADOVA / MUZEJ REVOLUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE (Sarajevo)
  • ZBORNIK RADOVA / SVEUČILIŠTE U RIJECI, EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
  • ZBORNIK RADOVA ... ZNANSTVENOG SKUPA «SUSRETI NA DRAGOM KAMENU»
  • ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI
  • ZBORNIK RADOVA ISLAMSKOG TEOLOŠKOG FAKULTETA U SARAJEVU
  • ZBORNIK RADOVA POMORSKOG FAKULTETA (Rijeka)
  • ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU
  • ZBORNIK RADOVA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU
  • ZBORNIK RADOVA VIZANTOLOŠKOG INSTITUTA (Beograd) (ćir.)
  • ZBORNIK TREĆEG PROGRAMA RADIO ZAGREBA
  • ZBORNIK UČITELJSKE AKADEMIJE U ZAGREBU
  • ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE
  • ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA
  • ZBORNIK ZA POMORSKO PRAVO
  • ZBORNIK ZA ŽIVOT I OBIČAJE HRVATSKOGA NARODA
  • ZBORNIK ZAGREBAČKE SLAVISTIČKE ŠKOLE
  • ZBORNIK ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ISTRAŽIVAČKOG CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • ZBORNIK ŽUPE DUBROVAČKE
  • ZEICHEN (Limburg)
  • ZEITSCHRIFT FÜR ASZESE UND MYSTIK
  • ZEITSCHRIFT FÜR DIE NEUTESTAMENTLICHE WISSENCHAFT
  • ZEITSCHRIFT FÜR EVANGELISCHE ETHIK
  • ZEITSCHRIFT FÜR KATHOLISCHE THEOLOGIE
  • ZEITSCHRIFT FÜR KULTURAUSTAUSCH
  • ZEITSCHRIFT FÜR MEDIZINISCHE ETHIK
  • ZEITSCHRIFT FÜR MISSIONSWISSENCHAFT
  • ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK
  • ZEITSCHRIFT FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE
  • ZEITSCHRIFTEN INHALTDIENST THEOLOGIE
  • ZEITSCHRIFTENVERZEICHNIS THEOLOGIE (Tübingen)
  • ZEITWENDE
  • ZESZYTY NAUKOWE / KATOLICKIEGO UNIVERSYTETU LUBELSKIEGO
  • ZLATNA DOLINA (Požega)
  • ZLATNO KLASJE
  • ZLATNO PERO : VJERA I KULTURA, CRKVA JEDNA, PAPA SVJEDOK
  • ZMAJEVIĆ (Zadar)
  • ZMIJAVCI : LIST ŽUPE SVIH SVETIH ZMIJAVCI
  • ZNACI VREMENA
  • ZNAKOVI VREMENA : ČASOPIS ZA FILOZOFIJU, RELIGIJU, ZNANOST I DRUŠTVENU PRAKSU (Sarajevo)
  • ZNAMENJE (Celje-Ljubljana)
  • ZORA-LUČ : GLASILO JUGOSL. KAT. ĐAČKE LIGE
  • ZOV : GLASILO O ŽIVOTU I RADU SS. NAŠE GOSPE (Zagreb)
  • ZOV : ZAJEDNICA OGULINSKIH VJERNIKA
  • ZRNO (Zagreb)
  • ZRNO SKI (Ljubljana)
  • ZSEM CAPITAL MARKETS INSIGHT
  • ZŠEM REVIJA ZA MANAGEMENT
  • ZUMBULI
  • ZUR DEBATTE : THEMEN DER KATHOLISCHEN AKADEMIE IN BAYERN
  • ZUR LITURGIE : BEIHEFT ZU GOTTES WORT IM KIRCHENJAHR
  • ZUR PASTORAL DER GEISTLICHEN BERUFE
  • ZVONA : MJESEČNIK ZA KRŠĆANSKU KULTURU (Rijeka)
  • ZVONIK : KATOLIČKI LIST (Subotica)
  • ZVONIMIR : KALENDAR
  • ZVONO : PRESS-BILTEN
  • ZVTH
  • ZVUK – SPREMIŠTE

 • Ž Open or Close

  Ž

  • ŽARIŠTE : LIST FRANJEVAČKOG SJEMENIŠTA U SINJU
  • ŽENA
  • ŽIVA ANTIKA (Skopje)
  • ŽIVA ZAJEDNICA = LEBENDIGE GEMEINDE (Frankfurt)
  • ŽIVJETI ZAJEDNO (izdaje: ŽUPNE ZAJEDNICE NOVOG ZAGREBA)
  • ŽIVJETI ZAJEDNO : GLASILO ZAJEDNICE KRŠĆANSKOG ŽIVOTA (Zagreb)
  • ŽIVO VRELO : LITURGIJSKO-PASTORALNI LIST
  • ŽIVOT (Zgb, isusovci)
  • ŽIVOT : MJESEČNA SMOTRA ZA KNJIŽEVNOST I UMJETNOST (Zagreb)
  • ŽIVOT I ŠKOLA (Osijek)
  • ŽIVOT I ZDRAVLJE : DRUŠTVENI ČASOPIS
  • ŽIVOT I ZDRAVLJE : OBITELJSKI ČASOPIS ZA PROUČAVANJE I PROMICANJE PRIRODNIH I ZDRAVSTVENIH NAČELA
  • ŽIVOT S CRKVOM
  • ŽIVOT UMJETNOSTI
  • ŽUMBERAČKI KRIJES : KALENDAR
  • ŽUPNI LIST KARLOVCA I OKOLICE
  • ŽURNAL MOSKOVSKOJ PATRIARHII

 • ONLINE ČASOPISI Open or Close
  Izbor online časopisa s cjelovitim tekstovima dostupnih u Knjižnici "Juraj Habdelić" Pristup časopisima omogućen je sa svih računala unutar IP domene Filozofskog fakulteta Družbe Isusove i Knjižnice "Juraj Habdelić". • African Philosophy • American Catholic Philosophical Quarterly • American Journal of Bioethics • Analysis • Asian Philosophy • Bioethics • British Journal for the History of Philosophy • Canadian Journal of Philosophy • Catholic Biblical Quarterly • Catholic Historical Review • Christian Bioethic • Church & State • Church History • Critical Horizons • Dead Sea Discoveries • Dialog: A Journal of Theology • Die Welt des Islams • Diogenes • Ethics • Ethics & International Affairs • European Journal of Philosophy • First Things • Forum Philosophicum • Heythrop Journal • History of Religions • History & Philosophy of Logic • International Journal of Education & Religion • International Journal of Systematic Theology • International Studies in the Philosophy of Science • Journal for General Philosophy of Science • Journal for the Study of the New Testament • Journal for the Study of the Old Testament • Journal of Applied Philosophy • Journal of Biblical Literature • Journal of Chinese Philosophy • Journal of Church & State • Journal of Ethics • Journal of Jewish Thought & Philosophy • Journal of Medicine & Philosophy • Journal of Medieval & Early Modern Studies • Journal of Mediterranean Archaeology • Journal of Philosophical Logic • Journal of Philosophy of Education • Journal of Political Philosophy • Journal of Religion • Journal of Religious Ethics • Journal of Religious History • Journal of Religious Thought • Journal of Scottish Philosophy • Journal of Social Philosophy • Journal of Speculative Philosophy • Judaism • Metaphilosophy • Muslim World • Novum Testamentum • Pacific Philosophical Quarterly • Philosophical Investigations • Philosophical Perspectives • Philosophical Quarterly • Philosophy of Science • Phronesis • Ratio • Social Epistemology • Sociology of Religion • South African Journal of Philosophy • Studies in Central & East Asian Religions • Theological Studies • Vetus Testamentum • World Archaeology • Vigiliae Christianae • Vivarium

 

Molimo Vas da sve ponude šaljete isključivo putem mail-a.